Copy
Dit is de nieuwsbrief van de coöperatie Woldwijk in Ten Boer
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? 
Bekijk hem in je browser
Ongeveer twee jaar geleden (de eerste informatieavond was op 3 maart 2015) was de start van het "project" Woldwijk, zoals we het nu kennen. Initiatieven kwamen en gingen, de coöperatie werd opgericht, bestuursleden gevonden, raadsbesluiten genomen, grond en boerderij werden overgedragen en zo langzamerhand beginnen er steeds meer zichtbare resultaten te komen.
Vorig jaar waren Adrian's koeien de eerste Woldwijkers, inmiddels is Ties begonnen met de aanleg van zijn moestuin.
Belangrijk ander nieuws is een wisseling in het bestuur en de vaststelling van een ruimtelijk kader. Dat en meer leest u in deze nieuwsbrief.
Dank Wout Brinkhuis, welkom Piet Pellenbarg

Op 30 januari nam op een gezamenlijk werkbijeenkomst van coöperatie, initiatiefnemers, reflectieteam en gemeente Wout Brinkhuis afscheid als bestuurslid van de coöperatie. Iets eerder dan zijn bedoeling was, maar wel op een “natuurlijk moment”, nl. na de overdracht van grond en boerderij van gemeente naar coöperatie. Vooral de grote tijdsinvestering die het bestuurslidmaatschap bleek te kosten was de reden er nu een punt achter te zetten.
Gelukkig was een opvolger snel gevonden: Piet Pellenbarg uit Zuidhorn, (voormalig) hoogleraar economische geografie aan de RUG werd op dezelfde avond welkom geheten als nieuwe voorzitter.
Gemeenteraad stelt ruimtelijk beleidskader vast

Woensdag 29 maart heeft de gemeenteraad van Ten Boer het “ruimtelijk kader Woldwijk” vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het komend jaar met de vergunningverlening rond de boerderij wordt omgegaan. Hierbij wordt gewerkt met vernieuwende elementen als een koepelvergunning en een omgevingsteam. Dit maakt het mogelijk om snel te kunnen inspringen op initiatieven en om experimentele initiatieven, zoals Tiny Houses of een biomeiler mogelijk te maken. Nieuwsgierig naar hoe het precies werkt? Op de website van Woldwijk kun je er meer over vinden.
 
Woldwijk krijgt stagiaire

Vanaf half april wordt het team van de CV Woldwijk uitgebreid met een stagiaire, Sandra Knoop. Zij zal (secretariële) ondersteuning bieden aan staf en bestuur, de project-administratie beheren, en andere voorkomende organisatorische werkzaamheden ter hand nemen. Sandra studeert Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen). Zelf-organiserende bedrijvengemeenschappen zoals de coöperatie Woldwijk er één gaat worden, staan sterk in de belangstelling van planologische wetenschappers wereldwijd, en Sandra zal de ervaringen in haar stageplaats gebruiken voor het schrijven van een Masters thesis over Woldwijk, waarop ze begin 2018 hoopt af te studeren.
22 april: informatie-avond zelfoogsttuin!

Op 22 april a.s. van 19 tot 21 uur is er in de kalverstal van de boerderij Wolddijk 7 een informatieavond over de zelfoogsttuin die naast de boerderij wordt aangelegd.
 
Zelfoogsttuin Ten Boer is een biologische groententuin waar je als oogstgenoot van mei tot december 5 groentes per week kunt komen oogsten. Oogstgenoot word je door lid te worden en 200 euro te betalen. Je krijgt wekelijks een mail om op de hoogte gehouden te worden. Daarnaast organiseren we leuke evenementen rond de tuin. Je kunt je nu al inschrijven via info@zelfoogsttuin-tenboer.nl En word vriend van de zelfoogsttuin op Facebook: https://www.facebook.com/zelfoogsttuintenboer
Nieuws van het reflectieteam
 
De vergadering van het reflectieteam op 28 maart heeft een voorlopige voorzitter opgeleverd: Peter Boon. Theo de Wit neemt de functie van secretaris voorlopig op zich.
De bespreking  ging verder over het betrekken van de belangrijkste doelgroepen uit de gemeente. De leden van het RT hebben namen uitgewisseld en afgesproken bepaalde mensen te vragen. We beraden ons op de verdere invulling van de geformuleerde (duurzaamheids)criteria. We verwachten dat het een proces van vallen en opstaan zal zijn (een leerproces dus). 
We gaan eerst oefenen op het project dat gestart is (de moestuin) en wachten de volgende initiatieven af.
Ties begint dorpsmoestuin
 
Op zaterdag 4 maart begonnen Ties, Sieger en andere leden van het collectief Mas con Menos met het aanleggen van de dorpsmoestuin op Woldwijk. Natuurlijk waren het bestuur van de coöperate, de ondersteuners van 132.co en de wethouder present om dit mee te vieren. In mei kan de eerste groente worden geoogst en binnenkort volgt meer nieuws over hoe ook de inwoners van Ten Boer hieraan deel kunnen nemen. Vrienden worden op Facebook kun je alvast op https://www.facebook.com/zelfoogsttuintenboer/ 
Copyright © 2017  All rights reserved.