Copy
Bekijk deze mail in de browser

Nieuwsbrief routes editie 4

Algemeen

De boodschap van de NWA wordt via vele kanalen verkondigd. De Kenniscoalitiepartners laten geen gelegenheid onbenut om de oproep aan de nieuwe regering om structureel ten minste 1 miljard euro extra te investeren in onderzoek en innovatie voor het voetlicht te brengen. Er is een zogenaamde Quick Reference Card gemaakt, hierin is de oproep aan het nieuwe kabinet samengevat.

NWA-mediatoolkit
Bij het Secretariaat NWA is gratis een mediatoolkit verkrijgbaar. Deze bestaat uit diverse formaten logo's, beeldmerken en een standaard PowerPoint presentatie. De toolkit bevat zowel Nederlands- als Engelstalige onderdelen.

Doe mee !

Speel als routetrekker jouw route in de kijker bij het grote Nederlandse publiek tijdens het Weekend van de Wetenschap! Op 7 en 8 oktober gaat Nederland backstage in de wereld van wetenschap en technologie. Bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten en musea openen de deuren en organiseren unieke en exclusieve activiteiten. Dit vormt een slim moment om te laten zien welke vragen uit de NWA je in samenwerking met partners onderzoekt. Het Weekend van de Wetenschap wordt jaarlijks georganiseerd met steun van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. NEMO Science Museum organiseert het platform en zal als een van de meer dan 200 organisaties de bezoeker gratis verwelkomen tijdens dit weekend. Ook het NWA-secretariaat zal aanwezig zijn tijdens het Weekend van de Wetenschap, over de vorm wordt nog gefilosofeerd.
Toon ook je kennis, kunde, innovaties en plannen voor de toekomst. Open de deuren en lift mee op de landelijke campagne. Kijk op weekendvandewetenschap.nl 

Nieuws vanuit de routes

Big Data
Op 27 maart is aan de achterban van de big data-route een update gestuurd over het proces. Deze e-mail is gegaan naar de deelnemers aan de routeworkshop van voorjaar 2016. Deze link/mail is openbaar.
Op 11 april organiseerde de route een werkconferentie met een selecte maar brede vertegenwoordiging van de achterban om het programma verder vorm te geven en de ideeën voor de houtskoolschets te toetsen.

Oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
Sinds 4 april heeft Route 4/Origins Center zijn eigen website: http://www.origins-center.nl. De website is gebaseerd op de gedachte van een virtueel centrum dat alle disciplines verbindt rond vragen rond oorsprong en evolutie van leven.

Als voorbereiding op het Startimpuls voorstel organiseert het Origins Center 5 eendaagse workshops in samenwerking met het Lorentz Centrum in Leiden. Doel van de workshops is om per gamechanger de verbindende thema's voor de langere termijn in kaart te brengen en concrete projecten voor de Startimpuls te definiëren. Aan elke workshop doen tussen de 30 en 45 wetenschappers mee. Op 5 april heeft de eerste workshop plaatsgevonden. Op 21 april staat de workshops plaats over maakbaar en stuurbaar leven.
 
De quantum/nanorevolutie
De route bereidt zich voor op een vliegende start met de NWA startimpuls! De boegbeelden Dave Blank (TU Twente, vz-er), Leo Kouwenhoven (Microsoft en QuTech), Carlo Beenakker (Leiden) en Marileen Dogterom (TUD) werken toe naar een gezamenlijk onderzoeksvoorstel voor de € 2,5 miljoen die beschikbaar is.
Vernieuwende onderzoeksideeën die passen bij de drie gamechangers Green ICT, Quantum computing & internet en Nanomedicine kunnen hiervoor worden aangedragen. Om in de geest van de NWA te blijven, moedigt de route nieuwe samenwerkingen tussen groepen, instituten of met bedrijven, sterk aan. Om te voorkomen dat wetenschappers veel tijd besteden aan het maken van voorstellen, vragen ze om een korte beschrijving. Het is een breed veld, en  €2,5 miloen is daardoor snel besteed.
Naast inhoudelijk onderzoek, zullen zij ook aandacht besteden aan outreach en ethische aspecten van de quantum/nanorevolutie.

Op weg naar Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen
Dinsdag 5 april is de uitnodiging naar de achterban van de route verstuurd in verband met de uitwerking van de route in het kader van de Startimpuls. Meer informatie is hier te vinden.
 
Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Om op deze korte termijn tot een mooi voorstel te komen dat een verschil kan maken voor de jeugd en het onderwijs, organiseren de boegbeelden een innovatief proces om de achterban te betrekken. Het uiteindelijke project bestaat uit vijf deelprojecten die ieder een thema hebben (per thema iets minder dan 500.000 euro) en een overkoepelend project van waaruit de samenhang tussen de projecten wordt gewaarborgd (ongeveer 100.000 euro). Op basis van de routeworkshops die eerder hebben plaatsvonden, zijn de thema’s van de vijf deelprojecten en bijbehorende projectleiders geïdentificeerd. Alle thema’s vallen onder het bredere thema van ‘diversiteit en ongelijkheid’, een zeer belangrijk thema, waarop veel kennis aanwezig is in de Nederlandse wetenschap en daarmee één van de zogenoemde gamechangers van de route. De uitwerking van de deelprojecten vindt plaats in een sandpit: een mechanisme van iteratieve workshops om de ontwikkeling en implementatie van creatieve en innovatie projectideeën te ondersteunen.
Wilt u door middel van wetenschappelijk onderbouwde inzichten en producten ongelijkheid van jeugd en onderwijs aanpakken en zorgen dat diversiteit positief benut wordt? Bent u expert uit de praktijk of het beleid van jeugd en/of onderwijs of uit de wetenschap op dit gebied? Denk en schrijf mee aan het voorstel voor één van de deelprojecten en speel een rol bij de uitvoering. Deadline voor het indienen van uw cv en motivatie is 21 april. Meer informatie en aanmelden
 
NeuroLabNL: jongeren in een veerkrachtige samenleving
NeuroLabNL heeft zich vorig jaar met veel enthousiaste mensen uit de praktijk en uit het onderzoek kunnen organiseren tot één van de NWA routes. Een prachtig resultaat dat nu een concreet vervolg krijgt met de NWA Startimpuls. Met de aanvraag voor een onderzoeksprogramma ‘NeurolabNL: Jongeren in ’n veerkrachtige samenleving’ zal vanuit de neurowetenschap op zoek worden gegaan naar antwoorden op vragen over optimale condities voor leren (cognitief en sociaal), veiligheid en veerkracht van jongeren. Boegbeeld Eveline Crone is blij met deze eerste concrete stappen van NeuroLabNL. “Inzichten uit de neurowetenschappen hebben de samenleving zoveel te bieden. Nederland is bijzonder sterk op dit gebied. Het is fantastisch deze kennis nu samen met universiteiten, hogescholen, maatschappelijke organisaties en private partijen om te zetten naar de praktijk.”  Lees verder
 
Levend Verleden
Op 4 april kwamen bij de Common Ground Meetup ruim 90 onderzoekers uit het KNAW-Humanities Cluster en creatieve bedrijven bijeen om onder de paraplu van de route Levend Verleden met elkaar project ideeën verder te ontwikkelen om ze de komende jaren samen te realiseren. Zie voor het uitgebreide verslag.
 
Op 14 juni 2017 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin verder wordt gebouwd aan de drie pijlers van de route Levend Verleden: Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed. Belangrijk zijn ook de mogelijke cross-overs met andere routes. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Bijeenkomsten

Nationale werkconferentie NWO 
Op dinsdag 4 april 2017 hield NWO de nationale werkconferentie in de Rode Hoed te Amsterdam. Een bijzondere dag waarop wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO samen maatregelen hebben bedacht en besproken om de aanvraagdruk te verminderen en de NWO-beoordelingsprocedures verder te verbeteren. Op 29 en 30 juni vindt de internationale werkconferentie plaats, met buitenlandse experts van zusterorganisaties van NWO.

Meer informatie over de beide werkconferenties is te vinden op www.nwo.nl/werkconferenties. Op de pagina van de nationale werkconferentie is de presentatie die gegeven werd tijdens de nationale bijeenkomst terug te zien, evenals het factsheet van het Rathenau en een overzicht van alle gepubliceerde artikelen over dit onderwerp.

Vakconferentie Wetenschapscommunicatie


Op 10 april vond de Vakconferentie Wetenschapscommunicatie plaats in het Museon in Den Haag. Een levendige conferentie met wetenschappers, communicatieadviseurs en journalisten waar het allemaal draaide om hoe wetenschapscommunicatie ook echte ‘impact’ kon maken. Eén van de deelsessies ging over de Nationale Wetenschapsagenda. Hierin werd met voorzitter Jeroen Wiegertjes (Nemo), Dimitri Mau-Asam ( designer huisstijl NWA), Martin Pronk (zelfstandig communicatieadviseur), Marleen Groen (communicatieadviseur NWA) en Colette Bos (coördinator NWA) een terug- en vooruitblik gegeven van alle wetenschapscommunicatie die de NWA heeft gedaan en wil blijven doen. De communicatie over en rondom de NWA bevindt zich op veel plekken: van landelijke aandacht bij de Wereld Draait Door tot nieuwe verbindingen die worden gemaakt binnen de 25 routes. De NWA blijft constant bezig om de dialoog tussen samenleving en onderzoek en innovatie te stimuleren en te inspireren.

Conferentie Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat
Op 11 april vond in de Beurs van Berlage de conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) plaats. In het plenaire programma heeft Colette Bos (coördinator NWA) een presentatie gegeven over de NWA en de mogelijke links met een programma zoals het NKWK waarin al veel verschillende kennispartners samenwerken. Ook is de Blauwe Route gepresenteerd als route waar veel aansluiting op dit onderwerp te vinden is. De Blauwe Route gaat verder met zoeken van synergiën tussen het NKWK en hun route.

De Akademie van Kunsten organiseert vier bijeenkomsten met het centrale thema 'Kunst als kennis' in april en mei in de Tolhuistuin en in het Trippenhuis in Amsterdam. Wetenschappers, kunstenaars en beleidsmakers gaan met elkaar en het publiek in discussie.
Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomsten op de website.
U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. U kunt zich alleen per bijeenkomst aanmelden. Ga daarvoor naar de webpagina van de bijeenkomst van uw keuze.
U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomsten op de website.

Nationale Wetenschapsagenda  en Samenwerkende Gezondheidsfondsen
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen organiseren op 30 mei a.s. van 13.30 – 17.00 uur een bijeenkomst in Den Haag een bijeenkomst waar voor de SGF relevante routes een korte presentatie geven. Routetrekkers hebben (naar keuze) 15 of 20 minuten om de route toe te lichten op een wijze die zij zelf kiezen, inclusief tijd voor vragen van de fondsen en discussie.
Routetrekkers hebben (naar keuze) 15 of 20 minuten om de route toe te lichten op een wijze die zij zelf kiezen, inclusief tijd voor vragen van de fondsen en discussie.
Aanwezige routes:  Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling, NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen‐, cognitie‐ en , Personalised medicine: uitgaan van het individu, Regeneratieve Geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing, Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data, Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, Sport en bewegen.

Bessensap
Op vrijdag 16 juni organiseert NWO Bessensap 2017 in de Rode Hoed in Amsterdam. Hét evenement waar wetenschappers, journalisten en voorlichters samenkomen om kennis te delen en te netwerken.
Op www.nwo.nl/bessensap vind je een eerste aankondiging (NL en UK).

March for Science
De wereld bereidt zich voor op de allereerste March for Science die op 22 april wereldwijd plaatsvindt. Ook Nederland doet mee van 12.00-16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. 

Publicaties

Boek 'Hoe zwaar is licht?'
Op 4 maart jl. is tijdens de door Uitgeverij Balans, SPUI25 en NWA georganiseerde  Avond van de Wetenschap het boek Hoe zwaar is licht? gepresenteerd. Het boek bevat meer dan 100 ingediende NWA- vragen en is samengesteld door de oud-voorzitters Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Het boek is zowel in gedrukte vorm als e-book verkrijgbaar.

Essaybundel The Dutch National Research Agenda in Perspective
Onder redactie van Beatrice de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Henk Molenaar is de Engelstalige essaybundel The Dutch National Research Agenda in Perspective. De inhoud van de bundel biedt zowel een kritische als een ondersteunende blik op het fenomeen van een nationale wetenschapsagenda. De volgende drie kwesties staan centraal:
  1. De kwestie van de sturing van de wetenschap versus de noodzaak tot het kunnen blijven doen van ongebonden onderzoek.
  2. Het gepostuleerde probleem van legitimiteit en draagvlak. Schort het daar inderdaad aan, heeft wetenschap dat nodig, of is het een politieke constructie, en is draagvlak vooral een term waar Den Haag dol op is? 
  3. Tot slot blijkt er ook veel onenigheid en verzet te bestaan rond het vraagstuk van de diversiteit versus de noodzaak tot ‘samenbundeling’ of ‘clustering’ in de wetenschap. Kan dat van bovenaf verordineerd worden, komt dat vanaf de basis zelf op, en is het überhaupt nuttig en nodig, steeds verdergaande clustering van onderzoeksvelden en thema’s (met het oog op vermeende efficiëntie in het verrichten van onderzoek en het besteden van middelen).
Het boek is zowel in gedrukte vorm als e-book verkrijgbaar.

NWA partnerschappen


Samenwerking Universiteit van Nederland
In de week van 10 april is de eerste reeks NWA-colleges uitgezonden. Het thema van de eerste reeks was Energie! en is in nauwe samenwerking met de route Energietransitie tot stand gekomen. Wetenschappers Wim Sinke, Laetitia Ouillet, Han Slootweg, Gerard van Bussel en David Smulders leggen o.a. uit dat we ons huis met kattenbakkorrels kunnen verwarmen, de gaskraan niet nodig hebben, meer betalen voor onze pizza als het bewolkt is. De hele reeks kan hier worden teruggekeken.

De eerstvolgende serie gaat over 'Deeltjes' en wordt in de week van 22 mei uitgezonden. De NWA-UvNL colleges worden uitgebreid met verdiepende online achtergronddossiers die Nemo Kennislink gaat samenstellen. 
 
Wetenschapstalent 2017
Hoofdredacteur van New Scientist, Jim Jansen, heeft in aanloop naar het Gala van de Wetenschap een blog geschreven. Het Gala vindt op 22 juni plaats in Amsterdam.

Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren
NWA is partner in de editie 2017-2018 van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren (NWAS). De NWAS daagt scholieren uit hun stem te laten horen. Zij worden opgeroepen om na te denken over wat zij belangrijk vinden. Wat verwachten zij van de wetenschap? Wat zien zij als belangrijke thema’s, en waarom? Aan de NWAS is een gratis lesprogramma verbonden. In het najaar worden scholen verder geïnformeerd.

Overig

Oproep Nationaal Akkoord menselijk kapitaal
Op 3 april 2017 hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen.
 De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn:
- permanent ontwikkelen
- een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden
Lees het hele nieuwsbericht op de website van Techniekpact: 'Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren'
Tweet
Share

Volg ons:

Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
De afzenders van de Nationale Wetenschapsagenda: 
Copyright © 2015 Nationale Wetenschapsagenda, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt de nieuwsbrief voor routes omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Ons adres is:
Nationale Wetenschapsagenda
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Telefoon
070 - 349 45 69

Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.
Toch liever afmelden? Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp