Copy

Nieuwsflits Kindcentrum Bernhard
 

32116087-1060-4d78-ab76-c5fafae3eff6.png
Agenda
24 januari 2019
31 januari 2019
5 februari 2019
7 februari 2019
15 februari 2019
25 februari 2019
1 maart 2019
4-8 maart 2019
6 maart 2019
Nieuwsflits 9
Open Dag KC Bernhard (13.00-16.00 uur/19.00-20.00 uur)
Studiedag team, alle leerlingen vrij!
Nieuwsflits 10
Open Podium groep 4 t/m 6 (13.15 - 14.15 uur)
Luizencontrole
Eerste rapport!
10-minutengesprekken
Studiedag Accrete, alle leerlingen vrij!

Beste ouders/verzorgers

Uitnodiging voorlichting toekomstplannen KC Bernhard
Nog een week en dan ligt de maand januari alweer achter ons. Op de laatste dag van deze maand organiseren wij een Open Dag op KC Bernhard (zie agenda). Graag wil ik nieuwe ouders én de huidige ouders van onze kinderen van zowel de opvang als onderwijs uitnodigen om op 31 januari 2019 naar De Bernhard te komen voor een voorlichtingsavond over de (concept) toekomstplannen van KC Bernhard. Wij begrijpen dat dit vragen oproept en daarom wil ik deze presentatie hieronder alvast een beetje toelichten.

Het afgelopen half jaar hebben we met het gehele team nagedacht en gebrainstormd over het onderwijs van de toekomst en wat onze kinderen nodig hebben om straks, in de snel veranderende maatschappij, een blij en gelukkig mens te kunnen zijn. Welke vaardigheden hebben de kinderen dan nodig? De zich snel ontwikkelende maatschappij vraagt om modernisering van ons onderwijs en het gebouw. Graag willen we de kinderen van KC Bernhard ontdekkend laten leren in een rijke leeromgeving. Na onderzoek zijn we tot een plan gekomen die we inmiddels gepresenteerd hebben aan het bestuur van Accrete, de MR/OC van KC Bernhard en nu willen we natuurlijk ook u graag meenemen in dit proces. We starten de voorlichting om 19.00 uur. U bent allen van harte welkom!

Krantenartikel
Morgen (vrijdag 25 januari 2019) verschijnt er ook nog een bericht/uitnodiging voor alle (toekomstige en huidige) ouders van zowel het kinderdagverblijf als het basisonderwijs in de Steenwijker Courant. Dan weet u dat alvast!
Een kanjerles van groep 4/5b

Deze weken zijn we aan de slag met het thema luisteren en samenwerken. Wat is samenwerken eigenlijk en moet je daar goed voor kunnen luisteren? We luisteren naar het verhaal en oefenen verschillende situaties. Het is namelijk belangrijk om gedrag te oefenen. Hoe reageer je wanneer iemand bijvoorbeeld op je tenen staat? Daarnaast hebben we een oefening gedaan waarbij er één kind in het midden stond. Drie kinderen stonden er omheen en stelden vragen aan het kind. Je moest daarbij goed luisteren en dat was heel lastig wanneer de kinderen door elkaar vragen gingen stellen. We hebben de les afgesloten met de vertrouwensoefening plankvallen. Één kind zet één voet voor en één voet achter, dichtbij de klasgenoot. De klasgenoot laat zich als een plank achterover vallen en wordt opgevangen. Het is daarbij belangrijk dat we van te voren aan elkaar vragen of we te vertrouwen zijn. Een spannende oefening, maar het is wel gelukt. We zijn te vertrouwen!

 

 

Achtergrondinformatie Praktijkklas Accrete
Leerlingen die beter met hun handen leren dan uit boeken, komen hier tot bloei in de praktijkklas!
Bij Accrete kan ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. Kinderen die beter zijn in ‘leren met hun handen’ kunnen praktisch onderwijs volgen. In de praktijkklas worden basisvakken als taal en rekenen geïntegreerd bij praktische vakken.

Praktijkklas
Één dagdeel per week worden er praktijklessen aangeboden in speciaal daarvoor ontwikkelde lokalen. Een klas voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8 met een vmbo of pro-uitstroomprofiel. De klas is bedoeld om leerlingen door praktijklessen van hun toekomst te laten proeven en om ze op een andere wijze te laten leren. De helft van de tijd wordt besteed in het praktijklokaal, de andere helft zijn de leerlingen te gast bij verschillende bedrijven. Zo kunnen kinderen de praktijk ervaren bij schilder- en installatiebedrijven, maar ook bij zorginstellingen of de plaatselijke horeca. Op drie verschillende locaties in het voedingsgebied worden praktijklokalen ingericht. Te weten: Steenwijk, Zwartsluis en Oldemarkt.

Wilt u meer informatie over de Praktijkklassen van Accrete? Vraag de leerkracht van uw zoon of dochter uit groep 6, 7 en/of 8.
Nieuws Kinderdagverblijf
BSO / KDV / Peuteropvang
Vrijdag 11 januari was het tijd voor de jaarlijkse BSO-party. Het thema dit jaar was: de Middeleeuwen. Prachtige prinsessen, stoere ridders, soldaten, boeren en zelfs een klein draakje kwamen het feest 11 januari bezoeken. Ze werden welkom geheten door een aantal dienstbodes. De koningin/jonkvrouwen lieten nog even op zich wachten. Zij was nog even met de koets onderweg om een aantal onderdanen op te halen. Na het zingen van een middeleeuws lied (vader Jacob en dat zelfs in canon) en nog iets minder oude liedjes waren we compleet en kon het feest beginnen. Na wat drinken en wat lekkers hebben alle kinderen hun eigen schatkist geverfd. In de school waren ondertussen gouden munten verstopt. Deze werden onder groot enthousiasme terug gevonden. In het gymlokaal is daarna een groepsportret door de huisschilder gemaakt. Met de huidige technieken was dat gelukkig snel voor elkaar. Ondertussen waren de schatkisten droog genoeg om ze te versieren: met diamanten en edelstenen erop waren ze prachtig om te zien. Moe en hongerig kon iedereen daarna aanvallen op een bourgondisch maal: de soep, kippenbouten en knakworsten waren snel verdwenen. Alle aanwezigen werden nog getrakteerd op een deel van de schat. Zo kon de schatkist gevuld met gouden munten mee naar huis. We kunnen echt terug kijken op een heel gezellig en geslaagd feest! 

Op de peuter- en dagopvang wordt er elke dag fijn gespeeld met elkaar. We hebben de afgelopen weken veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen.

Contracten
Alle ouders hebben inmiddels het contract voor 2019 ontvangen. Graag zien we van alle kinderen zo spoedig mogelijk een getekend contract tegemoet. U kunt op kantoor langskomen om het contract te tekenen.

Waterpokken
Al een aantal maanden heerst er waterpokken op de opvang.
Voor ouders is het onduidelijk wanneer een kind wel/of niet naar de opvang mag komen. Er is een zeer handige app met informatie over waterpokken en andere infectieziektes. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Maar ook voor ouders is deze app bruikbaar. De informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid), onderdeel van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De app is geschikt voor smartphones en tablets en is gratis te downloaden.
Nieuwe leerlingen
Graag willen wij vanaf heden met u delen welke nieuwe leerlingen wij hebben mogen verwelkomen in de verschillende groepen! 

In de maand januari heten we Jaivy (groep 6), Milan (groep 1), Jeanne (groep 1) en Norah (groep 1) van harte welkom! Wij wensen ouders en kinderen een hele fijne basisschoolperiode!
 
Open Dag!
We zijn op zoek naar nieuwe leerlingen. Hoe mooi zou het zijn als we mogen groeien! We roepen u en iedereen dan ook op om ouders van kinderen uit te nodigen om op donderdag 31 januari een kijkje te komen nemen op KC Bernhard. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn deze mensen van harte welkom om te komen kijken op school. 's Avonds zijn toekomstige en huidige ouders welkom om naar de presentatie over de toekomstplannen van KC Bernhard te komen. Deze presentatie wordt om 19.00 uur gegeven. Wilt u eens goed om u heen kijken wie u zou kunnen uitnodigen hiervoor? Van harte aanbevolen!
Namens de MR
Allereerst de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar!
 
De decembermaand is voor ons allen net achter de rug. Een maand die bij mij veel op roept: verbinding, nabijheid, samen zijn, delen, warmte, liefde. Ik kan nog meer woorden bedenken, wellicht jij ook!
 
Voor mij is het belangrijk om mij te verbinden met het Kindcentrum waar onze drie dochters een onderdeel van zijn. Ik wil graag actief meedenken in de dingen die voor onze kinderen van belang zijn.
 
Heeft u zaken die u graag bespreekbaar wilt maken binnen de MR, dan wil ik u uitnodigen om één van de MR leden te benaderen. Ik wil hierbij wel aangeven dat wij niet de individuele kindgebonden zaken bespreken.
 
Verbinden kan binnen ons Kindcentrum op vele andere manieren. Regelmatig is er hulp nodig bij activiteiten op school. Vaak zijn dit maar korte momenten van de dag. Ik wil iedereen uitnodigen om deze verbinding te maken met ons Kindcentrum.
 
Hartelijke groet
Namens de MR
Willie van Dooren
Krabbeldienst

 


Wie kijkt er wel eens naar de Voice Kids? Of naar De cupcake-cup? Weet je dat er ook wedstrijden zijn van wie het mooiste meisje is van Nederland? Of van de wereld? In ons verhaal van de Krabbeldienst wint Ester een wedstrijd van het mooiste meisje van haar land en de prijs is echt speciaal: ze trouwt met de koning. Dat klinkt als ‘ze leefde nog lang en gelukkig’, maar voordat het zover is, moet ze nog wel even wat doen. Dat is zo bijzonder dat het joodse volk ieder jaar nog een feest viert. Zo ging het ook bij Jezus. Er waren moeders die graag wilden dat hun kinderen ook een keer naar hem konden luisteren, maar de grote mensen er om heen dachten dat Jezus daar geen tijd voor had en dat het allemaal ook veel te moeilijk was voor de kinderen. Nou, echt niet! Alle kinderen zijn altijd welkom bij Jezus. Dat is het thema voor onze volgende Krabbeldienst van 30 september. Natuurlijk zijn alle peuters en kleuters welkom, mét hun (groot)ouders, of hun broers en zussen of wie ze ook maar mee willen nemen. Bij ons is altijd iedereen welkom, ook als je voor het eerst naar de kerk gaat. Vanaf kwart voor elf is er weer inloop met spelletjes, limonade en koffie in de Klincke, vanaf kwart over elf is de Krabbeldienst in de Grote Kerk. Zoals ieder jaar sparen we ook weer voor een goed doel, dit jaar is dat Kibet4kids. Nemen jullie iets mee voor ons spaarvarken?
 
De Krabbeldienstcommissie van de Protestantse Gemeente Steenwijk.
 

Twee vraagjes over zitzakken en aanhangers!

Beste ouders,
We hebben twee vragen. De eerste vraag is een vraag van de juffen van groep 6. Zij zijn op zoek naar zitzakken voor in de klassen/gang zodat de kinderen lekker kunnen lezen. Misschien heeft u deze thuis liggen en doet u er niks mee? Dan zouden wij deze graag wille gebruiken voor de kinderen.

De tweede vraag is een vraag voor ouders die in het bezit zijn van een aanhanger. Wie heeft er één in zijn of haar bezit en zou een keer op een maandag-, dinsdag- of woensdagochtend, samen met Lesley, rommel/afval naar de stort willen brengen? U kunt contact opnemen met Inge (administratief medewerkster). In ieder geval alvast hartelijk dank!

Weerbaarheidstrainingen

Binnenkort starten er weer twee nieuwe basis weerbaarheidstrainingen van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk!
 
Vanaf woensdag 27 februari aanstaande:
* van 13:00-14:15 uur de eerste training
* van 14:30-15:45 uur de tweede training

Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Robin Bekhof en Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan.
 
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in een groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden op de middelbare school? De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te versterken.
 
In de lessen worden oefeningen uit Rots & Water, jiu jitsu, yoga en zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk te brengen.
 
Komt jouw kind meedoen?
 
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia Keetman:06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com.
 
Bij opgave horen we graag of je kind mee komt doen in de eerste of in de tweede groep. Voor beide groepen geldt: we starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het maximum per groep is 16 kinderen.
 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumbernhard@accrete.nl.
Kindcentrum Bernhard Wilhelminastraat 47 Steenwijk, OV 8331 ME Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Bernhard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Bernhard · Wilhelminastraat 47 · Steenwijk, OV 8331 ME · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp