Copy
Online versie
NEWSFLASH / 11 AUGUSTUS 2016

23 Europese videogames ontvangen in totaal ruim 2,5 miljoen euro subsidie


Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de selectieresultaten van de subsidieoproep 'Ontwikkeling van Videogames' (EACEA/20/2015) met deadline op 3 maart 2016 bekendgemaakt.
 
Europese videogame-developers (uit één van de Media-landen) met een proven track record kunnen ontwikkelingssteun aanvragen voor een originele videogame bij het Media-programma van Creative Europe. Om in aanmerking te komen, moeten de videogames een narratieve storytelling component hebben, en moeten ze bedoeld zijn voor commerciële exploitatie - ongeacht het platform of de verwachte distributiemethode.

In totaal waren er 138 aanvragen uit 24 Media-landen, waarvan er slechts 97 aanvragen ontvankelijk werden verklaard en geëvalueerd op basis van de selectiecriteria. Uiteindelijk werden er hieruit 23 gamevoorstellen uit 12 verschillende landen geselecteerd (17% slaagkanspercentage) voor een totaalbedrag van 2.580.543 euro. Het gemiddelde subsidiebedrag uitgereikt per project bedraagt 112.197 euro. Naast de 23 geselecteerde gameprojecten, zijn er nog twee projecten op de reservelijst gezet.

Vanuit België werd er 1 aanvraag ingediend, maar niet geselecteerd.

De meest vertegenwoordigde genres binnen de selectie zijn narratieve adventure, action-adventure en role-playing games. De PC is het meest vertegenwoordigde platform, gevolgd door de gaming consoles.

Een volledig overzicht van de geselecteerde projecten vind je op de site van EACEAOp onze website vind je een overzicht van de voorgaande selectieresultaten.

De publicatie van de volgende oproep met deadline in maart 2017 wordt verwacht in november 2017.
 
 
 
Facebook
Twitter
Website
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier