Copy
Dit is de nieuwsbrief van de gemeente Ten Boer over Woldwijk
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? 
Bekijk hem in je browser

Laatste nieuws

Na de eerste nieuwsbrief van eind juni is er veel gebeurd, maar niet alles is even zichtbaar. De hele zomer zijn er gesprekken gevoerd met initiatiefnemers. Er zijn initiatiefnemers afgevallen en nieuwe hebben zich gemeld. De gesprekken worden nu deels in clusters gehouden, we onderscheiden nu vier clusters: agrarisch/voedsel, bouw, energie en zorg/welzijn.
De bedoeling is dat een paar initiatiefnemers hun plan kort toelichten in de raadscommissievergadering van 16 september a.s.
Verder wordt gewerkt aan het binnenhalen van subsidie, er wordt contact gelegd met "de provincie", er wordt nagedacht over de beheervorm (de cooperatie) en nog veel meer.
Eerste bijeenkomst reflectieteam

Om criteria te ontwikkelen om de initiatieven voor Woldwijk te beoordelen, om mee te beoordelen, om aan te vullen, om draagvlak te creeren, om initiatiefnemers in de goede richting te sturen…Om al deze redenen en nog meer is een reflectiegroep ingesteld van inwoners van de gemeente die als klankbord fungeren voor de wethouder en de medewerkers. De deelnemers zijn uitgenodigd omdat ze actieve inwoner van de gemeente zijn, of omwonende van Woldwijk of bv. een bepaalde groep inwoners kunnen vertegenwoordigen (de Millenniumwerkgroep, ondernemers, etc.).
Op donderdag 20 augustus is de groep voor het eerst bij elkaar geweest. Na een korte presentatie en wat meer uitleg over de bedoeling van het reflectieteam is aan de hand van fictieve, maar realistische, voorbeelden gesproken over de mogelijke plannen voor Woldwijk. Uit het gesprek zijn criteria opgesteld waaraan de “echte” initiatieven getoetst kunnen worden.
De tweede bijeenkomst van de reflectiegroep is gepland voor 10 september. Over de resultaten van deze bijeenkomsten vindt u binnenkort meer informatie op de website.
Boerderij Wolddijk 7

Samen met de 40 hectare grond van Woldwijk is destijds ook de boerderij Wolddijk 7 (en het huisje Wolddijk 8) door de gemeente aangekocht. Op dit moment wordt de boerderij (tijdelijk) bewoond via “leegstandsbeheerder” Carex.
In 2010 is door restauratiedeskundige Claudia Versloot in het kader van haar studie een rapport gemaakt over de bouwkundig waarde van de boerderij. Een mooi rapport dat duidelijk laat zien dat de boerderij niet alleen op een prachtige plek staat en een interessante geschiedenis heeft, maar ook allerlei waardevolle elementen bevat.
Lees hier het rapport van Claudia Versloot:
20110112100240429 boerderij Woldwijk
Planning

Het reflectieteam komt nog twee keer bij elkaar: op 10 september en 1 oktober.
Op 16 september wordt de raadscommissie bijgepraat.
In de raadsvergadering van 25 november vindt definitieve besluitvorming over het vervolg plaats.
 
Deze nieuwsbrief

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent (geweest) bij Woldwijk of omdat we denken dat je geinteresseerd zou kunnen zijn.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan heel gemakkelijk via de link onderaan de nieuwsbrief.
Doorsturen wordt van harte aangemoedigd en nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief kunnen naar
nieuwsbrief@woldwijk.nl
 
Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © gemeente Ten Boer 2015 All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij het project "Woldwijk". Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden.

afmelden voor deze nieuwsbrief   wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp