Copy

NEWSLETTER
december 2015

Vážení kolegovia, milí priatelia,

v decembrovom newslettri Vám prinášame informácie o výsledkoch septembrovej uzávierky v opatreniach 2.1 Družobné mestá a 2.2. Siete partnerských miest. Pozývame tiež na zaujímavú konferenciu, podnetnú pre mimovládne organizácie aj samosprávy realizujúce projekty v oblasti kultúry. Príjemné čítanie praje

Tím Európskeho kontaktného bodu


VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKY
 

Boli zverejnené výsledky septembrovej uzávierky opatrení 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete partnerských miest. Výsledky nájdete TU.
V opatrení 2.1 Družobné mestá bolo podaných 602 projektov. Podporených bolo 96 projektov, z toho 14 projektov od slovenských žiadateľov a 22 zahraničných projektov, v ktorých vystupujú slovenské subjekty v role partnera.
Do septembrovej uzávierky opatrenia 2.2 Siete partnerských miest bolo podaných spolu 175 projektov, z ktorých bolo podporených 12 projektov. V štyroch projektoch vystupujú slovenské organizácie v role partnera.
Úspešným žiadateľom gratulujeme.
 

 
KULTÚRA A MESTO: SILA PRÍŤAŽLIVOSTIV dňoch 8. - 9. decembra sa v Bratislave v priestoroch Pisztoryho paláca uskutoční medzinárodná konferencia "Kultúra a mesto: sila príťažlivosti" o význame kultúry pre rozvoj miest. Teoretici, kultúrni manažéri a konzultanti, tvorcovia kultúrnych politík aj komunálni politici z miest ako Berlín, Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Záhreb, Tallinn či Košice ukážu príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania. Viac informácii o konferencii nájdete na stránke konferencie. 

Lístky sú v predaji v sieti Interticket.


ĎALŠIE NOVINKY
 
Z novembrového seminára "Kultúrni aktéri - aktívni občania"
18. novembra sa v Kine Lumiere uskutočnil informačný seminár o možnostiach podpory pre organizácie pôsobiace v oblastiach kultúry a aktívneho občianstva. Seminár zorganizovali kancelárie Creative Europe Desk Slovensko a Európsky kontaktný bod. Prezentácia programu Európa pre občanov bola prednostne zameraná na oblasť 1 Európska pamäť a oblasť 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti (marcová uzávierka) s dôrazom na budúcoročné priority.
 

PARTNERSTVÁ

Fínska sieť seniorov hľadá partnerov do projektov v oblasti 2.3 Siete partnerských miest
Cieľom projektu bude posilniť aktívnu participáciu seniorov v modernej spoločnosti, prostredníctvom zlepšovania ich psychického a fyzického zdravia a sociálnej interakcie v Európskej spolupráci.


KONTAKT


Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk
 

Copyright © 2015 EKB, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp