Copy
Nyheder fra Hadsten Fjerkræklub
Vis denne mail i din internet browser

Hadsten Fjerkræklub

Nyhedsmail #1 - Februar 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Jfr. Vedtægterne §7, indkaldes der hermed til generalforsamling på
 
Hadsten Skole, lokale A2,
Tirsdag d. 21 februar 2017 kl 18:30
 
Som tidligere serveres en varm ret inden generalforsamlingen.
 
 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
 5. Indkomne forslag
  • handling af indkomne forslag vedrørende klubben.
  • Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFfR.
 6. Fremlæggelse af den siddende bestyrelses udkast til arbejdsplan for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse:
  • Valg af bestyrelsesformand for 1 år. Thorkild Rasmussen genopstiller
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Frank Kristensen opstiller ikke. Anders Larsson og Hanne Kvist Andreasen genopstiller.
  • Valg af 2 bestyrelses suppleanter for et år. Tonny Pedersen og Jim Kvist Andresen genopstiller.
  • Valg af 2 revisorer for et år. På valg er Allan Jørgensen og Peter Møller.
  • Valg af revisor suppleant for et år. På valg er Søren Lund.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt. Under dette punkt kan intet vedtages, som forpligter bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen afholdes et lotteri, med sponsorede præmier fra Petworld, Hadsten Apotek, Sparekassen Kronjylland og Plantorama Randers
Forslag til generalforsamlingen sendes til Thorkild Rasmussen på Formand@hadstenfjer.dk
Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen:
 1. Kontingent.
  • Senior kan være medlem uden andre betalende medlemmer i familien med blad. ($3 stk 2 pkt. 1 slettes)
  • Juniorer kan være medlem uden andre betalende medlemmer i familien med blad. ($3 stk 2 pkt. 2 slettes)
  • Da klubben ikke mere udsender klubblad, tilføjes pkt. 1 under $3 stk 2: Kontingent for medlemmer andrager kr. 125,- for senior og Kr. 75,- for junior, under forudsætning at breve m.v. udsendes som email.
Prøvemedlemmer kan optages under samme betingelser som øvrige medlemmer. Kontingent er pr. kalenderår
 • Pga. af pkt. C ovenfor, oprettes $3 stk 2 pkt 1: Ønsker et medlem ikke at modtage information pr. e-mail, men i stedet med brevpost, koster dette kr. 50,- pr. medlem udover kontingent. Dette er pr. kalenderår.
 
For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal nedenstående iflg. vedtægterne være opfyldt:
 
$3 stk. 3: Kun seniormedlemmer, der er gyldigt medlem af DFfR og ikke i restance, har stemmeret og er valgbar til bestyrelse og andre tillidsposter på klubbens generalforsamlinger. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelse og andre tillidsposter. Generalforsamlingen kan dog vælge revisorer og revisorsuppleant der hverken er medlem af Hadsten Fjerkræklub eller DFfR.
 
$7 stk 4: Kun medlemmer der har betalt kontingent for foregående foreningsår, og nye medlemmer der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen har taleret på generalforsamlingen. Endvidere er der taleret for de under § 8 nævnte personer.
 
$7 stk. 5: Stemmeret har kun medlemmer som angivet i § 3 stk. 3 og som har taleret jf. § 7 stk. 4.
 
Kontingent kan indbetales på klubbens konto I Vestjysk Bank.
Reg. nr. 7270, konto nr.  0001 022 732    

Husk at angive navn og adr. på indbetaling.

Kontingent:
Senior med blad Kr. 150,-  / uden blad Kr. 75,-
Junior med blad kr. 75,-     /  uden blad kr. 25,-
 
Alle opfordres kraftigt til at informere om mail adresse og evnt. adr. ændringer. Dette gøres ved at sende en mail til info@hadstenfjer.dk med opdaterede info.

Kommende aktiviteter

På foreningen hjemmeside, kan du altid følge med i kommende aktiviteter, og se billeder fra tidligere.
Aktiviteterne vil naturligvis stadigvæk også stå i Hønsereden, men bliver løbende opdateret på hjemmesiden www.hadstenfjer.dk

Du har mulighed for at gemme arrangementer i din kalender, ved at klikke på link til både Microsoft kalender og google mail kalender.
Copyright © 2017 Hadsten Fjerkræklub, All rights reserved.


Jeg ønsker ikke disse mails mere    Opdater email informationer

Email Marketing Powered by Mailchimp