Copy

And so the adventure begins!
 

32116087-1060-4d78-ab76-c5fafae3eff6.png
Agenda
19 april t/m 3 mei 2019
6 mei 2019
9 mei 2019
14 mei 2019
23 mei 2019
27 mei 2019
29 mei 2019
30 en 31 mei 2019
 
Meivakantie!
Luizencontrole
Nieuwsflits 15
OR-vergadering
Nieuwsflits 16
MR/OC-vergadering
Studiedag team, alle leerlingen vrij!
Hemelvaart en extra vrije dag
We gaan van start!
Beste ouders en verzorgers van de kinderen van KC Bernhard,

Goed nieuws! Maandagavond 8 april heeft de MR van KC Bernhard unaniem ingestemd met de (verbouw)plannen voor toekomstgericht onderwijs binnen KC Bernhard. Zoals u weet zijn er sinds dit schooljaar ontwikkelingen over vernieuwend onderwijs op ons kindcentrum. In december van het vorige jaar hebben we deze eerste plannen gepresenteerd aan het bovenschools management van Accrete. Na groen licht zijn we verder gegaan met de uitwerking. In januari konden we dan ook de eerste presentatie geven voor ouders en verzorgers. Fijn dat er zoveel ouders zijn geweest!

Vervolgens zijn de uitgewerkte plannen in maart voorgelegd aan de MR-leden en na verdieping, uitleg, een extra vergadering en een tweede informatieavond heeft de MR ingestemd met de (verbouw)plannen. We kunnen nu daadwerkelijk van start! De totale metamorfose van KC Bernhard neemt naar schatting drie jaar in beslag. Hieronder proberen wij u de verschillende fases uit te leggen.

Schooljaar 2018-2019:
Fase 1 - Onderzoek toekomstgericht onderwijs voor KC Bernhard onderbouw
Schooljaar 2018-2019:
Fase 2 - Uitvoering verbouwplannen (vanaf april 2019) en inspirerende inrichting KC Bernhard onderbouw (circa 3 tot 8 jaar)
Schooljaar 2019-2020:
Fase 3 - Uitvoering verbouwplannen (tot circa oktober 2019) en inspirerende inrichting KC Bernhard onderbouw (circa 3 tot 8 jaar)
Schooljaar 2019-2020:
Fase 4 - Onderzoek toekomstgericht onderwijs voor KC Bernhard bovenbouw (circa 8 tot 13 jaar)
Schooljaar 2020-2021:
Fase 5 - Uitvoering verbouwplannen en inspirerende inrichting KC Bernhard bovenbouw (circa 8 tot 13 jaar)

Schooljaar 2018-2019
Fase 1 is inmiddels in een vergevorderd stadium. De verbouwplannen zijn klaar. De inrichtingsvoorstellen worden deze week en volgende week aan ons gepresenteerd. We zullen de komende tijd beslissingen hierin gaan nemen. Het bouwadviesbureau heeft een planning voorgelegd aan de MR en de directie zodat duidelijk wordt wat de verbouwplannen inhouden. Verbouwen betekent chaos! Maar… Dit proberen we natuurlijk voor iedereen zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Dus de uitwerking van de verbouw voor de onderbouw (fase 2, schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020) gaat ook weer in stapjes. Zoals u weet gaan veranderingen ook vaak gepaard met aanpassingen in de plannen dus onder voorbehoud! We zijn immers afhankelijk van vele partijen en factoren…

Schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020
Fase 2 verbouw unit onderbouw. De verbouw voor de onderbouw start eind deze maand (meivakantie). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart! De verbouw ten behoeve van de onderbouw verloopt in vijf stappen. De werkzaamheden voor de unit onderbouw zullen waarschijnlijk rond de herfstvakantie afgerond zijn. Dat zou natuurlijk fijn zijn! Verbouwen betekent ook verhuizen van groepen. Wij houden u middels de nieuwsflits, een inlichtingentafel in de gemeenschapsruimte, mail en klasbord op de hoogte van de stand van zaken. De eerste groepen zullen in en na de meivakantie al verhuizen (tijdelijk of voor langere duur). Dus houd vooral uw mail en klasbord in de gaten. Wij willen u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen! We zullen de komende maanden en jaren meer informatieavonden gaan organiseren. Te zijner tijd ontvangt u hiervan een uitnodiging. Mocht u meer informatie willen over bovenstaande dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze MR-leden, directie of Lotte Zelle. Of misschien wilt u graag een kijkje nemen in de verbouwplannen of het inrichtingsvoorstel? Dat kan ook! Inmiddels hangt er een plattegrond aan de muur in de gemeenschapsruimte en ligt er informatie over toekomstgericht inrichten.

We zouden het heel fijn vinden als ouders willen helpen bij het verhuizen van groepen. De eerste ouders zijn al via Klasbord benaderd. Fijn als u wilt helpen! Vele handen maken immers licht werk! Wordt vervolgd!

Wij hopen in ieder geval op uw begrip!
Voor nu, een heel fijn en zonnig paasweekend gewenst en lekker genieten van de meivakantie! We zien u graag terug op maandag 6 mei. Tot dan!
 
Hartelijke groet,
Mede namens team KC Bernhard
 
 
Corine Pieffers
Verhalen

Pasen 2019
Vandaag hebben we met elkaar Pasen gevierd. Wat was het een fijne dag. Bedankt voor ieders inzet!

Morgenavond wordt The Passion ook weer uitgezonden. The Passion vindt plaats in Dordrecht. Het tv-evenement wordt op Witte Donderdag 18 april live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start. Elk jaar wordt een ander aspect van het paasverhaal uitgelicht. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan eenzaamheid onder het thema ”Je bent niet alleen”. Het paasverhaal kent veel dimensies van eenzaamheid. Het verdriet van Maria die haar kind verliest, Jezus die verraden wordt door één van zijn vrienden en Petrus die hem ontkent. Met ”Je bent niet alleen” legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.Thema week 19 (6 t/m 10 mei):
Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).
 
Thema week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei):
Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).

Koningsspelen
Wat was het een gezellige ochtend! Hieronder twee foto's van deze geslaagde Koningsspelen. Bedankt organisatie!Zonnetjesweek!

Kinderopvang Accrete doet mee met de zonnetjesweek!
 
Binnen Accrete ben ik werkzaam als coach ‘gezonde kinderopvang’. Naast het geven van advies over gezonde voeding en het belang van veel bewegen is het ook belangrijk om voorlichting over bescherming van je huid tegen de zon te geven.
Daarom sluiten alle kinderdagverblijven en bso’s van Accrete van 15 tot 19 april aan bij de Zonnetjesweek van het Huidfonds.
Tijdens de Zonnetjesweek leren kinderen van 0 tot 4 jaar op een speelse, positieve manier over de zon en zonbescherming. Bijvoorbeeld door middel van het insmeerliedje ‘In de zonneschijn’, vrolijke kleurplaten en door jezelf in te smeren met zonnebrandcrème. Bij kinderen tot 15 jaar kan blootstelling aan veel zon (UV-straling) leiden tot een grotere kans op huidkanker op latere leeftijd. Met goede voorlichting en maatregelen zijn bepaalde vormen van huidkanker te voorkomen. We gaan voor een huidkankervrije generatie aangezien nu 1 op de 6 Nederlanders te maken krijgt met huidkanker, de trend is dat dit toeneemt. Het Huidfonds wil deze trend stoppen en zet zich in voor een huidkankervrije generatie door in de omgeving van kleine kinderen te vertellen over huidbescherming in de zon. Meer informatie van het huidfonds is hier te vinden. We gaan er weer een gezonde week van maken!

Met vriendelijke groet,
Els van den Broek, coach gezonde kinderopvang Accrete

Informatie (gescheiden) ouders
Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind. Kinderen hebben recht op ouders, die samen een gesprek met de groepsleerkracht voeren over zijn of haar ontwikkeling. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die gescheiden zijn. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Daar waar het gaat om voortgangsgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we ervan uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzigingen betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan dus uit zichzelf op de hoogte stellen. Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen.

Wij hopen dat we met het bovenstaande helderheid hebben kunnen geven omtrent de regels van informatieverstrekking en verlofaanvraag. Mochten er nog vragen zijn, ik hoor het graag!
Een kanjerles van de kanjers van groep 2
Eigenlijk besteden wij iedere dag wel aandacht aan de kanjertraining! We doen spelletjes, maar bespreken ook gebeurtenissen die voorvallen tijdens het buitenspelen of het spelen/werken. Dit doen we dan door de kleine (korte)  kanjerverhalen voor te lezen, maar ook door de situatie uit te spelen met de petten. We zijn nu bezig met het gedrag van een kind met een witte pet. We weten inmiddels wat de pestvogels, konijnen en apen doen. In het kanjerverhaal Max en het dorpje, dragen Max en de twee tijgers een witte pet. Wanneer laat je witte pet gedrag zien? Als je een witte pet op hebt, dan toon je ook interesse in de ander. Dit hebben wij geoefend door elkaar vragen te stellen. In het begin was dat wat lastig, want wat is eigenlijk een vraag? Na een oefening met de juf, gingen we het oefenen door iemand uit de klas een vraag te stellen. Degene die de vragen moest beantwoorden mocht op de stoel zitten van de juf! Er ontstonden heel mooie vragen die we aan elkaar stelden: wat is jouw slaapspeelgoed? Wat is jouw lievelingsdrinken? Wat eet jij het liefst? Welke sokken draag jij graag? Heb jij ook een lievelingsbloem? Wat wij ook een leuk kanjerspel vinden: een kind mag op de gang staan en er wordt een kledingstuk (of iets anders) omgedraaid/weggedaan of veranderd. Dan moet je heel goed kijken naar iedereen!

Nieuws vanuit de opvang

De afgelopen twee weken zijn we op alle groepen bezig geweest met groeien en bloeien. De BSO heeft een heuse kar met geplante zaden. Deze wordt samen met de ‘plantenbak’ elke ochtend buiten gezet. Per dag zie je de planten groeien. Er wordt door alle kinderen veel buiten gespeeld. Het is heerlijk weer, dus we voetballen, schommelen, korfballen en touwtje springen samen. De peuters zijn druk bezig geweest met Pasen en Dottie. Kip Dottie heeft nu één kuikentje. We hebben verschillende eieren bekeken. Ook hebben we kuikentjes gemaakt en veel in de hoeken gespeeld.  

De komende twee weken is het meivakantie. Tweede paasdag zijn we gesloten, maar de andere dagen komen er veel kinderen spelen.

Kampioenen!!!

Schoolvoetbal jongens:
Op 3 april jongstleden hebben de jongens van groep 7 en 8 meegedaan aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op het terrein van Olde Veste. De jongens hebben op een zeer sportieve, gezellige manier onze school op de eerste plek weten te zetten. Daar zijn wij natuurlijk allemaal heel erg trots op. We willen coach Martin Eleveld bedanken (vader van Jesse). Hij heeft de jongens getraind en gecoacht. Bij het behalen van de eerste plek, hoort dat je doorgaat naar de eerstvolgende regionale finales. Dit is op 22 mei aanstaande, wederom op het terrein van Olde Veste. We hopen dat u komt kijken om onze boys een hart onder de riem te steken!Schoolvoetbal meiden:
Op 10 april hebben ook de meiden van groep 8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. En u raadt het al: Ook deze toppers veroverden de eerste plek! We zijn dus dubbel trots! De coaches Andre Lampe (vader van Evita) en Christian Rozendal (vader van Tatum) hebben dit toch maar mooi voor elkaar gekregen! Zij hebben van te voren een paar keer getraind met de meiden. Ook bij de meiden geldt: Bij het behalen van de eerste plek, hoort dat je doorgaat naar de eerstvolgende regionale finales. Dit is ook op 22 mei aanstaande, wederom op het terrein van Olde Veste! Dus: Komt allen kijken, om onze meiden aan te moedigen!

Verkeersexamen groep 7

JAAAAAAAAA, we zijn GESLAAGD!!!!!!
 
In de afgelopen jaren hebben we in de verschillende groepen al veel verkeerslessen gehad, waarin we van alles hebben geleerd over verkeersregels en verkeersborden. Dit schooljaar was het dan zover, get verkeersexamen! De kinderen hebben zowel op papier als in de praktijk laten zien, dat ze de betekenis van verkeersborden en de verkeersregels goed weten en kunnen toepassen! Het resultaat mag er wezen, want alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen! Donderdagmiddag 18 april krijgen zij hun verkeersdiploma uitgereikt. Groep 7, top gedaan!

Namens team KC Bernhard een hele:

Volg ons op Twitter    Volg ons op Facebook    Nieuwsbrief doorsturen
Beste <<Name>>, je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven op onze website of ons daar toestemming voor hebt gegeven.
Indien gewenst wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit.. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen? Ons e-mailadres is: kindcentrumbernhard@accrete.nl.
Kindcentrum Bernhard Wilhelminastraat 47 Steenwijk, OV 8331 ME Netherlands

Copyright © 2019 Kindcentrum Bernhard, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kindcentrum Bernhard · Wilhelminastraat 47 · Steenwijk, OV 8331 ME · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp