Copy

Nieuwsflits Kindcentrum Bernhard
 

32116087-1060-4d78-ab76-c5fafae3eff6.png
Nieuwsflits
Agenda
Datum Periode 12 oktober – 30 november 2018
19 oktober 2018 13.00 – 14.00 uur: Open Podium voor groep 1 t/m 3
22-26 oktober 2018 Herfstvakantie
29 oktober 2018 Luizencontrole
1 november 2018 Nieuwsflits 4
11 november 2018 Kerk- en schooldienst
12 november 2018 MR/OC-vergadering
13 november 2018 Kijkochtend Kanjer-ouderles
14 november 2018 Thema-ouderavond Kanjertraining
15 november 2018 Studiedag team, alle leerlingen vrij!
15 november 2018 Nieuwsflits 5
16 november 2018 Start week van de mediawijsheid
20 november 2018 Voorstelling ‘Alice in Wonderland’ voor de groepen 3 en 4
26-30 november 2018 10-minutengesprekken (op uitnodiging)
29 november 2018 Nieuwsflits 6
Spreuk van de flits
De schoonheid van een glimlach,
een glimlach van liefde en medeleven - 
die gaat nooit verloren

Helen Thomson

Beste ouders en verzorgers

Nog een week en dan is het alweer herfstvakantie. De eerste periode zit er dan op. Deze weken houden we ons onder andere bezig in de groepen met de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek sluiten we af op 19 oktober met een 'Open Podium' van groep 1 t/m 3 (13.00 - 14.00 uur). 

Privacy

Een aantal weken geleden heeft u een brief ontvangen over uw Privacy-voorkeuren voor het schooljaar 2018-2019. Wij hebben u gevraagd om deze brief weer in te leveren op school. We hebben nog niet van alle ouders/verzorgers een reactie ontvangen. Daarom verlengen wij het inlevermoment tot 19 oktober 2018 (tot de herfstvakantie). Mochten wij daarna nog geen bericht hebben ontvangen dan gaan wij ervan uit dat u toestemming verleent voor het gebruik van foto's en video's van uw kind(eren) in de verschillende communicatiemiddelen van KC Bernhard. Bent u de brief kwijt? Geen probleem. Deze kunt u alsnog opvragen bij onze administratie (ingehendriks@accrete.nl). Alvast hartelijk dank!

Vierjarigen
Heeft u kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden? En wilt u uw zoon of dochter inschrijven bij Kindcentrum Bernhard? Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Wij vinden het fijn om alvast zicht te krijgen op het aantal leerlingen die gedurende het schooljaar bij ons komt. U kunt mailen naar kindcentrumbernhard@accrete.nl, even binnenlopen of bellen! Het aanmeldingsformulier kunt ook vinden op de site van KC Bernhard. Alvast heel hartelijk dank!

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Accrete is op zoek naar een notulist/secretaris voor haar vergaderingen. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar op een doordeweekse avond van 19.30 uur tot ongeveer 22.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in Blokzijl in het Bestuurskantoor. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om dit te gaan doen, dan kun jij je aanmelden bij Annet Breunese
(annetb@accrete.nl).

Alvast een hele fijne herfstvakantie!
Hartelijke groet,


Corine Pieffers 
 
Jarigen
1f162f57-cabf-4f6b-ab77-d5bc59fdcaa0.jpg
Namens het team wensen we alle jarige kinderen veel geluk in hun nieuwe levensjaar!

O
Nieuws Kinderdagverblijf

KDV
Herfst, herfst, wat heb je te koop, duizend kilo bladeren op een hoop! Op dit moment starten we met het thema herfst in alle groepen. Er liggen veel blaadjes op het plein en dat is één groot feest! Met z’n allen gooien we blaadjes in de lucht. Ook gaan we geregeld op pad, op zoek naar blaadjes, eikels en kastanjes. We zijn druk bezig met paddenstoeltjes knutselen. Bij de dagopvang hebben we al een prachtige herfsttafel. Verder mogen we een aantal nieuwe kindjes verwelkomen. Kasper en Ryan. 

BSO
De eerste twee weken van het schooljaar hadden we het thema Welkom. Elkaar begroeten, nieuwe kinderen leren kennen en mee spelen, elkaar aanspreken en in de ogen kijken, elkaar vragen wat je leuk vindt om te doen. Een mooi thema voor een nieuw schooljaar. De laatste weken was het thema Bakken. En dat hebben we geweten. Koekjes en cakejes bakken, bakkersmutsen maken, met zoutdeeg mooie figuren maken. De geuren en baksels waren heerlijk. Een fijn en lekker thema. De komende weken gaan we aan de slag met het thema Herfst.

Er is 20 oktober weer sport BSO. Het is voor de oudste kinderen (Berenkuil). Binnenkort komt er een opgavenlijst. We gaan basketballen. Mocht u vragen hebben over uw kind of over de gang van zaken op de BSO, kom gerust langs.

Peuteropvang
Bij de peuteropvang werken we nu al een paar weken met het thema “Vriendjes en Vriendinnetjes”. We horen nu peuters al vragen: “Mag ik meedoen?”  Als er even een toren omgegooid moet worden horen we steeds vaker: “Eérst samen bouwen, dan sámen omgooien!” Ons nieuwe vriendje Puk (de handpop) hoort er inmiddels ook al helemaal bij. Het is mooi om te zien hoe verontwaardigd kinderen kunnen reageren als Puk stout is en zomaar de toren van iemand omgooit of dat een stil kindje ineens tegen Puk wel iets durft te vertellen. We hebben het ook over gevoelens gehad: Hoe kijkt een boos vriendje? En hoe zie je er uit als je blij, bang of verbaasd bent? Deze emoties horen er bij: je mág ze voelen. De leidsters begeleiden de kinderen in hoe je er dan mee omgaat: probeer te zéggen wat je voelt. Samen zoeken we naar woorden en oplossingen als dat nodig is.
 
Inmiddels merken we dat de herfst ook een beetje om de hoek komt kijken. Eén van de peuters heeft al mooie kastanjes meegenomen waar we mee geverfd hebben. Blaadjes en takken worden druk verzameld en bekeken. Nu we merken dat dit heel erg leeft, werken we naast het thema vriendjes en vriendinnetjes ook over het thema herfst. We zullen een keer een uitstapje maken naar het park en de kinderen mogen ook herfstvoorwerpen meenemen naar de groep.

Een Kanjerles van groep 7

Kanjerles uit groep 7
In groep 7 ‘Kanjeren’ we dit jaar gewoon weer door. We oefenen met de verschillende kleuren petten en weten welk gedrag er bij de petten hoort. De vorige les hebben we de smileyposter (zie afbeelding) goed onder de loep genomen. Met elkaar hebben we gesproken over de twee verschillende manieren waarmee je met elkaar om kunt gaan. We willen allemaal het goede, maar soms gaat het wel eens mis. De vraag is dan: Hoe kan je het anders doen? Op de foto staan alle kinderen aan de groene ‘dit doen we wel’ kant van de poster. Aan het eind van de les hebben we een vertrouwensoefening gedaan: ‘blindemannetje’. Bij dit spel loop je in tweetallen in de klas rond. Eén van de twee heeft zijn ogen dicht en vertrouwt erop dat de ander, zonder dat je tegen iets of iemand aan botst, je door de klas leidt. Zo vertrouwen we erop dat we dit schooljaar verder kunnen ‘Kanjeren’! Groeten uit groep 7!


 
 
 
 

Inzamelproject lege batterijen

Als Kindcentrum kunnen we lege batterijen inzamelen. Zo zorgen we voor een beter milieu én sparen we voor mooie artikelen. We hebben via Stibat een inzamelton ontvangen voor lege batterijen. Wanneer deze vol is dan komt Stibat de ton kosteloos legen. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangen wij een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen we weer inwisselen voor een waardebon of donatiecoupon. Met de waardebon kunnen we artikelen bestellen zoals springtouwen, steps, games, tablets en andere artikelen. Met de donatiecoupon kunnen we een donatie doen aan een goed doel. Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe meer punten! Spaart u met ons mee? De ton staat bij de ingang van groep 8. U mag uw lege batterijen ook inleveren bij de administratie. Alvast hartelijk dank!

Kijkochtend Kanjerles op 13 november 2018 en Kanjer-ouderavond op 14 november 2018

13 november 2018
Dinsdagochtend 13 november organiseren we een kijkochtend. Tijdens deze ochtend kunt u in verschillende groepen een kijkje nemen tijdens en kanjerles. Hieronder het schema met tijdstippen voor deze ochtend. Wilt u via de mail aangeven in welke groep(en) u een kijkje komt nemen? Mocht het dit keer niet lukken om in alle groepen van uw kinderen te gaan kijken dan heeft in het tweede gedeelte van dit schooljaar de mogelijkheid om alsnog in de andere groep mee te kijken. Uw mailtje kan naar kindcentrumbernhard@accrete.nl. Een briefje meegeven aan uw zoon of dochter mag natuurlijk ook! 

Aanmelden ouderavond 14 november 2018
Twee weken geleden heeft uw zoon of dochter een brief mee gehad naar huis. Wij hopen dat u deze heeft ontvangen! Zo niet, dan kunt alsnog een exemplaar ophalen op school. Op 14 november organiseren wij een Thema-ouderavond bij ons op school. Deze avond wordt in samenwerking met De Kanjertraining georganiseerd. Wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij hopen dan ook van ieder kind tenminste één ouder te mogen ontvangen op de ouderavond maar als het enigszins mogelijk is zien wij deze avond heel graag beide ouders van onze leerlingen. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan zodat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.

De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt dus gehouden op ­­­­woensdagavond 14 november 2018 vanaf 20.00 uur. De avond wordt geleid door ortho-pedagoog Rianne Ridderinkhof. Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Bent u verhinderd voor deze informatieavond? Dan stellen we het op prijs dat u ons dat even laat weten. Opgave voor deze ouderavond kan via het invullen van het strookje in de brief. (Wilt u deze voor de herfstvakantie weer inleveren?) Opgave via de mail mag ook. Graag mailen naar kindcentrumbernhard@accrete.nl. Wij hopen u allen te ontmoeten op woensdagavond 14 november 2018!


Citaat van een ouder:
“Ik ben bij de informatieavond geweest die werd gehouden bij de invoering van de Kanjertraining op school. Bijna dagelijks merken wij thuis hoe fijn het is om de ‘taal’ van de Kanjertraining te spreken. Zelf zouden we bijvoorbeeld nooit bedacht hebben om te zeggen ‘geef geen benzine’. De kinderen begrijpen meteen wat je bedoelt. Het geeft voor hen duidelijkheid en voor ons houvast bij het aanspreken op gedrag. Een absolute aanrader dus, deze infoavond!”

Instagram

Vanaf heden zijn we ook te volgen op Instagram. Daarnaast blijven we natuurlijk ook actief op Facebook. We merken dat we via deze weg veel mensen kunnen bereiken. Hierop zullen wij af en toe foto's en/of filmpjes plaatsen. Instagram is een app waarmee je foto's kunt delen. De app is gratis te downloaden op alle grote platformen (iOS, Android en Windows Phone). Instagram is de afgelopen jaren het snelst groeiende sociale netwerk, waardoor er inmiddels meer dan 500 miljoen bezoekers gebruik maken van Instagram. Hoewel het overgrote deel van de app nog uit jongeren bestaat, stappen ook steeds meer ouderen én bedrijven of websites over naar het platform. Uniek aan Instagram is dat het volledig om foto's draait, maar op een andere manier dan op Facebook. Bij Instagram ga je juist op zoek naar die ene foto die nét dat hele evenement vertelt.

Lief en leed teamleden Kindcentrum Bernhard

Na een lange ziekteperiode is Erna inmiddels zover dat ze kan stapsgewijs en voorzichtig kan gaan re-integreren. We zijn natuurlijk heel bij dat het stukje bij beetje beter met Erna gaat. Na een aantal gesprekken is er voor gekozen het traject van terugkeer op en naar de werkvloer te gaan doen op een andere locatie dan op kindcentrum Bernhard. Erna gaat beginnen met re-integreren op kindcentrum Ichthus in Genemuiden.

Namens Erna:
Bedankt voor alle lieve berichten die ik de afgelopen periode heb gekregen, door middel van kaartjes, appjes, en bezoekjes en natuurlijk de mooie knutsels van de kinderen, die staan nog steeds te pronken in mijn woonkamer. Dat heeft me enorm goed gedaan. Dank je wel!

We willen Erna langs deze weg en namens ons allen heel veel succes wensen in haar traject!

'Dag van de leidster' en 'Dag van de leerkracht'
Elk jaar op 20 september en op 5 oktober nemen we even de tijd om de leidsters en de leerkrachten in het zonnetje te zetten. Dit jaar is dat weer gebeurd. En hoe?! Iets lekkers, een klein cadeautje en een zeer attente verrassing van het Accrete-bestuur. Bedankt hiervoor! Op De Bernhard pleiten wij er wel voor om de naam ‘Dag van de Leerkracht’ en 'Dag van de leidster' in de toekomst te veranderen in ‘Dag van het team’!
Zendingsgeld

Zendingsgeld afgelopen schooljaar:
Afgelopen schooljaar hebben we gespaard voor de Groene Wensboot. Het geld is inmiddels overgemaakt en we kregen een schrijven van de stichting retour. Bij deze willen we jullie daar in meenemen:

Wij zijn blij verrast met uw gift aan onze stichting. Het geld is door de kinderen verzameld en hiervoor worden goede doelen aangewezen, deze keer de Groene Wens Boot. Wij zijn het Kindcentrum Bernhard, christelijk Onderwijs en Opvang Steenwijk, hiervoor erkentelijk. Wij waarderen dit bijzonder en kunnen het bedrag heel goed gebruiken. voor het beheer en onderhoud van de fluisterboot en om de daghuur zo laag mogelijk te houden. Wij voeren een sober financieel beleid. Uw gift is een welkome bijdrage in de kosten. Wij krijgen vaker onverwacht warme steun vanuit de samenleving. Hieruit spreekt erkenning en waardering uit voor ons project en voor die steun zijn wij iedereen dankbaar. Mochten u of leerlingen van het KC Bernhard mensen kennen met een beperking, die u een fijne dag wilt bezorgen, schroom niet en boek een dagje bij www.groenewensboot.nl.
 
Zendingsgeld dit schooljaar:  
We starten dit jaar met het sparen voor Noah’s Ark Ministry Uganda. Maandag 8 oktober is Meneer Mom bij ons op school geweest en heeft van alles vertelt over de kinderen, de leerkrachten, het wonen in huizen, het eten en drinken op school, de schooluniformen en hoe ze de bel luiden als de school gaat beginnen. U kunt er meer over lezen op www.nacmu.org.
Spaart u weer mee? Op maandag kan uw kind geld meenemen en inleveren bij de leerkracht. We hopen dat we zo een steentje kunnen bijdragen voor deze kinderen en hun ouders/verzorgers.
 

Weerbaarheidstraining

Reeds jaren wordt de weerbaarheidstraining van Sportinn/AllesKids succesvol gegeven bij sportschool Sportinn in Steenwijk. De volgende training zal plaatsvinden vanaf woensdag 31 oktober a.s. van 14:30-15:45 uur. Gedurende 8 lessen worden kinderen van 8-14 jaar getraind om mentaal en fysiek sterker te worden. Trainers Robin Bekhof en Patricia Keetman doen oefeningen met de kinderen uit het Rots en Water programma, de jiu jitsu, yoga, coaching en zelfverdediging. Het kind wordt zich tijdens de training meer bewust van zijn of haar eigen kracht, krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen. Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het geoefende in de praktijk te brengen. Opgave en meer informatie: Patricia Keetman - AllesKids - patricia.keetman@outlook.com/06-41426241 of Sportinn - info@sportinnsteenwijk.nl/0521-520200'

GGD IJsselland

Mijn kind en media 
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips: 

  • Praat met je kind over het gebruik van media

  • Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas en opa’s en oma’s

  • Praat met anderen over hoe zij het doen

  • Gebruik media samen

  • Praat met je kind over wat hij ziet

  • Geef het goede voorbeeld

Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor 0 tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen.
Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis inloopspreekuur op het consultatiebureau, op elke maandag- en woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. (In de schoolvakanties vervalt de woensdagmiddag). Je kunt ons ook mailen: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
 
Loes Gelmers
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
 

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumbernhard@accrete.nl.
Kindcentrum Bernhard Wilhelminastraat 47 Steenwijk, OV 8331 ME Netherlands

Copyright © 2018 Kindcentrum Bernhard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Bernhard · Wilhelminastraat 47 · Steenwijk, OV 8331 ME · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp