Copy
Online versie
MEDIA OPROEP // TV-PRODUCTIE

Nieuwe subsidieoproep TV-Productie (TV Programming)

Eerste deadline: 24 november 2016
Tweede deadline: 25 mei 2017

Het Uitvoerend Agentschap EACEA publiceerde zonet de nieuwe oproep voor 'TV-Productie (TV Programming) (EACEA/23/2016) met deadlines op 24 november 2016 en 25 mei 2017.
 
Doelstelling?

Het doel van deze subsidie is de capaciteitsversterking van Europese producenten voor de ontwikkeling van Europese tv-projecten met een breed circulatiepotentieel én de ondersteuning van Europese en internationale coproducties (inclusief tussen én met zenders). Tenslotte ligt er een sterke focus op toenemende coproducties en circulatie van high-profile Europese tv drama series.

Welke projecten komen in aanmerking?

Europese onafhankelijke productiehuizen kunnen een aanvraag doen voor de productie van een animatie-, fictie- of creatief documentaireproject (one-off of series) bedoeld voor commerciële exploitatie via tv of via on-demand dienstverleners (vod-, svod-,.. platformen).

Er moeten minimaal 3 (en bij voorkeur veel meer) omroepen (zowel lineaire als on-demand/non-lineaire dienstverleners) uit 3 verschillende Media-landen betrokken zijn bij het project (in de vorm van presale of coproductie). Deze betrokkenheid dient bewezen te worden d.m.v. een contract of LOC. In het geval van een coproductie met een omroep, moet deze een minoritaire coproducent zijn en mag zijn bijdrage niet meer dan 70% van de totale productiefinanciering zijn. De exploitatierechten die aan de omroepen of dienstverleners in licentie worden gegeven, moeten terugkeren naar de producent na een maximumperiode van 7 jaar (pre-sale) of 10 jaar (coproductie).

Subsidiebedrag?

  • Het totale beschikbare budget voor 2017 bedraagt 12,5 miljoen euro
  • Voor fictie/drama en animatie bedraagt de toegekende subsidie maximum 500.000 euro of 12,50% van de totale subsidieerbare kosten indien dit een lager bedrag is. 
  • Voor documentaire bedraagt de toegekende subsidie maximum 300.000 euro of 20% van de totale subsidieerbare kosten indien dit een lager bedrag is.
  • Uitzondering: Voor het eerste seizoen van een tv dramaserie (geproduceerd door minimum 2 productiehuizen uit evenveel verschillende Media-landen, met een subsidieerbaar productiebudget van minstens 10 miljoen euro en bestaande uit minstens 6 afleveringen met elk een minimumlengte van 45 minuten) bedraagt de toegekende subsidie maximum 1 miljoen euro of 10% van de totale subsidieerbare kosten, indien dit een lager bedrag is.
  • Voor tv dramaseries komen ook vervolgseries of tweede en derde seizoenen in aanmerking.
  • De geraamde totale productiefinanciering moet voor minstens 50% worden verzekerd door financiering van derden (omroepen, distributeurs, fondsen, tax shelter, coproducties). De eigen investering van de producent wordt niet als financiering van derden gezien.
  • Minstens 50% van het productiebudget moet afkomstig zijn uit de deelnemende landen van het Media-programma.

Een aanvraag indienen?

Facebook
Twitter
Website
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier