Copy
V poslednom tohtoročnom newsletter-i nájdete výsledky septembrovej uzávierky, hodnotiacu správu programu za roky 2014-2017 a ďalšie informácie. PF´2018!
Pokojné sviatky a veľa entuziazmu a odvážnych plánov do Nového roku 2018!

EKB newsletter december 2017

21. decembra 2017

Kompletné výsledky septembrovej uzávierky 2017

V pondelok,18.12.2017, boli uverejnené posledné výsledky septembrovej uzávierky, ktorá sa týkala opatrení Družobné mestá a Siete medzi mestami. Celkovo bolo zo Slovenska podporených 14 projektov miest/obcí/organizácií, ktorých zoznam nájdete na www.europapreobcanov.sk

Priemerná výška grantu na projekt v opatrení Družobné mestá bola 23,5tis. Eur a priemerný počet partnerov zapojených do jedného projektu bol šesť. 

V opatrení Siete medzi mestami bol z celkového počtu podporených projektov 15 pre celú Európu podporený 1 slovenský projekt, ktorý pochádza z dielne obce Svodín. Viac sa dočítate v tlačovej správe k výsledkom. 

Uprednostnené boli projekty s partnermi pochádzajúcich z krajín menej zastúpených v programe, čo bude trendom i pre nasledujúce roky tohto programového obdobia. 

Vydali sme tlačovú správu k výsledkom septembrovej uzávierky 2017Na našej web stránke v časti Mediálne výstupy nájdete tlačovú správu k výsledkom septembrovej uzávierky s názvom Komisia pridelila slovenským obciam a mestám ďalší takmer pol milión na rozvoj občianskej spoločnosti. Budeme radi za ďalšie šírenie tejto informácie. 

Komisia zverejnila Hodnotiacu správu programu Európa pre občanov za roky 2014-2017

Pri príležitosti polovice programového obdobia 2014-2020 Komisia zverejnila Strednodobú hodnotiacu správu programu Európa pre občanov za roky 2014-2017 vypracovanú externými audítormi, spoločnosťami Deloitte a Coffey. Správu stiahnete tu. Začiatkom roku 2018 by Komisia mala na základe tejto správy vypracovať svoje vlastné hodnotenie. Viac na web stránke Komisie, kde daný report nájdete aj v nemeckom a francúzskom jazyku. 

Európska sieť pre nenásilie a dialóg 

Aj vďaka projektu podporeného programom Európa pre občanov vznikla nová zatiaľ neformálna sieť pre nenásilie a dialóg, ktorá pochádza z dielne slovenskej organizácie PDCS. Táto zároveň vyzýva všetky slovenské organizácie, ktoré zápolia pri svojej práci s konfliktami, ktoré by mohli prerásť k radikalizácii a násiliu v spoločnosti, aby sa pripojili. Sieť už teraz prepája odborníkov, aktivistov zo siedmich krajín Európy a jej ambícia je byť celoeurópskou. Viac informácií sa dozviete zatiaľ na webe PDCS. V prípade, že chcete, aby sa vaša organizácia stala súčasťou siete, prípadne vy sami ako indivíduum máte túto ambíciu, kontaktujte Lukáša Zoráda z PDCS (lukas@pdcs.sk, tel.: +421 2 5292 5016). 

Katedra politológie FiF UK vydala štúdiu o tom, ako Úniu vnímajú jej občania

 Na web stránke projektu CODES: Comprehending and Debating Europe podporeného programom Európa pre občanov si môžete danú štúdiu prečítať. Štúdia je výsledkom analýz 66 fokusových skupín, ktoré boli zrealizované v prvej fáze projektu v 6 krajinách EÚ (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko). V rámci týchto skupín sa diskutovalo na rôzne európske témy s takmer 400 Európanmi. Viac sa dozviete v samotnej štúdii.   

Zo štúdie vyplynulo, že hlavný prínos Únie opýtaní videli v garantovaní štyroch hlavných slobôd, z ktorých najviac oceňovali slobodu cestovania a práce v rámci EÚ. Kritizovali ju najmä pre eurofondy, ktoré vnímajú ako zdroj korupcie; migračnú krízu, ktorú uvádzali často ako príklad zlyhania EÚ najmä v oblasti bezpečnosti a navodenie pocitu/kategórie druhotriednych občanov EÚ. 

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 bol zahájený už aj na Slovensku

Na Slovensku bol tento Rok zahájený dokonca skôr ako na európskej pôde a to 27.11. 2017 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v rámci Slávnostného odovzdávania cien Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016. Viac informácií sa dozviete na stránke www.culture.gov.sk.

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 je jednou zo štyroch prioritných tém opatrení programu Európa pre občanov: Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti v roku 2018. 

Všetci, ktorí ho komunikujete alebo komunikujete v rámci neho akúkoľvek aktivitu na sociálnych sieťach prosím používajte jednotne #EuropeForCulture. Zároveň hláste svoje aktivity jeho národnému koordinátorovi - viď web Ministerstva kultúry SR.     
Copyright ©2017 Európsky kontaktný bod Slovensko. Všetky práva sú vyhradené. 
Európsky kontaktný bod Slovensko, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
www.europapreobcanov.sk, www.facebook.com/europapreobcanov

Naša emailová adresa je:
europapreobcanov@nocka.sk

Chcete zmeniť príjem tohto emailu? 
Môžte upraviť nastavenia odberu alebo sa odhlásiť z odberu.
This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp