Copy
Pozrite si tento newsletter v prehliadači.
Dobrý deň,
 
posielame vám náš mesačný newsletter o aktivitách kancelárie Európskeho kontaktného bodu a o novinkách programu Európa pre občanov. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Kancelária Európskeho kontaktného bodu pre program Európa pre občanov
 
EKB Newsletter September 2020

Počas leta sme pre vás zrealizovali viacero infoseminárov po celom Slovensku 

Po poslednom júnovom online infoseminári sme znovu vyrazili do regiónov s našimi štandardnými offline seminármi. Počas júna a auguste sme spolu navštívili päť slovenských miest. Spolu sme tak vyškolili okolo 50 účastníkov. Po každom seminári sme poskytli viacero individuálnych konzultácii. Semináre boli primárne určené predkladateľom projektov do septembrových uzávierok programu Európa pre občanov. Na seminároch vystúpili aj viacerí hostia ako riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Soňa Buckulčíková, či riaditeľ občianskeho združenia V.I.A.C. Branislav Kožuch. 

Viac info nájdete na našom webe v sekcii podujatia

Seminár v Žiari nad Hronom (22. júla), Pohronské osvetové stredisko 
Seminár v Trnave (6. august), kultúrne centrum Malý Berlín 
Seminár v Martine (11. augusta), Turčianske kultúrne stredisko 
Seminár v Trstenej (12. augusta), Informačné centrum EUROPE DIRECT 

Seminár v Košiciach (20. augusta), Košické kultúrne centrum Výmenník Štítová 

Máme za sebou posledné uzávierky výziev programu Európa pre občanov v rámci prog. obdobia 2014-2020
1. septembra 2020 sa uzavreli výzvy na podávanie projektových žiadostí o grant z programu Európa pre občanov. Išlo o posledné výzvy nielen v rámci tohto roka, ale aj v rámci celého súčasného programového obdobia 2014-2020.

V novom programovom období vznikne nový program pod názvom Práva a hodnoty (Rights and Values programme), ktorý bude pravdepodobne rozdelený na 3 menšie podprogramy. Jeden z týchto podprogramov bude podporovať projekty

Máme za sebou poslednú možnosť na získanie grantu v rámci programu Európskej Únie s názvom Európa pre občanov. Dňa 1. septembra bola uzávierka na podanie projektov pre otvorené výzvy programu. Výsledky a úspešné projekty by mali byť zverejnené v prvých mesiacoch nového roka 2021. V marci sa program Európa pre občanov končí a začne nové programové obdobie nového programu s názvom Práva a hodnoty. Viac informácie o novom programe budeme poskytovať v nadchádzajúcich mesiacoch.
 
NoMantinels divadlo prichádza s úspešným projektom 30 rokov slobody pre LGBTI komunitu
Projekt, ktorého realizácia prebieha v týchto mesiacoch, sa zaoberá výskumom toho, ako sa žilo ľuďom patriacim do LGBTI komunity počas socializmu v Československu, ale aj v iných krajinách bývalého východného bloku a ako sa tejto komunite žije po revolúcii v roku 1989. Súčasťou projektu majú byť aj divadelné inscenácie a výstavy. 
Čo čaká kanceláriu EKB v poslednom polroku?Kancelária EKB pre program Európa pre občanov má pred sebou posledný polrok svojho pôsobenia. V rámci mesiacov október 2020-marec 2021 vám budeme k dispozícii na prípadné konzultácie ohľadom implementácie úspešných projektov. Ak nám situácia na Slovensku dovolí, radi by sme zorganizovali seminár s úspešnými poberateľmi grantu a taktiež Vám predstavili nový grantový program, ktorý začne od marca 2021.
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2020 Národné osvetové centrum.Všetky práva vyhradené.

Naša emailová adresa:
europapreobcanov@nocka.sk 

 
V prípade, že si už neprajete, aby Vám boli zasielané novinky a informácie týkajúce sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiace podujatia, môžete sa odhlásiť z odberu kliknutím na "odhlásiť sa z odberu". 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU