Copy
Online versie
HOTNEWS / 7 juli 2016

Media ondersteunt 7 Belgische productiehuizen via Slate Funding


Naar aanleiding van de oproep 'Ontwikkelingssteun voor 3 tot 5 projecten' met deadline 4 februari 2016 (EACEA/19/2015) ontving de Europese Commissie 116 aanvragen waarvan er in totaal 74 Europese productiehuizen zijn geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van € 12.491.675. Hiermee staat het slaagkanspercentage op 60%.

Deze oproep ondersteunt producenten voor de ontwikkeling van een pakket van 3 tot 5 langspeelfilms, series en/of interactieve werken (fictie, animatie, creatieve documentaire), bedoeld voor cinema, tv of een digitaal platform.

Overzicht van alle 74 geselecteerde productiehuizen

Vanuit België kwamen er 10 aanvragen waarvan 7 productiehuizen werden geselecteerd voor een totaal van 1.174.160 euro.
 

Belgisch productiehuis Subsidie (in euro)
Climax Films 165.000
Caviar Antwerp 190.000
Clin d'oeil Films 89.160
Iota Production 130.000
Versus Production 200.000
Cine Cri de Coeur 200.000
Belga Studios 200.000


Media ondersteunt 5 internationale coproductiefondsen


In het kader van de oproep 'Internationale Coproductiefondsen' met deadline 25 februari 2016 (EACEA/11/2015) zijn 5 internationale coproductiefondsen geselecteerd voor een totaalbedrag van €1,5 miljoen.

Deze subsidiemaatregel is bedoeld voor bestaande en internationaal opererende coproductiefondsen (gezeteld in één van de deelnemende landen), die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen.

In totaal werden 7 aanvragen ingediend waarvan er 5 zijn geselecteerd (71% slaagkanspercentage):
  • Hubert Bals Fund + Europe (International Filmfestival Rotterdam): Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van samenwerkingsprojecten met Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa.  
   Deadline productiefonds: 1 april 2016 (verstreken)
   Deadline distributiefonds: 1 september 2016 (TBC)
  • TFL Production & Audience Design Fund (Torino Film Lab): Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van distributie.
   Deadline productiefinanciering: 15 februari 2016 (verstreken)
   Deadline distribtutiefinanciering: 7 maart 2016 (verstreken)
  • IDFA Bertha Fund Europe (Jan Vrijman Fonds/IDFA): Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van ontwikkeling, productie en postproductie van samenwerkingsprojecten met Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa. 
   Deadline distributiefonds: 15 september 2016 & deadline coproductiefonds: 1 februari 2017
  • World Cinema Fund Europe (Berlinale): Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van samenwerkingsprojecten met Latijns-Amerika, Centraal-Amerika, de Caraïben, Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal Azië, Zuid-Oost Azie, Bangladesh, Nepal en Sri Lanka, Belarus, Moldavië en Oekraïne.
   Deadlines voor productiefinanciering: 14 juli 2016 en november 2016
   Voor distributiefinanciering kunnen projecten continue worden ingediend.
  • ACM Distribution – Aide au Cinéma du Monde (CNC-Frankrijk): Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van distributie en circulatie van internationale coproducties die in de productiefase ondersteund werden door Centre national du cinéma de l'image animée (CNC).
   Deadline distributiefonds: 30 september 2016, 28 februari 2017 & 30 september 2017.
Facebook
Twitter
Website
www.creativeeurope.be

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Klik hier