Copy
Dit is de nieuwsbrief van de gemeente Ten Boer over Woldwijk
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? 
Bekijk hem in je browser

Laatste nieuws

Ook in deze laatste weken voor de behandeling in de raad gebeurt er nog veel. Er melden zich nog steeds nieuwe initiatieven aan, er zijn drie studenten bezig met een multicriteria maatschappelijke kosten/batenanalyse, er is gesproken met (AOC) Terra en er loopt een subsidieverzoek. De initiatiefnemers werken door aan hun plannen en zijn op 24 september bij elkaar geweest om elkaar beter te leren kennen. Sommigen hadden natuurlijk al contact met elkaar, maar er zijn nu per cluster en tussen clusters weer nieuwe verbindingen gelegd.

 

Reflectiegroep 1 oktober

Op 1 oktober vond de derde en voorlopig laatste bijeenkomst van het reflectieteam plaats. Het onderwerp van deze keer was de beheervorm voor Woldwijk. Meer informatie op de website.
 

Reflectiegroep 10 september

Tijdens de tweede bijeenkomst van het reflectieteam werden de initiatieven beoordeeld aan de hand van de criteria uit de eerste bijeenkomst. Zie ook de website.
 

Commissie 16 september


Tijdens de raadscommissie-vergadering van 16 september is aan de raad de laatste stand van zaken gepresenteerd. De presentatie is te zien op onze website.

Alle initiatieven op een rij!

Tijdens de raadscommissie-vergadering van 16 september werd een overzicht gegeven van de stand van zaken van de initiatieven op dat moment. Ook op de website is de presentatie te zien

Planning


Zo rond half oktober moeten de meeste onderdelen voor het raadsvoorstel afgerond zijn. Op 3 november zal het college het raadsvoorstel behandelen en op woensdag 25 november volgt de behandeling in de raad.
Twitter
Website
Email
Copyright © gemeente Ten Boer 2015 All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij het project "Woldwijk". Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden.

afmelden voor deze nieuwsbrief   wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp