Copy

Nieuwsflits Kindcentrum Bernhard
 

32116087-1060-4d78-ab76-c5fafae3eff6.png
Agenda
18 maart 2019
21 maart 2019
1 april 2019
4 april 2019
5 april 2019
9 april 2019
11 april 2019
12 april 2019
17 april 2019
18 april 2019
19 april t/m 3 mei 2019

 
MR/OC-vergadering
Nieuwsflits 12
Informatie/presentatie toekomst KC Bernhard (18.00 uur)
Nieuwsflits 13
Open Podium groep 7 en 8 (13.15 - 14.15 uur)
OR-vergadering
Kijkochtend Kanjerles
Koningsspelen (alle leerlingen om 12.00 uur vrij!)
Paasviering in de klas!
Nieuwsflits 14
Meivakantie!

Beste ouders/verzorgers

En het is alweer maart! Wat gaat de tijd toch snel. We hebben alweer kunnen genieten van de voorjaarsvakantie en van een paar dagen heerlijk weer in februari. Fijn! Er staat de komende weken weer van alles op de planning, dit ziet u in de agenda hierboven. Op 11 april wordt er weer een Kanjer-kijkles georganiseerd. U heeft (als het goed is) een brief ontvangen via uw zoon of dochter. U kunt zich via de mail (kindcentrumbernhard@accrete.nl) of door het inleveren van het strookje opgeven voor deze ochtend. Ook ziet u verderop in deze nieuwsflits een oproep voor de Koningsspelen. Over de andere activiteiten ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Hieronder leest u ook nog de uitnodiging voor de informatie/presentatie over de ontwikkelingen rondom onderwijsvernieuwing op KC Bernhard. U bent uiteraard van harte welkom!

Hartelijke groet,

Corine Pieffers
Een kanjerles van groep 7
De afgelopen weken hebben we een aantal situaties (bijvoorbeeld onenigheid tussen klasgenootjes) uitgespeeld die op het plein of in de klas zich voordeden. Tijdens deze toneelstukjes zijn we gaan kijken met welke kleur pet je kunt reageren, zodat deze situaties de volgende keer kunnen worden voorkomen. Verder hebben we aan de hand van een woordweb gesproken over ‘jezelf zijn’ en wat dan wel kan en wat ècht niet kan! De opvatting van de Kanjertraining is dat je niet overal je eigen zin kunt doordrijven. Maar dat het goed is dat je ‘bent die je bent’. Doe je niet anders voor. Wees eigen. Wij zijn erachter gekomen dat ‘jezelf zijn’ heel belangrijk is èn dat je daarbij rekening moet houden met een ander. Het uitgangspunt van de Kanjertraining is vertrouwen en wederzijds respect.

Nieuws Kinderdagverblijf
Kinderopvang en BSO
In de opvang en bij de BSO zijn we druk bezig met het nieuwe thema kunst. Dit doen we samen met school. Met vele materialen zijn we aan het knutselen. Verven, kleien, knippen en plakken. De kinderen vinden het leuk om te doen. Ze zijn echte kunstenaars aan het worden! Net zoals Nijntje dat wordt in het boekje die wij voorlezen. Verder zingen en bewegen we samen binnen in de speelzaal of buiten. Op een nader te bepalen tijdstip kunnen de ouders/verzorgers een kijkje nemen bij onze tentoonstelling. In de week van 18 maart sluiten wij dit thema gezamenlijk af. De datum en het tijdstip hoort u nog!

BSO
Afgelopen periode hebben de kinderen van alles ondernomen, ze zijn naar de Groene Long geweest, het bos en de supermarkt. Ook hebben de leidsters samen met de kinderen gekookt, kippensoep. De afgelopen week vertelden de kinderen verhalen over wat ze hebben gedaan tijdens de vakantie. Van alles kwam voorbij. Het zwembad, de dierentuin, het dolfinarium, vakantie vieren in een huisje, skiën of naar Praag. Kortom de kinderen hebben een mooie vakantie gehad en gelukkig hadden we hier ook nog een paar dagen mooi weer.
 
Vanaf deze week mogen we ook weer nieuwe kinderen ‘welkom’ heten op de BSO: Annyk, Ties en Jens. Veel speelplezier bij ons!
 
Uitnodiging informatie/presentatie ontwikkeling Unitonderwijs KC Bernhard
Graag willen wij u opnieuw uitnodigen om een presentatie bij te wonen over de plannen die er zijn voor de toekomst van KC Bernhard. Deze presentatie zal niet zoveel verschillen van de presentatie die wij gegeven hebben op 31 januari 2019 maar we willen u natuurlijk wel graag blijven informeren. Er zijn een aantal kleine wijzigingen en natuurlijk kunnen wij het even hebben over de planning en stand van zaken. En wellicht zijn er bij u vragen gerezen die u graag zou willen stellen. Dat kan op deze avond! We starten de presentatie om 18.00 uur. Dit is natuurlijk een beetje een raar tijdstip maar om meerdere redenen is hiervoor gekozen. Wij hopen dat dit voor u toch gaat passen. Streven is om de avond om 19.00 uur af te sluiten. 

Datum: 
1 april 2019 om 18.00 uur in de gemeenschapsruimte van KC Bernhard.  

Graag tot dan! 
Logopedie op Kindcentrum Bernhard

 

Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik op woensdag en vrijdag aanwezig bij Kindcentrum Bernhard. Logopedie is er voor iedereen met problemen in verschillende gebieden, zoals stem, spraak, taal, slikken en het gehoor. Ik wil jullie graag iets meer vertellen over de aspecten van logopedie die bij kinderen vaak aan bod komen. 
 
Open mondgedrag
Zit uw kind vaak met de mond open televisie te kijken of geconcentreerd huiswerk te maken? Dit kan wijzen op een verstoord evenwicht in de mondspieren. Dat kan ook invloed hebben op de articulatie (bijvoorbeeld dat uw kind slist) of het slikken (dan komt de tong bij het slikken tussen of tegen de tanden). De logopedist kan oefeningen aanreiken om de betreffende spieren te trainen en het evenwicht te herstellen. Dat zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het gebit goed verloopt.
 
Spraak-/taalontwikkeling
Jonge kinderen maken kennis met taal door te luisteren en te kijken naar mensen om hen heen. Soms is dit best lastig en worden klanken verwisseld of zijn er klanken die nog niet lukken. Of het is lastig om goede zinnen te maken, die passen bij de leeftijd. Dit kan ertoe leiden dat uw kind zich niet altijd goed verstaanbaar kan maken. De andere kant van taal, niet het spreken, maar juist het begrijpen, kan ook lastig zijn. Kinderen hebben soms moeite om opdrachtjes te begrijpen en op te volgen. Deze problemen kunnen zorgen voor frustratie. De logopedist kan ondersteuning bieden bij het aanleren van klanken en goede zinsstructuren en ze geeft adviezen om de spraak-/taalontwikkeling te stimuleren.
 
Heeft u vragen over één van de genoemde onderwerpen? Neem gerust contact met mij op!
 
Liset Admiraal
logopediste bij Logopediepraktijk Steenwijk
tel.: 0611679947
mail: logopedieliset@outlook.com
tel. praktijk: 0521-515184
 
 
Koningsspelen 2019

Voor de koningsspelen, op vrijdagochtend 12 april, zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die willen helpen om groepjes te begeleiden. De koffie staat klaar vanaf 08.45 uur. Om 09.00 uur start het programma.

Opgave kan via het volgende e-mailadres:
ingehendriks@accrete.nl

Of loop even bij Inge in het kantoor binnen (graag voornaam/achternaam en naam van kind vermelden bij opgave). We hopen dat we weer op jullie hulp kunnen rekenen! In ieder geval alvast bedankt!

Zaterdagmiddag 30 maart: gratis tennisles bij LTC Steenwijk

De trainer van tennisvereniging LTC Steenwijk, Erik Dallinga, heeft uw kind tijdens de gymles kennis laten maken met tennis. Hopelijk vond uw kind het erg leuk. Om te ervaren dat tennis écht een leuke sport is kan uw kind vrijblijvend meedoen met een GRATIS tennisles op het tennispark van LTC Steenwijk! De gratis tennisles is  op zaterdag 30 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur. Erik Dallinga, de trainer van LTC Steenwijk, is deze middag op het park aanwezig en neemt ballen en rackets mee. Ben je enthousiast geworden voor tennis? Dan kan er altijd gebruik gemaakt worden van een speciale kennismakingsaanbieding: 10 lesseninclusief gratis lidmaatschap tijdens deze periode voor € 60,-

De tennisles gaat altijd door. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een binnenbaan. Voor meer informatie en opgave: www.ltcsteenwijk.nl   


Met vriendelijke groet,

Erik Dallinga

info@tennisschooldallinga.nl
06-30538199

Staking Onderwijs 15 maart 2019

Geen staking voor KC Bernhard
Op 15 maart staat een landelijke stakingsdag gepland. Hieraan zullen wij als Accrete en als Kindcentrum Bernhard NIET deelnemen. Wij verwachten alle kinderen dan ook gewoon op school deze dag. 

Vanuit de MR/OC

Beste ouders en verzorgers,

Op donderdagavond 31 januari jl. vond er een informatie bijeenkomst plaats over de toekomst van Kindcentrum Bernhard. Tijdens deze informatie bijeenkomst is uitleg gegeven over het unitonderwijs voor de onderbouw (leeftijd circa 3 tot circa 8 jaar). En het voornemen om het unitonderwijs volgend schooljaar (schooljaar 2019-2020) in te voeren op Kindcentrum Bernhard.

Als medezeggenschapsraad en oudercommissie zijn wij benieuwd naar uw reactie en mening op het voornemen om unitonderwijs in te voeren op Kindcentrum Bernhard. Met uw reactie kunnen wij als MR en OC een goed advies geven en aandachtspunten benoemen bij de directie van Kindcentrum Bernhard.

Wilt u uw mening en/of reactie geven op het unitonderwijs? Stuur een e-mail naarmrbernhard@accrete.nl of spreek één van de MR- of OC-leden persoonlijk aan. Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Alvast bedankt voor uw reactie. 

Vriendelijke groet namens alle MR- en OC-leden 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumbernhard@accrete.nl.
Kindcentrum Bernhard Wilhelminastraat 47 Steenwijk, OV 8331 ME Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Bernhard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Bernhard · Wilhelminastraat 47 · Steenwijk, OV 8331 ME · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp