Copy

 

Contractus Nieuwsbrief
Nr.2 2015

Zoals beloofd laten we elke drie maanden wat van ons horen. De afgelopen tijd is er ook voor de Contractus genoeg gebeurd op gemeentelijk, universitair en verenigingsgebied.


Debat Provinciale Staten & Pre-party BAZES

Zoals in de vorige mail al werd aangekondigd is er op 11 maart het Provinciale Staten debat gehouden voor studenten. In samenwerking met Lijst Calimero en Studentenorganisatie Groningen organiseerden wij op Albertus een debat met actuele studententhema's. De partijen PvDA, CDA, D66, SP en VVD gingen fel in op de stellingen en legden elkaar het vuur aan de schenen. De bezoekers (de hele kroeg zat vol) en de deelnemers waren zeer tevreden over de inhoud en gingen dan ook met een goed gevoel naar huis.
Op 26 maart vond de BAZES pre-party plaats. De avond begon met drie verschillende bandjes van leden van onze verenigingen en werd afgesloten met een knalfuif onder leiding van DJ VOlaf en Hufmans. Met een opkomst van meer dan 400(!) man had ook deze avond niet beter kunnen verlopen!
 
Gemeente en Universiteit
Nog steeds is studentenhuisvesting een belangrijk punt voor de gemeente. Daarom zijn hiervoor veel thema-avonden en -middagen georganiseerd door de gemeente. Ook de Contractus was hier telkens bij aanwezig. Het uitwisselen van ervaringen tussen studenten en stadjers helpt hier in het begrip naar elkaar. Vaak blijkt dat als buren gefrusteerd raken een klein gesprek af en toe al zou helpen. Dus zwaai en zeg lief hoi tegen de buurman en nodig de buurvrouw een keer uit in plaats van dat ze aan je deur komt over geluidsoverlast!       
Een hot-issue op de universiteit is het profileringsfonds, in de volksmond de bestuursbeurs. Met het vervallen van de studiebeurs, vervalt de maatstaf van dit fonds. De RUG heeft momenteel een garantstelling gedaan van €400 per beursmaand, maar deze bleek na een na-rekening van de Contractus veel lager dan het oude maandbedrag. Via overleg met Lijst Calimero, SOG en Lijst Sterk is dit terecht gekomen bij het College van Bestuur. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe herwaardering van de beurs die een bestuurder krijgt uit het nieuwe profileringsfonds. Deze zal in de Universiteitsraad van juni worden vast gelegd.

BAZES
Volgende week woensdag is het zo ver: de BAZES! 's Middags is er een kinderprogramma in speelparadijs Binnenpret waar basischoolkinderen een middag lang plezier kunnen beleven. Hierna volgt een borrel en diner voor genodigden met verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit Groningen, zowel van de gemeente als van de onderwijsinstellingen, en met studentbestuurders. Hierna volgt de fameuze kroegentocht die de volgende route heeft:

22:00 Bernlef 
23:00 Unitas
00:00 N.S.G. 
01:00 Albertus 
02:00 Vindicat 
03:00 Dizkartes 
04:00 Cleopatra 

Zorg dat je erbij bent en mis geen van de kroegen! Denk erom: neem je ID mee. Omdat je naar andere verenigingen gaat weten ze niet of je al 18+ bent. Betalen kan met cash!

Nieuw bestuur
Ons jaar loopt alweer op zijn einde en daarom hebben wij de afgelopen maanden hard gezocht naar opvolgers. Uiteindelijk zijn we op vier fantastische mensen uitgekomen die ons op gaan volgen in het jaar 2015/2016.

Voorzitter: Marck Timmermans 
Secretaris Penningmeester: Steijn Van Der Zwaag 
Praeses BAZES: Frouke Terpstra 
PR: Daan van Dijk 

We denken dat deze mensen hun functies met verve zullen vervullen en met volle inzet jullie belangen als student die lid is zullen vertegenwoordigen.

We hopen via deze updates zo af en toe te laten weten wat er speelt in de politiek voor jullie, wat we voor jullie organiseren en waar wij zelf mee bezig zijn! Niet op de achtergrond, maar in dienst voor jullie!
 

Agenda


13 mei - BAZES @ alle verenigingen
10-17 augustus - KEI-WEEK @ overal in de stad
 

 

Voorzitter


Milou Peters

 

Secretaris & Penningmeester


Duco Postma

 

Praeses BAZES


Karina Berghuis

PR


Matthijs Stam