Copy
Bekijk deze mail in de browser

Juryproces afgerond: van 11.700 individuele vragen naar 248 hoofdvragen

Op 5 juni leverde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen haar juryrapport in bij de stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda. De bijna twaalfduizend vragen zijn vrijwel allemaal gegroepeerd onder 248 overkoepelende vragen. Deze vragen worden besproken tijdens conferenties op 16, 17 en 18 juni in Den Haag, de volgende stap op weg naar de Nationale Wetenschapsagenda. Indien u interesse heeft om een conferentie bij te wonen kunt u dit via de website van de wetenschapsagenda kenbaar maken.

In de maand april kon iedereen vragen stellen aan ‘de wetenschap’. Die oproep, krachtig ondersteund door de media, bleek niet aan dovemansoren gericht. In totaal werden 11.700 vragen ingediend. Dat stelde de jury’s voor een interessante uitdaging: hoe in een kleine vier weken orde te scheppen in dit enorme aantal vragen, tegelijkertijd rechtdoend aan de vragenstellers?

Het proces
Gegeven het enorme aantal vragen is besloten niet iedere vraag afzonderlijk te beoordelen op bruikbaarheid voor de Nationale Wetenschapsagenda, maar in plaats daarvan clusters van vragen samen te stellen en voor elk van die clusters een overkoepelende, leidende vraag te formuleren.  Daarbij zijn drie criteria gehanteerd: de hoofdvragen moesten 1) onderzoekbaar worden binnen tien jaar, 2) uitdagend en grensverleggend zijn, en 3) passen bij een sterke Nederlandse onderzoeksgroep óf overtuigend aanleiding vormen om zo’n onderzoeksgroep op te bouwen.

De jury’s
Vijf jury’s namen elk een breed wetenschapsgebied voor hun rekening, respectievelijk geesteswetenschappen, levenswetenschappen, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en technische wetenschappen. Elke jury werd geleid door twee covoorzitters: een lid van de KNAW en een lid van De Jonge Akademie. De jury’s zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen die samen de ‘kenniscoalitie’ vormen. Deze kenniscoalitie, die voor het kabinet de Nationale Wetenschapsagenda opstelt, bestaat uit vertegenwoordigers van universiteiten (VSNU), universitair medische centra (NFU), hogescholen (VH), het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland) en KNAW, NWO en TNO/TO2. 

Binnenkort kunt u via de website van de Nationale Wetenschapsagenda zien hoe de jury’s de ingediende vragen aan de wetenschap op onderwerp hebben gebundeld. Het juryrapport staat nu al online.

Wetenschap in beeld

We kunnen we de wereld in huis halen via telecommunicatie, maar we kunnen ons ook razendsnel over de wereld verplaatsen en onderweg met alles en iedereen communiceren. We eten veilig voedsel, worden steeds ouder, en beschikken over een hoogontwikkelde zorg en maatschappelijke organisatie. Dat alles vinden we vanzelfsprekend, en we staan er nauwelijks bij stil dat dit zonder wetenschappelijke vooruitgang niet had gekund. Zo gewend zijn aan onze kennismaatschappij is mooi, maar daarin schuilt ook een risico: we realiseren ons vaak niet dat het wetenschapsbedrijf onderhouden en ontwikkeld moet worden, en voor je het weet worden dan kansen voor verdere vooruitgang gemist.

Het is daarom goed dat het project Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zo breed is aangeslagen. Of het nu gaat om het overweldigende aantal ingediende vragen, de aandacht van het publiek en de media, of het inmiddels  op stoom gekomen enthousiasme van wetenschappers: alles duidt op een krachtige positieve en vooral ook creatieve inzet in het belang van de wetenschap.

André Knottnerus, voorzitter van de klankbordgroep van de Nationale Wetenschapsagenda licht toe waarom hij de Nationale Wetenschapsagenda van belang vindt. De hele tekst is hier te lezen.

Deel deze nieuwsbrief:

Tweet
Share

Drie conferenties voor een Nationale Wetenschapsagenda

Volgende week vinden drie conferenties plaats als onderdeel van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens drie conferenties bespreken de deelnemers gezamenlijk welke vragen relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science for Science), voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Science for Society: ‘Wetenschap & Maatschappij in gesprek’) en voor het benutten van economische kansen (Science for Competitiveness). De aanwezigen gaan met elkaar de voorliggende vragen aan de wetenschap verder uitwerken en ordenen, en maken een start met het identificeren van overkoepelende thema’s. Met deze conferenties zetten de partners van de kenniscoalitie een volgende belangrijke stap in de richting van de Nationale Wetenschapsagenda.

U kunt zich nog aanmelden voor de conferenties Science for Science (16 juni) en Science for Competitiveness (17 juni). Meer informatie leest u hier.
 

Zelf onderzoek doen naar de vragen die gesteld zijn?

Ten behoeve van eigen onderzoek en gebruik zijn de gestelde vragen aan de wetenschap gepubliceerd in een database die u hier kunt vinden.

Volg ons:

Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
De afzenders van de Nationale Wetenschapsagenda: 
Copyright © 2015 Nationale Wetenschapsagenda, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld op de website van de Nationale Wetenschapsagenda.

Ons adres is:
Nationale Wetenschapsagenda
Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.
Uitschrijven | Informatie wijzigen