Copy
Online versie
NEWSFLASH / 2 AUGUSTUS 2016


DG CNECT publiceert 2 subsidieopriepen i.v.m. ondertiteling en circulatie van Europese content

 
Ter voorbereiding van toekomstige Europese acties, heeft DG CNECT van de Europese Commissie 2 subsidieoproepen voor 'Preparatory actions' gepubliceerd:
 

1. Oproep om innovatieve strategieën te testen om de online circulatie van Europese culturele TV-content binnen Europa te verbeteren

 

Oproep: CNECT 2781934/2016
Deadline: 26 september 2016

 
Doelstellingen:
 • Testen van nieuwe businessmodellen voor Europese audiovisuele dienstverleners;
 • Onderzoeken of de ondertiteling van Europese TV-programma's de publiekscijfers effectief doet stijgen, zowel binnen als buiten de Europese Unie; 
 • Faciliteren van grensoverschrijdende online verspreiding van culturele content die nu vaak wordt belemmerd door taalgrenzen;
 • Vergelijken van het publieksbereik van gelijkaardige audiovisuele content met en zonder ondertiteling en de resultaten hiervan delen met EU-belangenbehartigers en -beleidsmakers.
Verwachte resultaten van de geselecteerde projecten:
 • Een toegenomen beschikbaarheid en een groter grensoverschrijdende publiek van Europese non-fictie content, door minimum 300 uren non-fictie content online ter beschikking te stellen in bepaalde gebieden van de Europese Unie;
 • Analyses ter voorbereiding van beleidsontwikkeling over de impact van online voorzieningen van ondertitelde Europese culturele non-fictie content.
Wie komt in aanmerking?

Audiovisuele niet-lineaire of online-dienstverleners met focus op Europese non-fictie content met een aanzienlijke culturele toegevoegde waarde. Dienstverleners die uitsluitend focussen op cinema of tv-fictie en animatie, light entertainment, sportnieuws en actualiteit komen niet in aanmerking. De aanvrager moet geregistreerd zijn in een EU-lidstaat en reeds 2 jaar bestaan. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Subsidiebedrag
Het totale budget voor deze oproep is 1,5 miljoen euro en zal verdeeld worden over 1 tot 3 geselecteerde projecten. Maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten kan worden gesubsidieerd.

Gedetailleerde informatie en aanvraagdocumenten vind je op de website van de Europese Commissie. Bij vragen, contacteer Media Desk Vlaanderen.

 

2. Oproep voor de ontwikkeling van een online-tool die taalversies van films kan tracken
 

Oproep: CNECT/2016/3998061

Deadline: 26 september 2016


De Commissie lanceert een oproep voor de ontwikkeling van 1 of 2 online-tools die de beschikbaarheid, exploitatie en circulatie van Europese werken versterken en vergroten.

Doelstellingen van de online-tool:
 • In staat zijn om alle beschikbare Europese taalversies voor een bepaalde film te tracken, met behulp van een zoekfunctie gebaseerd op diverse parameters, waaronder de ISO standaard identifiers;
 • Dienstverleners (bvb. VOD-diensten, catch-up TV-diensten of cinema's) makkelijk in staat stellen om de verschillende taalversies te vinden en te gebruiken met behulp van een eenvoudig - en indien mogelijk geautomatiseerd - transactiemechanisme; deze info moet ook toegankelijk zijn voor filmfondsen en potentiële sponsors van dubbing- of ondertitelingsversies zodat ze de informatie van ondersteunde versies kunnen aanpassen;
 • Zowel een autonoom platform als een extra functie bij een bestaand platform komen in aanmerking;
 • Onder Europese culturele content wordt verstaan: audiovisuele werken (fictie-, animatie- en creatieve documentaire langspeelfilms, tv-films en series) geproduceerd door EU-productiehuizen en met een belangrijke participatie van EU-professionals.
Verwachte acties indien geselecteerd:
 • Ontwikkeling van een prototype;
 • Testen van de tool door de industrie;
 • Uitwerken van een duurzaam businessmodel;
 • Voorbereiden van aanbevelingen voor de volledige implementatie van de tool;
 • Informatievertrekking met terugkoppeling aan Europese belangenbehartigers en beleidsmakers tijdens een publieke workshop.
Wie komt in aanmerking?

Entiteiten of groepen van entiteiten die gevestigd zijn in een EU-lidstaat en waarvan de meerheid in eigendom is van EU-onderdanen. Natuurlijke personen komen niet aanmerking.

Subsidiebedrag
Het totale budget voor deze oproep is 500.000 euro en zal verdeeld worden over 1 à 2 voorstellen. Maximaal 80% van de subsidieerbare kosten kan worden gesubsidieerd.

Gedetailleerde informatie en aanvraagdocumenten vind je op de website van de Europese Commissie. Bij vragen, contacteer Media Desk Vlaanderen.Oproepen voor 'Preparatory actions' en 'Pilot projects' worden geïnitieerd en gebudgetteerd door het Europese Parlement, geïmplementeerd door de Europese Commissie (DG CNECT) en uitgevoerd door de Media Unit van het Uitgevoerde Agentschap EACEA van Creative Europe.
Facebook
Twitter
Website
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier