Copy

Pozrite si tento newsletter v prehliadači
EKB NEWSLETTER MAREC 2019

Infoseminár k marcovej uzávierke 2019

Dňa 13. februára 2019 sa v priestoroch Národného osvetového centra konal infoseminár k marcovej uzávierke – opatrenie Siete medzi mestami. Privítali sme spolu 18 zástupcov miest, obcí, neziskových organizácií aj občianskych združení. Účastníkom infoseminára bol predstavený program Európa pre občanov, jednotlivé uzávierky na rok 2019, ako aj postup predkladania žiadostí o grant. Na infoseminári sa účastníci dozvedeli detailné informácie o tom, ako si pripraviť a podať projekt do marcovej výzvy – opatrenie Siete medzi mestami. Do marcovej výzvy sa mohli prihlásiť mestá, obce, ale aj neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány s takými projektmi, ktoré riešia nejakú konkrétnu tému alebo problém s minimálne tromi zahraničnými mestami alebo obcami. Predstavené boli aj úspešné projekty slovenských miest a obcí, ktoré v minulosti tento grant už získali. Účastníkom sme na záver poskytli priestor na diskusiu, otázky a individuálne konzultácie. 

Tri uzávierky máme už za sebou, kedy bude ďalšia?

Uzávierky pre opatrenia Európska pamäť, Družobné mestá (1. Február) a Siete medzi mestami (1. marec) sú už za nami. Najbližšia uzávierka nás čaká až 1. septembra, a to pre opatrenia Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa programu Európa pre občanov alebo samotných projektov  sa môžete obrátiť na pracovníčky EKB v rámci individuálnych konzultácií v kancelárii EKB každý deň od 8:30 do 16:30. Prosíme vás, aby ste si termín konzultácie rezervovali aspoň 1 deň vopred.

EKB smeruje do regiónov!

Po dvoch infoseminároch uskutočnených v Bratislave kancelária EKB pripravuje sériu infoseminárov po celom Slovensku. Najbližšie plánujeme uskutočniť naše infosemináre v Nitrianskom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji. 

Koncom tohto mesiaca sa chystáme do Nitry. Trojhodinový infoseminár sa uskutoční v priestoroch Europe Direct Centra Nitra 27. marca 2019. Na infoseminári sa budeme venovať všetkým štyrom opatreniam (Európska pamäť, Projekty občianskej spoločnosti, Siete medzi mestami, Družobné mestá). 

Registrovať sa môžete kliknutím na registračné tlačidlo v pozvánke.

Európska komisia vydala Správu o Slovensku 2019

27. februára vydala Európska komisia Správu o Slovensku 2019, v ktorej je zhrnuté, ako Európska komisia (EK) vníma Slovensko v rôznych oblastiach.

Správa o Slovensku 2019 tiež hodnotí pokrok Slovenska v jednotlivých politikách na základe odporúčaní, ktoré EK navrhla pre Slovensko v máji 2018 v dokumente Odporúčania EK pre Slovensko (2018). 

Správa EK o Slovensku tento rok obsahuje aj prílohu, v ktorej EK definovala možné potreby Slovenska, ktoré by mohli byť financované z eurofondov v novom programovom období (2021 – 2027). 

Priority definované v tejto prílohe budú predmetom diskusií medzi Slovenskom a EK o programovaní fondov a celkovo o nadchádzajúcom programovom období.  

V rámci týchto diskusií sa rozhoduje aj o budúcnosti programu Európa pre občanov, ktorý by mal byť po roku 2021 nahradený programom Práva a hodnoty. Ten by mal byť súčasťou nového fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty. 

Zastúpenie EK na Slovensku na svojej
webovej stránke uverejnilo krátke zhrnutie Správy o Slovenku 2019, kde nájdete aj odkaz na celú Správu o Slovensku 2019 a tiež prehľadnú prezentáciu Správy o Slovensku 2019.
GLOBSEC začal s realizáciou projektu EP Elections and Beyond 
Projekt EP elections and Beyond bol podporený z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti v roku 2018. Projekt reaguje na častú kritiku o tom, že Brusel je príliš vzdialený od  občanov Únie a v dôsledku toho je účasť v eurovoľbách veľmi nízka.

Projekt EP elections and Beyond sa zameral na príčiny nízkej angažovanosti európskych občanov, a to predovšetkým mladých ľudí. 

V rámci projektu organizácia Globsec oslovuje mladých ľudí, zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, médií a tvorcov politík EÚ z rôznych európskych krajín, aby spoločne definovali príčiny nízkej účasti občanov na eurovoľbách. 

Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie v rámci realizácie projektu. Išlo o dvojdňové stretnutie mladých ľudí z 9 európskych krajín. Ich úlohou bolo načrtnúť súčasný stav Európskej únie a navrhnúť odporúčania pre európskych úradníkov. Výsledkom stretnutia bola politická správa zahŕňajúca odporúčania zúčastnených. Implementáciu projektu budeme sledovať naďalej. 

Viac informácií o projekte nájdete
TU.
Nové programové príručky na rok 2019
Máme už pre vás k dispozícii nové programové príručky na rok 2019.

V prvej kapitole príručky nájdete všeobecný prehľad o programe Európa pre občanov vrátane cieľov programu. Dozviete sa tiež o odporúčaných projektových témach na rok 2019 a kapitola prináša aj podrobný opis druhov činností, ktoré je možné programom Európa pre občanov podporiť.

V druhej kapitole nájdete podrobný opis postupu predkladania žiadostí a tiež sa dočítate, akým spôsobom prebieha výberové konanie vašich podaných projektov v Bruseli. Dozviete sa špecifické kritériá na udelenie grantu pre projekty podané do všetkých štyroch typov výziev (projekty občianskej spoločnosti, projekty európskej pamäti, projekty sietí medzi mestami a projekty družobných miest). Tretia kapitola sa venuje finančným a zmluvným podmienkam. 

Príručku si môžete prevziať kedykoľvek v čase od 8:30 do 16:30 v kancelárii Európskeho kontaktného bodu, ktorá sa nachádza na 6. poschodí Národného osvetového centra (kancelária č. 602). 

Tieto príručky distribuujeme aj na našich pravidelných infoseminároch. 

Programovú príručku nájdete aj na našej webovej stránke
TU
Copyright © 2018 Národné osvetové centrum.Všetky práva vyhradené.
www.europapreobčanov.sk

Naša emailová adresa:
europapreobcanov@nocka.sk 

V prípade, že si už neprajete, aby Vám boli zasielané novinky a informácie týkajúce sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiace podujatia, môžete sa odhlásiť z odberu kliknutím na "odhlásiť sa z odberu". 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.           


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp