Copy
Pozrite si tento newsletter v prehliadači.
Dobrý deň,
 
posielame vám nový newsletter o aktivitách kancelárie Európskeho kontaktného bodu a o novinkách programu Európa pre občanov. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Kancelária Európskeho kontaktného bodu pre program Európa pre občanov

EKB NEWSLETTER JÚL 2019 

Letné infosemináre v plnom prúde

Začiatkom júna zorganizovala kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s
informačnou kanceláriou
Europe Direct Prešov infoseminár k programu Európa pre občanov v Prešove

Seminár sa uskutočnil 6. júna v priestoroch Prešovskej univerzity. 
Privítali sme spolu 15 zástupcov miest, obcí, neziskových organizácií aj občianskych združení. Účastníkom infoseminára bol predstavený program Európa pre občanov, jednotlivé uzávierky na rok 2019, ako aj postup predkladania žiadostí o grant. Predstavené boli aj úspešné projekty, ktoré v minulosti tento grant už získali. 

Viac informácií o podujatí si môžete pozrieť
TU

Ďalšia úspešná séria infodní
Granty pre samosprávu je ukončená

Podujatím v Košiciach sa skončila ďalšia úspešná séria infodní Granty pre samosprávu.
Išlo o sériu štyroch podujatí, na ktorých mali účastníci možnosť dozvedieť sa o rôznych grantových schémach dostupných v SR.
Podujatia boli primárne určené pre mestá, obce, samosprávy, ale aj pre zástupcov neziskového sektora či podnikateľov.

Podujatie organizoval Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce, ktorý na svojom
Facebooku už prezradil, že ďalšia séria infodní je naplánovaná na jeseň tohto roku.

EKB mieri na sever Slovenska 

4. júla 2019 organizuje kancelária EKB infoseminár v Poprade. Z dôvodu nízkeho počtu registrovaných účasníkov sú infosemináre v Žiline a v Trstenej zrušené. Na infoseminár v Poprade sa môžete registrovať do stredy 3.7 do 12:00 hod. napoludnie.
Registrácia na infoseminár je povinná! Registrovať sa môžete kliknutím na pozvánku.

Otvorené výzvy na predkladanie projektov!

Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach:
  • Družobné mestá,
  • Siete medzi mestami,
  • Projekty občianskej spoločnosti.
 Uzávierka pre všetky 3 opatrenia je 2. septembra 2019 o 12:00 hod. napoludnie.
Viac informácií nájdete na
www.europapreobcanov.sk.
V prípade otázok si neváhajte rezervovať termín individuálnej konzultácie. K dispozícii sme každý pracovný deň od 8:30 do 16:30 v kancelárii č. 602 na 6. poschodí  v Národnom osvetovom centre na Nám. SNP č. 12.

Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu

V predchádzajúcich vydaniach nášho newslettera sme vám predstavili tri slovenské projekty, ktoré boli podporené grantom z Programu Európa pre občanov. Išlo o projekt organizácie Globsec, ktorý uspel vo výzve Projekty občianskej spoločnosti, projekt organizácie Post Bellum, ktorý uspel vo výzve Európska pamäť, a tiež projekt mesta Fiľakovo, ktorý uspel vo výzve Siete medzi mestami. 

V tomto vydaní by sme vám radi predstavili projekt mesta Trstená, ktorý uspel vo výzve Družobné mestá. Uzávierka pre projekty družobných miest je už o 2 mesiace – 2. septembra 2019 o 12:00 napoludnie. 

Projekty družobných miest spájajú partnerské mestá a obce. V rámci týchto projektov sa môžu realizovať krátkodobé podujatia/stretnutia občanov z partnerských miest či obcí, pričom podujatia musia byť zamerané na témy, ktoré sú v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov. Uprednostňujú sa projekty, ktoré zohľadňujú aj priority programu.  

V minulom roku grant z programu na takéto stretnutie družobných miest získalo mesto Trstená. Na 3-dňové podujatie s názvom Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu mesto získalo grant vo výške 25 000 eur. 

Išlo o stretnutie 361 občanov partnerských miest v Trstenej. Na podujatí sa zúčastnili občania zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. V rámci podujatia sa účastníci mali možnosť dozvedieť o možnostiach zapojenia do dobrovoľníctva na lokálnej a európskej úrovni cez Európsky zbor solidarity,  ako aj o rôznych typoch integračných mechanizmov krajín EÚ. Účastníci  sa tiež oboznámili s úspešnými projektmi podporenými zo zdrojov EÚ, ktoré prispeli k fyzickej zmene prostredia alebo podporili komunitný a sociálny život v obci. 

V rámci podujatia sa uskutočnila aj verejná diskusia Význam solidarity v čase krízy, ktorú zorganizovala informačná kancelária Europe Direct Trstená, či workshop, na ktorom účastníci prinášali nápady, ako by sa dali problémy v obci riešiť prostredníctvom aktívneho zapojenia občanov. 

Počas podujatia sa tiež diskutovalo o aktuálnych problémoch na úrovni samospráv a o tom, ako by sa tieto problémy dali riešiť prostredníctvom EÚ projektov či v spolupráci s organizáciami 3. sektora. 

Súčasťou podujatia boli aj rôzne kultúrne podujatia. Viac info spolu s programom podujatia Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu nájdete na
oficiálnych stránkach mesta Trstená. 

Otvorená výzva na prihlasovanie na workshop How to renew the EU
(12-13. september 2019, Bratislava)

Workshop organizuje organizácia Globsec ako súčasť projektu EUact – European Parliament Elections and Beyond. Projekt bol podporený z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti v roku 2018. 

Projekt reaguje na častú kritiku, že Európsku úniu mnohí vnímajú ako príliš byrokratickú a príliš vzdialenú od každodenného života bežných občanov. 

Cieľom septembrového workshopu bude definovať odporúčania na obnovu dôvery v EÚ, ktoré budú následne zapracované do záverečnej správy projektu European Elections and Beyond. Záverečná správa bude predstavená relevantným zákonodarcom EÚ na jeseň tohto roka. 

Do výzvy sa môžete prihlásiť, ak spĺňate tieto kritériá: 
  • zaujímate sa o aktuálne dianie v EÚ, máte nápady, ako prispieť k pozitívnej zmene,
  • máte výbornú angličtinu,
  • vek od 18 do 35 rokov,
  • ste občanom jednej z členských krajín EÚ alebo jednej z týchto krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko alebo Severné Macedónsko. 
Prihlásiť sa môžete TU
Viac informácií o workshope nájdete
TU


Prihlásiť sa môžete do 7. júla 2019. 
Copyright © 2018 Národné osvetové centrum.Všetky práva vyhradené.
www.europapreobcanov.sk

Naša emailová adresa:
europapreobcanov@nocka.sk 

V prípade, že si už neprajete, aby Vám boli zasielané novinky a informácie týkajúce sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiace podujatia, môžete sa odhlásiť z odberu kliknutím na "
odhlásiť sa z odberu". 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete
TU


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp