Copy
View this email in your browser

NYHETSBREV SEPTEMBER

 

Sommaren för NeoDynamics inkluderade flera aktiviteter inklusive deltagande på den största tyska bröstcancerkongressen och ett försäljningsmöte för att förbereda teamet inför den återstående delen av 2022.

Hösten kommer att bli en hektisk period för teamet på NeoDynamics med massor av nyckelaktiviteter, inklusive närvaro vid flera viktiga kongresser som EUSOBI och BSBR och att leverera på några viktiga milstolpar:

  • Vi kommer att skala upp introduktionen av NeoNavia genom vårt pilotprogram, vilket gör det möjligt för specialist kliniker att skaffa förstahandserfarenhet av systemet innan de bestämmer sig för långvarig användning.

  • Rekryteringen av COMPULSE study (UK) tar fart när nu när fler sajter lanseras. Planen är att ha 15 kliniken igång och att fortsätta rekrytera under hösten.

  • Det tyska registret kommer att börja samla in värdefull klinisk data som ytterligare kommer att förbättra förståelsen av fördelarna med NeoNavia.

  • Vi fortsätter också att planera kommersiella aktiviteter i väntan på en positiv FDA i USA, som förväntas någon gång i höst.

 

Aktuellt i nyhetsbrevet:

  • Läs om NeoDynamics närvaro vid den 41:a årliga kongressen för German Society of Senolog
  • Säljkonferens Hamburg
  • Kommentar till halvårsrapporten


NEODYNAMICS DELTOG PÅ TYSKLANDS STÖRST BRÖSTCANCERKONGRESS 

Den 41:a årliga kongressen för German Society of Senolog, som är den största och mest prestigefyllda bröstcancerkongressen i DACH-regionen, hölls i Stuttgart i juni. Vårt DACH-team var på plats, NeoDynamics deltog vid konferensen med en utställningsmonter, professor Marc Thill presenterade en uppdatering av PULSE-studien och vi var mycket glada över att NeoNavia nämndes i flera externa presentationer.

– Det är fantastiskt att den viktigaste bröstcancerkongressen i Tyskland är tillbaka som ett liveevenemang efter pandemin. Vi hade möjlighet att visa upp NeoNavia i vår monter och plocka upp nya tyska och schweiziska kontakter som vi kommer att följa upp. Vi stärkte relationerna med viktiga opinionsbildare och är särskilt glada över att NeoNavia nämdes av andra i flera presentationer på kongressens utbildningstillfällen. Vi får draghjälp utifrån nu, säger Renate Reiss, chef för Neodynamics i DACH-regionen, om kongressen. 


SALES CONFERENCE IN HAMBURG

 

I slutet av augusti höll NeoDynamics en säljkonferens i Hamburg. Det var några väldigt inspirerande och motiverande dagar för hela teamet. Det var en chans för oss att samlas efter sommaren och för att göra oss redo för en väldigt aktiv höst.

 

HALVÅRSSUMMERING AV VD ANNA ERIKSRUD

Under årets andra kvartal har vi jobbat mycket med att engagera våra kunder vid produktdemonstrationer och initierat olika specialistkliniker så att de är redo att börja sina piloter när deras leveranser kommer. Som vi nämnde i VD-ordet i halvårsrapporten så avvaktar våra kunder ytterligare inköp i väntan på våra nya optimerade nålar. De nya nålarna är värda att vänta på, säger de kliniker vi samarbetar med mycket tack vare det partnerskap som vi skapar mellan NeoDynamics och klinikerna. 

Vi är redo att börja leveranserna igen under årets sista kvartal. Förseningen gäller inte vår egenutvecklade FlexiPulse nål, men sjukhusen värdesätter mycket att köpa ett helt kit av våra nålar, vilket inkluderar de tre olika nålarna. 

I slutet av september kommer NeoDynamics att närvara vid två viktiga möten, ett med gynekologer och kongressen för Swiss and Austrian Society of Senology i Innsbruck, Österrike. Läs mer om det i vårt nästa nyhetsbrev samt en uppdatering av status för FDA-filen och våra planer för den amerikanska marknaden. 


Vänliga Hälsningar,
Anna Eriksrud, vd

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 NeoDynamics, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp