Copy
Septembrový newsletter Vám prináša pozvánky na podujatia pod hlavičkou programu EpO a možnosť nominácií na ocenenia EUROPA NOSTRA a ROMA SPIRIT. 
Pozri si v prehliadači.

EKB Newsletter September 2016

23. september 2016

"ECP meeting" v Bratislave

   

9. až 11. novembra 2016 sa v Bratislave uskutoční Neformálne koordinačné stretnutie kontaktných bodov pre program Európa pre občanov. Medzinárodné stretnutie organizuje Európsky kontaktný bod Slovensko a jeho súčasťou bude i prezentácia projektov v oblasti Európska pamäť a prehliadka Múzea holokaustu v Seredi. Miestom podujatia bude okrem múzea aj budova Zastúpenia EK na Slovensku (Palisády 29, Bratislava). Informácie o podujatí sa budú aktualizovať priebežne na www.europapreobcanov.sk. "ECP meeting" plynule prejde do Stredoeurópskeho fóra. Obe podujatia sa konajú pod záštitou SK PRES 2016.
 

Forum goes artistic (Stredoeurópske fórum 2016) 

Čo by mohlo byť protiliekom na  zúfalstvo v súčasnej spoločnosti sa pokúsi zodpovedať tohtoročné Stredoeurópske fórum, ktoré sa uskutoční 11. - 13. novembra už tradične v bratislavskom Divadle Astorka Korzo ´90 a 14. novembra v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí. Informácie o programe a jednotlivých hosťoch budú priebežne aktualizované na www.ceeforum.eu.  Viac informácií sa dočítate aj v tomto dokumente

Medzinárodný deň mieru (21.9.); My a naša história! alebo aj Rómovia mali holokaust ...

Aj program Európa pre občanov si ho pripomenul vďaka projektu "My a naša história!" z dielne organizácie Človek v ohrození a to verejnou prezentáciou dokumentárneho videa o rómskom holokauste. Včera sa dokument odpremietal v brnenskom Komunitnom centre Brána (DROM, rómske středisko) a v Komunitnom centre Roškovce (Človek v ohrození). Viac nájdete na FB.
  

Cena Europa Nostra

Len do 1. októbra 2016 môžte posielať nominácie na "Europa Nostra Award." Je to ocenenie za výnimočnosť v ochrane kultúrneho dedičstva od reštaurácie budov a ich adaptáciu na nové použitie, po urbánnu a rurálnu obnovu krajiny, interpretácie archeologických nálezísk a starostlivosť o umelecké zbierky. Cena je podporená Európskou komisiou v rámci podprogramu Kultúra. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.europanostra,org.
Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:
  • Pamiatková ochrana
  • Výskum
  • Mimoriadne úsilie
  • Vzdelávanie, odborná príprava a osveta

8. ročník ROMA SPIRIT 2016

Vyhlasovateľmi ceny sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), RTVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Ak viete o ľuďoch, firmách a organizáciách, ktoré vo vašom okolí zlepšujú životnú situáciu Rómov alebo ste sa o to pričinili Vy sami, tak zviditeľnite aktivity, projekty a činy, ktoré si zaslúžia ocenenie. Nominácie posielajte do 13.10.2016Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete tu.

Rozvoj a demokracia 2016 

27. októbra 2016 sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (Hlboká 2) uskutoční medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia (jazykom konferencie je angličtina). Tento rok sa uskutoční pod záštitou SK Pres 2016. Podrobné informácie o podujatí, hlavné témy a zoznam rečníkov nájdete na stránke jej organizátora www.nadáciapontis.sk

Dialóg s občanmi o Európe

26. septembra, od 13:30 do 15h, Vám budú v posluchárni č. 21 na Fakulte manažmentu UK (Odbojárov 10, vchod z bočného vchodu od lekárne na ľavo) k dispozícii na diskusiu páni Maroš Šefčovič (podpredseda EK zodpovedný za energetiku), Ľuboš Blaha (predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR) a Jaroslav Paška (predseda Zahraničného výboru NR SR). Registrujte sa tu. Otázky klaďte cez Sli.do (#EUdialogues). 

Copyright © 2016 Európsky kontaktný bod Slovensko, Všetky práva sú vyhradené. 
Európsky kontaktný bod Slovensko, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
www.europapreobcanov.sk, www.facebook.com/europapreobcanov

Naša emailová adresa je:
office@europapreobcanov.sk

Chcete zmeniť príjem tohto emailu? 
Môžte upraviť nastavenia odberu alebo sa odhlásiť z odberu.

 


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp