Copy

NEWSLETTER
júl 2015

Vážení kolegovia, milí priatelia,

v júlovom newslettri Vám prinášame informácie o pripravovaných podujatiach. V júli bude Európsky kontaktný bod súčasťou EÚ informačnej zóny na festivale Pohoda, kde máme pripravené zaujímavé podujatia. V auguste nás čakajú  informačné semináre v Lučenci, Nitre a Bratislave. Príjemné čítanie praje

Tím Európskeho kontaktného bodu


EURÓPA PRE OBČANOV NA POHODE


 
Na festivale Pohoda, ktorý sa bude konať v areáli letiska Trenčín v dňoch 9-12.7.2015, bude zastúpený Európsky kontaktný bod dvoma podujatiami v stánku EÚ informačná zóna. V Piatok, 10.7.2015 o 11:00, prinesieme diskusiu na tému Európska pamäť a občianska spoločnosť so zaujímavými hosťami. V sobotu premietneme v rovnakom čase film Návrat do horiaceho domu, režisérky Anny Gruskovej. Viac informácií TU.  

 
AUGUSTOVÉ SEMINÁRE4.8.2015  Lučenec 13:30-15:30  /  6.8.2015 Nitra 13:30-15:30 / 10.8.2015 Bratislava 10:00-12:00 

V mesiaci august realizujeme informačné semináre k programu Európa pre občanov, prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.
Viac informácií a registrácia TU.


ĎALŠIE NOVINKY
 
1. septembra bude uzávierka pre podávanie projektov v opatreniach 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia. Formulár žiadosti môžete získať na stránke EACEA.

Z júnových seminárov
V dňoch 23.6.-25.6.2015 sme zrealizovali informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov v Košiciach, Štrbe a Dolnom Kubíne. Na seminároch sa zúčastnilo vyše 40 zástupcov samosprávnych subjektov a mimovládnych organizácií z navštívených regiónov. Fotky a prezentácia zo seminárov.

EACEA zverejnila nové logá pre program
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) zverejnila na svojej stránke logá a ostatné informácie o vizuálnej identite pre príjemcov grantu Európy pre občanov. Logá sú k dispozícií vo všetkých jazykoch EÚ.
 

PARTNERSTVÁ

Lotyšska organizácia hľadá partnerov pre opatrenie 2.3.

Organizácia Variācija (variácia/ zmena) je mimovládnou organizáciou lotyšskej samosprávy Strenči. Jej hlavnou témou je sociálne vylúčenie ľudí s postihnutím, environmentálna prístupnosť a sociálna integrácia. Viac informácií.

Španielska organizácia hľadá partnerov pre opatrenie 2.3.
Španielska organizácia Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) zapája viac ako 200 členov z akademického prostredia, výskumných...čítať ďalej

Francúzska obec hľadá partnerov do septembrovej uzávierky pre opatrenia 2.1 a 2.2
Samospráva  Billère sa nachádza blízko Pau, v oblasti Pyrenejí. V minulosti sa zúčastnila programu Leonardo a nadobudnuté schopnosti by...čítať ďalej

Rumunská mimovládna organizácia hľadá partnerov
Rumunská  Asociația pentru Dezvoltare Economică Socială - A.D.E.S. Botoșani (asociáciapre ekonomický socálny rozvoj, Botoșani) bola...čítať ďalej 
 

KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk
 

Copyright © 2015 EKB, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp