Copy
kf Quiet Works 2017
View this email in your browser

kfQW mottar for 2017 Kulturrådets prosjektstøtte til:

vid/wide/2017 
klar/clear/2017 

photo: Kenya Parsons
Arbeidstitlene involverer undersøkelser med bruk av scenografi og lysdesign og hvor koreografi er underlagt de fysiske rammene. Fortelling handler om  - det seende og blindhet som det seende – Sansningen mangfoldiggjøres før spillinger senhøstes 2017.på mange plan samtidig, med visninger i rom som vi bygger oss inn i. Vi viser våre funn i uke 07, 08, 10 og 24,

Arbeidet begynner med en residens hos Dansearena Nord/Hammerfest, Februar 2017. Vi undersøker tussmørke, vintermørke, vinterlys, nordlys, arktisk vårlys og gryende dagslys. Medvirkende: Gard Gitlestad, Isabell B. Johansen, Marianne Kjærsund, Kristine Parsons, Stein Jarle Nilsen, Leon
Muraglia, Karen Foss. 

Andre medvirkende år 2017: Lærke Grøndved, Magnus Myhr, Camilla Svingen, Maja Furnes, Daniel Racek. Film/foto-dokumentasjon: Vibeke Heide/Stein Jarle Nilsen.
 
Parallellt arbeides det med norsk tale – monologene, hvor Suzie Davies og Karen Foss deler likt, ansvaret skapende og utøvende, i sitt polemiske tekst - og utøverarbeid, som spørrende, grunnende, undrende scenepersonligheter, om livets gang og ikke minst … skjevheter.
Første visning "To the point" av utviklingsarbeidet:  
31.05 – 02.06, Bergen.
 
Visningsrom i Oslo: Scenehuset, Nydans, Trafo.
Visningsrom i Bergen: Cornerteateret, HiB Kronstad
.   
Arbeidet fortsetter videre gjennom året, gjennom året, med prøver og visninger, du blir oppdatert med tider og
steder! 

kf Quiet Works
kf Quiet Works
kfQW, PB 5, NO-5838 Bergen
Produsent: post@karenfossquietworks.no
Karen Foss: ksf@karenfossquietworks.no


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
karen foss Quiet Works · PB 42 Spar Tjøme · Tjøme, 03 3165 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp