Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit
Bekijk dit bericht in je browser

Website live!
www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | mei 2015
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken.Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper.
Lees verder

Na de startbijeenkomst in Volendam op 19 januari 2015… is de oriëntatie op de scope voor de POVM gestart. Deze scope moet als kern terug te vinden zijn in het Plan van Aanpak. Naast de enorme hoeveelheid aan input die we tijdens de startbijeenkomst op 19 januari hebben ontvangen, hebben is de scope mede tot stand gekomen door kennis en inzicht van de individuele clusterleden, waardevolle suggesties van de klankbordgroep, en vooral ook door vragen vanuit de zes referentieprojecten waarmee we tijdens de eerste interviewronden in maart en april gesprekken hebben gevoerd.

Stand van zaken Plan van Aanpak 
De POVM heeft een projectoverstijgend karakter, maar de aandacht en de geplande activiteiten zijn primair gericht op de behoefte vanuit de referentieprojecten. Met deze projecten kan de verbinding met de praktijk het meest direct worden geborgd. Het Plan van Aanpak is in conceptvorm inmiddels gereed. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het risicodossier, de planning en de begroting. Daarna wordt het voor een review aan het HWBP voorgelegd. We streven ernaar om het Plan van Aanpak na het verwerken van opmerkingen en aanbevelingen nog voor de zomer in definitieve vorm bij het HWBP in te dienen.

Column: 'Vertrouwen in de uitkomst'
Frans van den Berg is programmamanager van de POVM. Voor deze allereerste nieuwsbrief heeft hij een column geschreven. 
 

“Op 19 januari jongstleden vond de startbijeenkomst plaats in Volendam, met workshops en een excursie naar de JLD Dijkstabilisator. Ik heb deze eerste bijeenkomst van de POVM als zeer geslaagd ervaren. De opkomst was enorm; er is veel input uitgekomen om te verwerken in het Plan van Aanpak. Precies het doel van de bijeenkomst! Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en behoorlijk opgeschoten. De organisatie is ingericht, de projectgroep- en clusterleden zijn aan het werk en er ligt in concept een Plan van Aanpak. En er zijn ook referentieprojecten opgenomen. Dit zijn de gestarte projecten waar macrostabiliteit een belangrijk faalmechanisme is. Met de POVM willen we de referentieprojecten helpen om het stabiliteitsprobleem op een slimme wijze op te lossen. We werken daarom binnen deze POVM toe naar concrete resultaten die ook direct toepasbaar zijn. Er moet nog veel gebeuren tot en met 2017, maar het enthousiasme om deze verkenning gezamenlijk -marktpartijen, overheden, kennisinstituten en referentieprojecten- op te pakken is er. Dat is mooi om te zien en geeft vertrouwen in de uitkomst: nuttige en toepasbare resultaten.”

Website live!

De POVM heeft een eigen website en huisstijl: zo geven we deze verkenning een herkenbaar ‘gezicht’ en hebben we een plek waar informatie kan worden geplaatst. Zo blijft iedereen op de hoogte. Neem een kijkje: www.povm.nl

Vier clusters binnen de POVM
Binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten wordt de POVM gezamenlijk opgepakt. Dat gebeurt in vier clusters, namelijk:

- Nieuwe uitvoerings-
  technieken
- Nauwkeuriger r
eken-
   technieken
- Monitoring van 
de
   sterkte 
- Procesverbeteringen

Kijk voor meer informatie per cluster op de website. 

 

Er wordt hard gewerkt binnen de clusters!

Wil je weten wat de stand van zaken per cluster is? Kijk voor een uitgebreide beschrijving op www.povm.nl onder Clusters.

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een e-mail naar povm@wsrl.nlAlle foto's en de film van de startbijeenkomst bekijken? Klik op de foto.  

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp