Copy
Nieuwsbrief OSV Deurne
View this email in your browser
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website

Nieuwsbrief OSV Deurne

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws binnen de club


Middels deze nieuwsbrief wil OSV Deurne de leden op de hoogte houden van de zaken die zich binnen de vereniging afspelen. Mededelingen van het bestuur, activiteiten en andere wetenswaardigheden kan men in deze nieuwsbrief vinden. Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Mochten jullie nu iets voor in de volgende nieuwsbrief hebben?
Mail dan naar: Niels Mennen

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de algemene ledenvergadering. 

De ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 13 maart 2017 in  gemeenschapshuis “Den Draai”, Blasiusstraat 2 in Deurne.

De voorzitter zal de vergadering om 20.00 uur openen.

Tot dan!

Vacatures bestuur


Zoals wellicht al bekend is hebben de volgende bestuursleden aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen: Chris, Rob en Leonie.

Dat houdt in dat het bestuur nog nieuwe kandidaten zoekt! Afgelopen jaar hebben zich helaas geen nieuwe kandidaten gemeld. Hopelijk komen er vanuit de leden tijdens de komende ALV nieuwe kandidaten het bestuur versterken.

Mochten er nu vragen zijn over wat het precies inhoudt, dan mogen jullie altijd vragen stellen aan: Marianne, Chris, Rob, Leonie, Manja of Niels.
Share
Tweet
+1
Forward
Copyright © 2017 OSV Deurne, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp