Copy

NEWSLETTER
február 2016


Vážení kolegovia, milí priatelia,

vo februárovom newslettri vám prinášame novinky z našej kancelárie súvisiace predovšetkým s blížiacou sa uzávierkou vo všetkých oblastiach a opatreniach programu Európa pre občanov.
 

Tím Európskeho kontaktného bodu
AKTUÁLNE VÝZVY

Aktuálne sú v rámci programu zverejnené 4 výzvy s uzávierkou k 1. marcu 2016:
 
Akcia 1. Európska pamäť

Akcia 2. Podpora demokracie a občianska participácia:
Opatrenie 2.1 Družobné mestá
Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest
Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Postup k stiahnutiu a podaniu žiadosti nájdete na našej webstránke, ako aj v manuáli EACEA.

 

PARTNERSTVÁ

Dávame do pozornosti viac ako 15 žiadostí o partnerstvo vo všetkých oblastiach a opatreniach. Viac informácií na našej stránke v sekcii Partnerstvá.

Ak hľadáte partnerov do vášho projektu, vyplňte formulár a zašlite nám ho. My ho pošleme všetkým zahraničným kontaktným bodom.PREZENTÁCIA PROGRAMU - februárové semináre

Dávame tiežk dispozícii prezentáciu programu Európa pre občanov, ktorá bola odprezentovaná v rámci informačných seminárov, ktoré sme realizovali vo februári v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

V tejto súvislosti upozorňujeme na Priority programu na rok 2016.KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk
 

Copyright © 2015 EKB, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp