Copy

And so the adventure has just begun!
 

32116087-1060-4d78-ab76-c5fafae3eff6.png
Agenda
14 mei 2019
23 mei 2019
27 mei 2019
29 mei 2019
30-31 mei 2019
3 juni 2019
6 juni 2019
10 juni 2019
17-20 juni 2019
20 juni 2019
21 juni 2019
24 juni 2019
25 juni 2019
28 juni 2019
1-5 juli 2019
3 juli 2019
4 juli 2019
8 juli 2019
9 juli 2019
10 juli 2019
11 juli 2019

12 juli 2019
 

OR-vergadering
Nieuwsflits 16
MR/OC-vergadering
Studiedag team, alle leerlingen vrij!
Hemelvaart en extra vrije dag
Schoolfotograaf
Nieuwsflits 17
Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij!
Avondvierdaagse
Nieuwsflits 18
Studiedag team, alle leerlingen vrij!
MR/OC-vergadering
OR-vergadering
Tweede rapport mee!
10-minutengesprekken
Juffendag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Nieuwsflits 19
MR/OC-vergadering
Musical groep 8 (in de Meenthe!)
Groep 8 neemt afscheid en is om 10.00 uur vrij!
Kinderen van groep 1 t/m 7 maken van 08.30 tot 09.00 uur kennis met nieuwe leerkrachten
Vanaf 12.00 uur zomervakantie!

Beste ouders van de kinderen van KC Bernhard
De eerste week na de meivakantie zit er alweer bijna op. Wij hopen dat u heeft genoten van deze twee weken! Zoals u misschien al heeft gezien is het podium inmiddels verwijderd. De groepen 1, 2 en 4/5b zijn verhuisd en binnenkort gaat de verbouwing weer verder. Wij houden u op de hoogte!

De leerlingen van groep 8 hebben hun eindtoets gemaakt. En wat zijn we trots op ze! Supergoed gedaan. Inmiddels zijn ze al druk met de voorbereidingen voor de afscheidsmusical welke dit jaar wordt opgevoerd in de Meenthe. 

De laatste negen weken voor de meivakantie zit weer boordevol activiteiten. De A4D-commissie is volop bezig met de verwerking van de opgaves. U hoort binnenkort meer over de indeling van de groepen en hun groepsleiders. 

Hartelijke groet,

Corine Pieffers
Verhalen
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op ons kindcentrum de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s:
 
= Doen (week 20 en 21)
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).


 
= Aanwakkeren (week 22 en 23)
Inhoud: Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
 
= Onderscheiden (week 24 t/m 26)
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
 
= Reizen (week 27 en 28)
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een opdracht.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Onderscheiden (11 t/m 28 juni).

Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.
 
Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn.
 
In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.
Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen.
 
Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en uitdagend.
 
 
Juf Karin en de Plusklas
Juf Karin is de leerkracht van de Plusklas cq. Flexklas en werkt op de donderdagen op onze locatie. Zij werkt daarnaast ook op Kindcentrum Johan Friso als Plusklasleerkracht. Bij Kindcentrum Claus wordt een zogenaamde kwadraatafdeling opgestart. Daar zal aanbod worden gerealiseerd voor hoogbegaafde leerlingen gedurende de gehele schoolweek. Dit vindt plaats in het gebouw de Oerthe (gelegen naast Kindcentrum Claus). Juf Karin heeft gesolliciteerd naar een interne vacature binnen Accrete om leerlingen te begeleiden bij deze kwadraatafdeling en is hiervoor aangenomen. Juf Karin, van harte gefeliciteerd! In de periode van de meivakantie tot de zomervakantie zal juf Karin om de week op de donderdagen aanwezig zijn om bij onze locatie leerlingen te begeleiden. De andere dagen zal zij nodig hebben voor de voorbereidingen en de uitvoering van onderwijs bij de kwadraatafdeling. In dezelfde periode zal de beoogde opvolger, juf Sifra, met haar meelopen om het stokje na de zomervakantie volledig over te nemen. Juf Sifra zal, evenals juf Karin nu, de Plusgroepen gaan begeleiden op Kindcentrum Johan Friso (geclusterd met Kindcentrum Willem-Alexander) en Kindcentrum Bernhard (geclusterd met Kindcentrum Immanuel en Kindcentrum Kompas). 
Luizenteam zoekt versterking!

De ploeg met luizenmoeders (en vader!) heeft versterking nodig. Dus heb je tijd om ons, na elke vakantie, op maandag de kinderen te controleren op hoofdluis? Geef je naam dan even door aan Inge Hendriks (ingehendriks@accrete.nl).

Kanjerantwoorden van de kanjers van groep 3
We hebben met groep 3 gesproken over de Kanjertraining. Onderstaande vragen werden heel knap beantwoord door de leerlingen.
 
Waar denk je aan bij de Kanjertraining?
Goed luisteren, goed meedoen met de les, het verhaal wat voorgelezen wordt, de petten, de regels (bijvoorbeeld niet uitlachen, niet boos doen) en de posters aan de wand.
 
Wat vind je het leukst van de Kanjertraining? Welke oefening bijvoorbeeld?
De spelletjes (de wasstraat, op elkaars rug tekenen of elkaar masseren, in de knoop raken en dat de ouders het weer los moeten maken), samenwerken en het verhaal.
 
Wat leer je van de Kanjertraining?
Elkaar vertrouwen, niet boos zijn, niet pesten, naar de juf luisteren, lief tegen elkaar zijn, je best doen, dat je fouten mag maken, dat we niet allemaal hetzelfde zijn.
 
Welke poster van de Kanjertraining bekijk je weleens zodat het je kan helpen?
Conflictposter: die helpt een ruzie oplossen. Dit doen we wel en dit doen we niet poster: ik kijk ernaar als ik iets fout doe en dan weet ik weer dat het anders moet.
 
Nieuws vanuit de opvang

Kinderopvang
We hebben een gezellige meivakantie gehad met zo nu en dan een uitje naar de speeltuin of kinderboerderij. Ook hebben we lekker buiten gespeeld wanneer het weer het toeliet. Sommige kinderen hebben hun zomerjas al aan, zouden jullie ook in de zomerjassen weer de naam willen zetten? Als de zon schijnt smeren we weer volop met zonnebrandcrème, wij gebruiken hiervoor Nivea. Mocht je liever een andere zonnebrandcrème willen i.v.m. allergie, graag zelf meegeven.

Momenteel zijn we druk aan het knutselen voor moederdag, wat fijn om alle mama’s blij te kunnen maken met een mooi zelfgemaakt cadeautje!

Kangoeroe-ochtend
Woensdagmorgen 8 mei gaan acht peuters meedoen met Giga Kangoeroe ochtend. Bij korfbalvereniging Noveas wordt er een gezellige ochtend met leuke spelletjes georganiseerd voor de basisscholen en de 3-jarigen. 

Monkey Town
Maandagmorgen 20 mei gaat de opvang naar Monkey Town. Dit is het jaarlijkse uitje van de opvang. Opgave hiervoor kan tot maandag 10 mei.

BSO
De meivakantie is weer voorbij, maar tijdens de vakantie ging de BSO gewoon door. We hebben van alles gedaan. Als je op klasbord kijkt komen er heel wat foto's voorbij waar we leuke dingen aan het doen zijn. Van koekjes bakken tot buitenspelen en leuke uitjes naar het bos met de bus. 

Het BSO-lokaal van de Berenkuil wordt tijdens de verbouwing gebruikt door groep 2. We hebben de groep opnieuw ingericht en het ziet er erg gezellig uit.

Familiedienst 26 mei 2019 in de Grote Kerk te Steenwijk

Familiedienst 26 mei a.s. in de Grote Kerk te Steenwijk
In deze dienst gaat voor Dhr. E. Fokkema en organist is Mevr. M. Withaar. Tijdens deze dienst treed voor ons op het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda. Deze kinderen reizen door ons land en treden op in diverse kerken. Wij zijn blij ook hen hier in Steenwijk te mogen verwelkomen. Thema van deze dienst is: Hink, stap, sprong! Echte vrijheid daar gaat het om!!

De dienst begint om 9:30 uur tot circa 10:45 uur. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst, er is wel oppas aanwezig. Na de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd koffie, thee of limonade te blijven drinken. Tijdens het koffie drinken zullen er wat leuke spelletjes gedaan worden op het kerkplein voor de kinderen. Wij willen ter afsluiting met elkaar gaan lunchen en nodigen iedereen hiervoor van harte uit. Wij vragen alleen of u zich van te voren wilt aanmelden en zelf iets wilt meebrengen wat u kunt delen. Wij streven erna het programma rond 13:00 uur af te sluiten.

Om onze gasten nog een cadeau mee te geven willen wij graag geld inzamelen voor hun school UP4S. Geld zal worden ingezameld d.m.v. van een (statiegeld)flessen actie. De flessen kunnen tot en met 24 mei a.s. worden ingeleverd bij de kerk. Meer informatie kunt u ook vinden op onze site www.pkn-steenwijk.nl en voor meer informatie over UP4S zie www.up4s.nl.

Voor deelname aan de lunch graag opgeven via jdcsteenwijk@gmail.com .

Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst! Meer informatie zie www.pkn-steenwijk.nl of facebook Jeugddienstcommissie Steenwijk

Voor meer informatie jdcsteenwijk@gmail.com

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumbernhard@accrete.nl.
Kindcentrum Bernhard Wilhelminastraat 47 Steenwijk, OV 8331 ME Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Bernhard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Bernhard · Wilhelminastraat 47 · Steenwijk, OV 8331 ME · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp