Copy
Pozrite si tento newsletter v prehliadači.
Dobrý deň,
 
posielame vám nový newsletter o aktivitách kancelárie Európskeho kontaktného bodu a o novinkách programu Európa pre občanov. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Kancelária Európskeho kontaktného bodu pre program Európa pre občanov

EKB NEWSLETTER APRÍL 2019 

Infoseminár o programe Európa pre občanov v Nitre 

Dňa 27. marca uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Nitra prvý tohtoročný infoseminár v regióne. Infoseminár sa konal v priestoroch Agroinštitútu v Nitre v čase od 13:00 do 16:00.

Na infoseminári sme účastníkom poskytli všeobecný prehľad o programe vrátane cieľov programu, predstavili sme odporúčané projektové témy na rok 2019 a tiež všetky 4 druhy výziev, ktoré sa počas roka otvárajú (projekty občianskej spoločnosti, projekty európskej pamäti, projekty sietí medzi mestami a projekty družobných miest). 

V druhej časti sme účastníkom predstavili podrobný postup predkladania žiadostí a tiež sme informovali o tom, akým spôsobom prebieha výberové konanie podaných projektov v Bruseli. Predstavili sme tiež projekty, ktoré podporu z programu už získali v minulosti. Prezentáciu a fotky z infoseminára nájdete
TU

EKB sa zúčastnilo na konferencii Europe for citizens: history defines our future v Bruseli 

Privítanie účastníkov konferencie eurokomisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo (DG HOME) Dimitrisom Avramopoulosom, ktorý zodpovedá aj za riadenenie grantového programu Európa pre občanov. 
Úvodná panelová diskusia: Věra Jourová (eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť), Dimitris Avramopoulus (eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo) a Corina Cretu (eurokomisárka pre regionálnu politiku). 
Projektové manažérky Európskeho kontaktného bodu pre program Európa pre občanov 
Minulý týždeň sa kancelária EKB mala možnosť zúčastniť na dvojdňovej konferencii Europe for citizens: history defines our future, ktorá bola organizovaná eurokomisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo a jej výkonnou agentúrou EACEA (the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), ktorá je zodpovedná za implementáciu programu Európa pre občanov. 

Konferencia bola primárne určená pre úspešných grantistov, ktorí získali grant z programu Európa pre občanov a pre národné kontaktné body pre program Európa pre občanov. Konferencia prebiehala formou panelových diskusií a okrúhlych stolov. 

Účastníci konferencie sa mohli zapojiť do dvoch pracovných programov, ktoré prebiehali paralelne. EKB Slovensko sa zapojil do pracovného programu, v rámci ktorého sa diskutovalo o tom, aký vplyv môžu mať organizácie občianskej spoločnosti na mediálnu gramotnosť a ako môžu prispieť v boji proti šíreniu dezinformácií a fakenews. Diskutovalo sa tiež o tom, aký vplyv majú projekty podporené programom Európa pre občanov na vzdelávanie občanov v tejto oblasti. 

V druhej časti sa v diskusii moderovanej Gillesom Pelayom, vedúcim oddelenia pre program Európa pre občanov agentúry EACEA, diskutovalo o tom, aký reálny vplyv môžu mať odporúčania občanov vypracované v rámci podporených projektov občianskej spoločnosti pre národných a európskych zákonodarcov. Tiež sa diskutovalo o tom, aký vplyv má program Európa pre občanov na samotné podporené organizácie. 

V poslednej časti konferencie sa diskutovalo o možných prioritných témach programu v novom programovom období 2021 – 2027. Ako sme vás už informovali vo februárovom newsletteri, program Práva a hodnoty by mal v novom programovom období nahradiť program Európa pre občanov. Možnými novými prioritnými témami programu bude ochrana ľudských práv a právneho štátu. Diskutovalo sa tiež o tom, že národné kontaktné body by mali v novom programovom období prevziať väčšiu zodpovednosť za vizibilitu podporených projektov. 

Ďalšia séria infodní Granty pre samosprávu 


Ani v tomto roku nebude chýbať úspešná séria infodní Granty pre samosprávu a Európa pre občanov bude opäť jej súčasťou

Ide o sériu podujatí, ktoré sú určené všetkým, čo majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, ale chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Podujatie je určené primárne pre mestá, obce, samosprávy, ale aj pre zástupcov neziskového sektora či pre podnikateľov. 

Podujatie organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce a Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. 

Najbližšie podujatie sa uskutoční už budúci pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Bratislave v ÚZ Hotel Bôrik. 

Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na e-mailovej adrese:
jan.pangrac@vlada.gov.sk.

Viac info nájdete na našej webovej stránke TU. 

Verejné podujatie organizácie Globsec: Slovensko v EÚ po roku 2019

Ako ste sa mohli dočítať už v našom marcovom newsletteri, organizácia Globsec je jedným z našich úspešných žiadateľov o grant z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti. Na svoj projekt EP Elections and beyond: active participation of EU citizens at all levels získala organizácia Globsec grant vo výške 143 890 eur. 

Radi by sme vás informovali o nadchádzajúcom podujatí, ktoré sa uskutoční v rámci tohto projektu. Podujatie Slovakia in the
EU after 2019 sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podujatie je určené pre širokú verejnosť. Viac info o podujatí nájdete TU

Realizácia projektu sa začala koncom roka 2018 (29. – 30. 11.) medzinárodným stretnutím mladých lídrov z 9 európskych krajín. Cieľom stretnutia bolo načrtnutie súčasného stavu Európskej únie a navrhnutie
odporúčaní pre národných zákonodarcov a európskych zákonodarcov, občiansku spoločnosť, ale aj pre podnikateľské komunity. 

Projekt ďalej pokračoval sériou diskusných podujatí v rôznych európskych mestách. V marci sa uskutočnili dve diskusné podujatia: 

EU-Kandidat Innen im Ideenwettstreit v Berlíne a Elections to the European Parliament: Bulgaria in the EU after 2019 v Sofii. Tretie diskusné podujatie EU Debate 2019 sa konalo v Lubline. 

Medzinárodná konferencia: Crowdfunding ako nástroj pri správe veci verejného záujmu 

Na záver vás chceme upozorniť na zaujímavé podujatie o crowdfundingu, ktoré organizuje Kreatívna Európa spolu s Fórom kreatívneho priemyslu. Pokiaľ zháňate financie na realizáciu vášho projektu (nielen z oblasti kultúry), neváhajte a príďte si 7. mája do Primaciálneho paláca vypočuť informácie o tomto novom inovatívnom spôsobe získavania finančných prostriedkov. Diskutovať sa bude o vytváraní nových schém financovania a ich prepájaní s tradičnými zdrojmi, ale tiež o zapájaní regionálnych a miestnych orgánov do diskusií o tejto novej forme kolektívneho financovania projektov. Viac info o pripravovanom podujatí nájdete TU
Copyright © 2018 Národné osvetové centrum.Všetky práva vyhradené.
www.europapreobcanov.sk

Naša emailová adresa:
europapreobcanov@nocka.sk 

V prípade, že si už neprajete, aby Vám boli zasielané novinky a informácie týkajúce sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiace podujatia, môžete sa odhlásiť z odberu kliknutím na "
odhlásiť sa z odberu". 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete
TU


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp