Copy

NEWSLETTER
marec 2015

Vážení kolegovia, milí priatelia,

v marcovom newslettri vám prinášame novinky z našej kancelárie a informácie, ktoré nás zaujali. Program Európa pre občanov nájdete od tohto mesiaca už aj na sociálnych sieťach. Rovnako sme pre vás vylepšili našu web stránku, kde nájdete všetky aktuálne informácie o programe, ako aj o našich podujatiach.
Obohacujúce čítanie praje

Tím Európskeho kontaktného bodu
  
NOVINKY Z EKB

Nové obsadenie


Od marca 2015 nahradila Želmíru Gerovú, ktorú čakajú čoskoro materské povinnosti, na poste vedúcej EKB Zuzana Ivašková. Zuzana pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore, kde nazbierala skúsenosti predovšetkým v oblasti správy grantových programov a projektového manažmentu. Pred EKB pôsobila v Nadácii Intenda, poskytujúcej o.i. granty v oblasti rozvoja občianskej identity a v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko, ktorá zastrešuje ďalší z komunitárnych programov EU, program Kreatívna Európa. Kontakt

Európa pre občanov už aj na facebooku

Pozývame Vás na facebookovú stránku Európskeho kontaktného bodu. Na stránke nájdete aktuálne informácie k programu, pozvánky na podujatia EKB a našich partnerov a zaujímavé témy súvisiace so spoločnou európskou pamäťou a občianskou participáciou. Sledujte nás.

Aktualizovaná web stránka

Na web stránke www.europapreobcanov.sk pribudli aktualizované informácie k prioritám pre rok 2015, k postupu pri podávaní žiadosti, či k podujatiam organizovaným EKB. Pre Akciu 1Európska pamiatka sme začali používať pomenovanie Európska pamäť, nakoľko lepšie vystihuje podstatu zvyšovania povedomia o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách, ktoré sú jej cieľom. Do pozornosti dávame sekciu Ako postupovať, ktorá vás prevedie jednotlivými krokmi, na ktoré je potrebné myslieť pred, počas, ako aj po podaní žiadosti.

Stretnutie kontaktných bodov

Začiatkom apríla sa v lotyšskej Rige uskutoční stretnutie siete kontaktných bodov programu Európa pre občanov, počas ktorého budú prerokované všetky otázky vynárajúce sa v súvislosti s administráciou programu v novom programovacom období 2014-2020. Naša kancelária nebude na stretnutí chýbať, aby sme mali všetky aktuálne informácie, potrebné pre kvalitné konzultovanie vašich projektov.

Európsky rok rozvoja 2015

EKB realizovalo koncom minulého roka v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj sériu školení na tému Európskeho roka rozvoja. Pri tejto príležitosti sme pripravili publikáciu Rozhovory o úspešných rozvojových projektoch, dobrovoľníctve i o svete, kde všetko so všetkým súvisí, ktorá prináša šesť rozhovorov na tému rozvojovej spolupráce. Nájdete ju tu.

 

ZAUJALO NÁS
 
Európska susedská politika – diskusie o budúcnosti

V Zmluve o Európskej únii sa stanovuje, že „Únia rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci“. Za týmto účelom vznikla v roku 2003 Európska susedská politika (ESP), s cieľom vytvoriť užšie vzťahy medzi EÚ a jej susednými krajinami. Dňa 4.3.2015 ohlásili vysoká predstaviteľka EÚ Federica Mogherini a komisár pre európsku susedskú politiku Johaness Hahn zahájenie diskusie o budúcnosti ESP, do ktorej sa môžu zapojiť aj aktéri občianskej spoločnosti zainteresovaných krajín. Písomné príspevky je možné predkladať do konca júna. Viac informácií tu.

 

PRIPOMÍNAME SI

11.marca 2004 sa stala španielska metropola Madrid terčom teroristických bombových útokov. V dôsledku tragédia je tento deň venovaný v celej Európe spomienke a úcte obetí terorizmu, ich rodín a priateľov.

25. marca 1988 prebehla v Bratislave pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody, známa pod názvom Sviečková manifestácia, ktorá sa stala najväčším verejným vystúpením proti komunistickému režimu v bývalom Československu.


 

KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk
 

Copyright © 2015 EKB, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp