Copy
Dobrý deň,
 
po dlhšej odmlke vám posielame newsletter o aktivitách kancelárie Európskeho kontaktného bodu a novinkách o programe Európa pre občanov.
 
Newsletter budeme odteraz vydávať pravidelne raz do mesiaca.
 
Prajeme vám príjemné čítanie :) 
 
Linda a Sabina (projektové manažérky kancelárie EKB)
Pozrite si tento newsletter v prehliadači.
EKB NEWSLETTER FEBRUÁR 2019

Pozývame vás na infoseminár k marcovej uzávierke 2019

Dňa 13. februára 2019 sa uskutoční infoseminár k marcovej uzávierke 2019 pre opatrenie Siete medzi mestami. Seminár sa uskutoční o 10:00h v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. Projekty v rámci opatrenia Siete medzi mestami sú primárne určené pre mestá a obce, ktoré majú záujem o vytvorenie dlhodobej spolupráce s minimálne tromi zahraničnými mestami alebo obcami. Projekty sa musia venovať témam, ktoré sú v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov. Vytváranie sietí medzi partnerskými mestami/obcami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim výmenu osvedčených postupov. Cieľom programu je prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii a jej histórii, vytvárať lepšie podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu a posilňovať občianstvo EÚ.

Výsledky septembrovej uzávierky 2018

Dňa 21. Decembra 2018 agentúra EACEA oficiálne zverejnila výsledky septembrovej uzávierky 2018 pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami. V opatrení Družobné mestá bolo podporených 12 slovenských žiadateľov grantmi v celkovej hodnote 291 920€. V opatrení Siete medzi mestami neuspel ani jeden slovenský žiadateľ, avšak v role partnerov úspešných projektov zo zahraničia uspeli 4 slovenské subjekty. Úspešným grantistom gratulujeme. Podrobné výsledky nájdete na našej webovej stránke tu.

Uverejnili sme tlačovú správu k zhrnutiu výsledkov za rok 2018

Projekt organizácie Globsec Voľby do Európskeho parlamentu: aktívna participácia občanov Európskej únie na všetkých úrovniach (z anglického EP Elections and Beyond: Active participation of EU citizens at all levels), 2018 – 2020.
Vydali sme tlačovú správu k zhrnutiu výsledkov za rok 2018 v rámci programu Európa pre občanov. V tlačovej správe sa dozviete, koľko slovenských projektov uspelo v medzinárodnej konkurencii v roku 2018, o aké projekty ide a tiež sumu, ktorá vďaka tomuto programu poputuje na Slovensko. Tlačovú správu zverejnilo aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojej webovej stránke. 

Zmena vo výzvach na rok 2019

V porovnaní s minulým rokom nastali zmeny v uzávierkach na rok 2019. Kým po minulé roky sme boli zvyknutí na dve uzávierky, tento rok ich budeme mať tri. Uzávierky na rok 2019 sú tieto: 1. február: Európska pamäť, Družobné mestá, 1. marec: Siete medzi mestami, 1. september: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti.

Rumunsko ako líder Európskej únie počas najbližších 6 mesiacov bude viesť diskusie aj o novej podobe programu Európa pre občanov v programovom období 2021 – 2027

Od 1. januára 2019 prebralo post predsedníckej krajiny v Rade EÚ Rumunsko. Svoje priority si predsednícka krajina rozdelila do štyroch pilierov: Európa v znamení konvergencie, bezpečnejšia Európa, Európa ako silný globálny aktér a spoločné hodnoty Európy. Viac o rumunskom predsedníctve si môžete prečítať tu.

Rumunsko bude teda v najbližších mesiacoch predsedať aj pracovným skupinám Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa budú zaoberať návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty, ktorý by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2021. Program práva a hodnoty by mal v novom programovom období (2021 – 2027) nahradiť program Európa pre občanov (2014 – 2020).

Program Práva a hodnoty by mal byť spolu s programom Spravodlivosť súčasťou nového fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý navrhla Európska komisia v máji 2018. Program sa bude zameriavať na ochranu a presadzovanie práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ a v Charte základných práv EÚ a bude mať tri konkrétne ciele: podpora rovnosti a práva; podpora angažovanosti a účasti občanov na demokratickom živote EÚ a boj proti násiliu. Viac sa o novom Fonde EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty dočítate tu. Celý návrh nariadenia si môžete prečítať tu.

Európsky parlament 17. januára 2019 prijal pozmeňujúce návrhy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty. Celý text si môžete pozrieť tu.      O ďalších novinkách týkajúcich sa podoby nového programu Práva a hodnoty, ktorý od roku 2021 nahradí program Európa pre občanov, vás budeme informovať v ďalších číslach nášho newslettera.

V januári sme poskytli individuálne konzultácie 15 žiadateľom o grant z programu Európa pre občanov

Kancelária Európskeho kontaktného bodu (EKB) pre program Európa pre občanov na Slovensku. EKB je súčasťou Národného osvetového centra.
Okrem organizovania seminárov pre záujemcov o grant z programu Európa pre občanov a propagácie tohto grantového programu EÚ na Slovensku, kancelária Európskeho kontaktného bodu má tiež za úlohu poskytovať individuálne konzultácie pre žiadateľov o grant. K dispozícii sme každý týždeň od pondelka do piatka v čase od 8:30 do 16:30. V minulom mesiaci sme takto pomohli 15 žiadateľom s ich projektovými žiadosťami.

Máme už aj Instagram !

Keďže jednou z primárnych úloh našej kancelárie je aj propagácia programu Európa pre občanov na Slovensku tak, aby o možnosti podať si žiadosť o grant na financovanie rôznych zaujímavých projektov o EÚ vedelo čo najviac Slovákov, rozhodli sme sa aj my založiť si oficiálny Instagram účet pre program Európa pre občanov na Slovensku. Na Instagrame plánujeme uverejňovať oveľa viac fotografií, ako sme doteraz uverejňovali na našom Facebooku. Môžete sa tešiť na fotografie z realizácie slovenských projektov, ktorým sa podarilo získať grant z programu, ale taktiež fotografie z našich infoseminárov či iných pracovných ciest našej kancelárie.
Copyright © 2018 Národné osvetové centrum.Všetky práva vyhradené.
www.europapreobčanov.sk

Naša emailová adresa:
europapreobcanov@nocka.sk 

V prípade, že si už neprajete, aby Vám boli zasielané novinky a informácie týkajúce sa programu Európa pre občanov alebo s ním súvisiace podujatia, môžete sa odhlásiť z odberu kliknutím na "odhlásiť sa z odberu". 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.           


This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp