Copy
V októbrovom vydaní vás pozývame na naše koncoročné podujatie venované neziskovým organizáciám a roku 2018. Zároveň prinášame informácie o našich aktivitách a udalostiach, ktoré sa nášho programu týkajú.  

EKB newsletter október 2017

23. októbra 2017

Save the Date 22.11. 

Brožúra o prevádzkových grantoch

Kancelária Európskeho kontaktného bodu vydala brožúru o prevádzkových grantoch programu Európa pre občanov a to v slovenskom jazyku a angličtine. Brožúra poskytuje čitateľovi prehľad o tom, čo bolo podporené, ktoré organizácie sú relevantnými žiadateľmi a núka tipy, ako napísať takýto grant tak, aby uspel. Zároveň vyzdvihuje prínos takéhoto grantu pre občiansky sektor v krajinách Česká republika, Holandsko, Slovensko a Španielsko. Je napísaná formou rozhovorov s riaditeľmi štyroch organizácií podporených v rámci programu.    

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

  • Budúcoročná priorita programu Európa pre občanov v oblasti Podpora demokracie a občianskej participácie, do ktorej spadajú opatrenia Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. 
  • V súčasnosti prebieha k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018 veľká výzva pod programom Kreatívna Európa, ktorá je otvorená do 22.11.2017. 
  • Téma bude prioritnou naprieč viacero programov EÚ, napr. Erasmus+, Horizon 2020 ale i vybrané programy Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (EŠIF) týkajúce sa najmä ochrany spoločného prírodného kultúrneho dedičstva ako je vodstvo, pôda, nerastné bohatstvo.  
  • viac v prezentácii zo semináru Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania, ktorý sa uskutočnil 10.10.2017 na pôde Národného osvetového centra, jeho usporiadateľa. 
Úvodné video k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Správa o stave Únie 

  • Správu 13.9.2017 osobne odprezentoval predseda EK Jean-Claude Juncker, ktorý vo svojom prejave k danej správe osobitne zdôraznil päť priorít: rozvoj obchodných vzťahov, boj proti klimatický zmenám, modernejší priemysel a bezpečnosť na internete a migračná politika. 
Predseda EK prednesie svoj prejav každoročne začiatkom septembra a uvedie v ňom vízie EÚ pre budúci rok. Tieto sa ďalej prenášajú pozdĺž všetkých existujúcich európskych politík. 
  • Pre program Európa pre občanov sú z jeho prejavu dôležité tieto posolstvá: 1) klimatické zmeny - osobitne zaujímavé budú projekty venujúce sa problematike prírodného kultúrneho dedičstva, 2) v oblasti digitalizácie je pre program zaujímavý bod boja proti radikalizácii na internete a všeobecne ochrana osobných údajov a informácií v online prostredí a 3) v rámci migrácie kládol osobitný zreteľ na solidaritu a Európsky zbor solidarity. 
Hneď na úvod svojej správy povedal, "teraz je čas vystavať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu pre rok 2025,“ čo programu Európa pre občanov dáva jeho opodstatnenie aj v ďalšom
programovom období 2021-2027.

Koordinačné stretnutie kontaktných bodov pre program Európa pre občanov v Záhrebe (Chorvátsko)V dňoch 28. až 29.9.2017 sme sa zúčastnili záhrebskeho stretnutia, kde sme sa dozvedeli viac k prevádzkovým grantom programu, o novej prioritnej téme - Európskom roku kultúrneho dedičstva 2018 a Európskom zbore solidarity a jeho ďalšom fungovaní! Ďalej sme sa rozprávali o tom, ako by mohol program fungovať v novom programovom období 2021-2027!
Pokiaľ máte ako užívatelia programu nejaké pripomienky, postrehy, podnety na jeho efektívnejšie fungovanie do budúcna, tieto nám posielajte na europapreobcanov@nocka,sk
Copyright ©2017 Európsky kontaktný bod Slovensko. Všetky práva sú vyhradené. 
Európsky kontaktný bod Slovensko, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
www.europapreobcanov.sk, www.facebook.com/europapreobcanov

Naša emailová adresa je:
europapreobcanov@nocka.sk

Chcete zmeniť príjem tohto emailu? 
Môžte upraviť nastavenia odberu alebo sa odhlásiť z odberu.
This email was sent to <<E-mailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Európsky kontaktný bod · Námestie SNP 12 · Bratislava 81234 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp