Copy
Online versie
MEDIA OPROEP / FILMFESTIVALS

Nieuwe subsidieoproep Filmfestivals

Eerste deadline: 24 november 2016
Tweede deadline: 27 april 2017

Het Uitvoerend Agentschap EACEA publiceerde zonet de nieuwe oproep voor Filmfestivals (EACEA/16/2016) met deadlines op 24 november 2016 en 27 april 2017.
 
Doelstelling?

Het doel van deze subsidie is om filmfestivals met een Europese programmatie te ondersteunen en activiteiten te stimuleren die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken bevorderen.

Welke festivals komen in aanmerking?

Europese filmfestivals die plaatsvinden in één van de deelnemende landen van het subprogramma Media. Een festival is 'Europees' als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

De filmfestivals voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze richten de aandacht op audience development (en specifiek op jonge publieken en atypische festivalpublieken) d.m.v. diverse activiteiten voor tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of decentralisaties naar andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border)
 • ze leggen een duidelijke nadruk op innovatieve acties in publieksbereik en audience development d.m.v. het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media en online activiteiten om een permanente community op te bouwen.
 • ze organiseren initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;
 • ze leggen een duidelijke nadruk op Europese films, en in het bijzonder op films afkomstig uit landen met een lage productiecapaciteit;
 • ze bieden een geografisch diverse en hoofdzakelijk niet-nationale Europese programmatie;
 • ze hebben concrete en haalbare ontwikkelingsstrategieën op het gebied van artistieke visie, organisatie en financiering.
 • minstens 70% van de subsidieerbare programmatie OF minstens 100 langspeelfilms (of 400 kortfilms) binnen de programmatie zijn afkomstig uit de deelnemende landen van het Media-programma. Bovendien zijn binnen die programmatie uit 'deelnemende landen':
 • de start van het festival vindt plaats tussen 1 mei 2017 en 31 oktober 2017 (indienen eerste deadline: 24 november 2016) of tussen 1 november 2017 en 30 april 2018 (indienen tweede deadline: 27 april 2017).


Subsidiebedrag?

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2.9 miljoen euro.
 • De financiële bijdrage voor de cofinanciering van de jaaractiviteiten van een festival is een forfaitair bedrag (max. 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal Europese films in de programmatie.
 • De maximale duur van de volledige subsidieerbare actie bedraagt 12 maanden. De looptijd van de actie mag tot 8 maanden voor de startdatum van de activiteiten (festival) beginnen en eindigen tot 4 maanden na deze datum.


Een aanvraag indienen?

Facebook
Twitter
Website
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier