Copy
Nieuwsbrief OSV Deurne
View this email in your browser
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website

Nieuwsbrief OSV Deurne

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws binnen de club


Middels deze nieuwsbrief wil OSV Deurne de leden op de hoogte houden van de zaken die zich binnen de vereniging afspelen. Mededelingen van het bestuur, activiteiten en andere wetenswaardigheden kan men in deze nieuwsbrief vinden. Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Mochten jullie nu iets voor in de volgende nieuwsbrief hebben?
Mail dan naar: Niels Mennen

Overlijden Frans van der Heijden

Onze Frans (van der Heijden) is verdorie toch nog plotsklaps gestorven op dinsdagmorgen 27 februari 2018. Veertien dagen daarvoor was ie notabene nog op de clubavond geweest. Alles leek weer goed te gaan met hem na een lastig half jaar. Immers  werd eind september 2017 een tumor in een van zijn longen geconstateerd. Chemo en bestraling volgden. Dat sloeg gelukkig aan, maar in december kreeg hij een longontsteking en lag ie een paar dagen erg slecht. Hij krabbelde er weer bovenop echter in januari kreeg Frans (dju nog an toe) alweer longontsteking en toen medio februari volgde een derde, dubbele longontsteking. Daar bovenop kwam nog een longembolie en het griepvirus. 

Eind januari vierde Frans (in het ziekenhuis) nog zijn 68e verjaardag.  Frans had nog zoveel op zijn programma staan.  Er waren nog zoveeeel  plannen, zoveeeel duikjes te maken, op vakantie met Annemie ….onder andere naar Gran Canaria.
 
Vanaf dag één van zijn lidmaatschap bij OSV-Deurne, 06-11-2013, was Frans op een prettige manier prominent aanwezig. Hij was eigenlijk in alles geïnteresseerd: de theorie én zeker de praktijk van het duiken, de techniek van de materialen en de werking van de luchtcompressor. Maar bovenal in de mensen van OSV-Deurne.  Frans knoopte graag met eenieder een  gesprek aan onder het genot van een biertje of, en dat vond ie nog lekkerder, een glas donker patersbier, liefst Grimbergen.
 
Zijn kennis en vaardigheden op allerlei gebied deelde hij graag met ons. “Neeje, da moetû ge zo nie doen. Kom hier, zal ik ût vurdoen.” Hij schroomde niet om met de servicemonteur van de compressor een discussie aan te gaan over de noodzakelijkheid van bepaalde reparaties en dergelijke.
 
Boven water zwemmen was niks voor Frans, met z’n rugklachten. Ja, minne rug doe flink zir, ze is aan het verstijven en ik zal ooit in een rolstoel terecht komen, dus ik moet nou veel duikjes maken… Dus plonsen maar. Onder water had ie schik, zeker nadat ie zijn weg met behulp van een kompas zelf kon vinden om veilig naar het beginpunt van de duik terug te keren. Dan was je m soms weleens even kwijt, was even uit het directe zicht, maar al snel trof je Frans daarna weer. Dan had ie wat moois gezien, moest ie wat langer kijken, speuren en focussen om een schôn foto te maken.
 
Tijdens uitstapjes, vakanties, Zeelandduiken en Zeelandweekenden was hij enthousiast aanwezig en hielp zijn (duik) maatjes waar hij kon. Gezelligheid was troef bij hem. Och och wat kon hij toch lekker smikkelen van z’n panneke mosselen. Grimbergen er bij, goeien buurt en Frans was blij. Hij was ook dol met zijn meiske, zijn Annemie. Dat was zijn allesie. Als Frans dan op zijn praatstoel zat, kwam “Hè Annemie.” (en dan keek hij haar nadrukkelijk aan) nogal eens voorbij. Dat was leuk om waar te nemen.
 
Tja mensen, het zal een stuk stiller worden op de dinsdag avond, clubavond van OSV. We missen Frans zijn opgewektheid nu al….

Algemene ledenvergadering (26 maart)

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de algemene ledenvergadering. 

De ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 26 maart 2018 in  gemeenschapshuis “Den Draai”, Blasiusstraat 2 in Deurne.

De (tijdelijke) voorzitter zal de vergadering om 20.00 uur openen.

 

*DRINGEND* Oproep voor nieuwe bestuursleden:

Bij de ledenvergadering mag er weer gekozen worden voor nieuwe bestuursleden.
In de huidige vorm van het bestuur rusten er momenteel teveel taken op de schouders van de bestuurleden.
Het bestuur zoekt daarom naar nieuwe leden om de werkdruk te verlichten en weer fris de komende tijd de club te besturen.

Mocht je interesse hebben om het bestuur te versterken laat dit dan voor de Algemene ledenvergadering weten aan een van de bestuursleden.

Voor de komende ALV zijn de volgende posities beschikbaar:
Vacature
Niels Mennen (Niet herkiesbaar)
Marianne Wijnands (Niet herkiesbaar)

Lesgeven op clubavond

 
Vanaf half februari is het initiatief gestart om tijdens de club-avonden weer afwisselende trainingen te geven.
Dit heeft een positieve invloed op het aantal mensen wat meedoet aan de trainingen.
Hopelijk zet deze ontwikkeling zich zo voort en melden zich steeds meer leden die ook bereidt zijn een training te geven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patrick of Arina.

Opleidingingen

Ook in 2018 wordt er weer fanatiek deelgenomen aan cursussen en specialties!
Het bestuur wil de instructeurs alvast bedanken voor hun inzet gedurende de komende tijd.
Hieronder een overzicht van wie welke opleiding of specialty volgt:

1* opleiding: (Gerard H)
Lisa van de Waterlaat
Léon Toonen
Frans Wiegers

2* opleiding: (Ad)
Lara Wiegers
Lieke Wiegers
Stefan Smeets
Xareni Jacobo-Rojas

3* opleiding: (Chris)
Jos Leuwerik
Niels Mennen

Droogpak: (Chris)
Rob van Dorp
Leonie Gerrits
Jos Leuwerik
Hugo Hanique
Ruud Meeuws

Redden: (Chris)
Ruud Meeuws
Hugo Hanique
Marianne Wijnands

Namens het bestuur aan iedereen veel succes en plezier gewenst tijdens de opleiding en training.
 

Fles keuren

Regelmatig moeten de duikflessen worden gekeurd.
Veel leden deden dit bij Verhaaf in Veghel.
Dit is ook nog steeds goed, maar wisten jullie dat als de duikfles via de club wordt aangemeld, een duikfles keuring 30 euro kost?
Doe je een duikfles keuring op persoonlijke titel kost dit 35 euro.

Mocht je fles gekeurd moeten worden, kun je dit melden bij Chris Vink.

TODI duikevent

De leden van OSV Deurne hadden nog wat te goed; duiken of snorkelen in het grootste binnen aquarium van Europa, gevuld met tropische zoetwatervissen. 11 maart  was het zover.
Met 17 OSV-leden en ongeveer 14 familieleden vertrokken naar Todi in het Belgische Beringen. Er stond ons twee uur ter beschikking om het leven aldaar onderwater te bekijken, te fotograferen en te genieten van de grote en kleine vissen. Deze tijd was inclusief het omkleden en dit paste prima.  De indeling in het bassin was zodanig gemaakt dat de vissen hun beschutting konden vinden maar waar de duikers ze toch heel goed konden zien. Je bent daar gast in hun habitat. Het was een zeer geslaagde middag. Jammer dat er een duiker haar automatenset en tas is kwijtgeraakt aan de rand van het bassin. Hopelijk komt deze nog terecht.
Desalniettemin kijken we met veel plezier terug op deze activiteit die voor de leden geheel gratis was.

Dankjewel Arina voor het schrijven van dit stuk en Patrick bedankt voor het beschikbaar stellen van de foto's.

Medische keuring

Als lid van OSV Deurne moet je een geldig keuringsbewijs hebben om mee te kunnen doen aan door de vereniging georganiseerde buitenwateractiviteiten. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement:

Nooit-meer-te-laat-service

Gegevensregistratie duikmedische keuring

Op de website https://www.osvdeurne.nl/duikkeuring kun je je opgeven voor de zogenaamde: nooit-meer-te-laat-service. 
In dit overzicht worden je naam, logboeknummer, keuringsuitslag en volgende keuringsdatum opgenomen. Wanneer je aangeeft een herinneringsmail te willen ontvangen, worden je emailadres en volgende keuringsdatum opgenomen in een systeem dat automatisch op een bepaalde datum een mail verstuurt.

Je bent niet verplicht om gegevens over je duikmedische keuring door te geven. Kies je er voor om deze gegevens niet door te geven of niet in een overzicht te laten opnemen, zorg er dan voor dat je bij iedere (club)duik kunt laten zien dat je duikmedisch goedgekeurd bent.

Share
Tweet
+1
Forward
Copyright © 2018 OSV Deurne, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp