Copy
Persbericht
Bekijk dit bericht in uw browser

PERSBERICHT


Beste persmedewerker,

Hierbij bezorgen wij u een persbericht naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vroedvrouw op donderdag 5 mei.

Met dank voor de publicatie in uw medium!
Internationale Dag van de Vroedvrouw op 5 mei 2016: 'Vroedvrouwen dragen moeder en kind in hun hart'

Wereldwijd wordt 5 mei gevierd als de Dag van de Vroedvrouw. Ook in Vlaanderen willen we de vroedvrouw in de kijker zetten. 

Elke (toekomstige) moeder een vroedvrouw

Antwerpen - De tendens naar een korter ziekenhuisverblijf na de bevalling heeft tot gevolg dat de thuiszorg een steeds grotere rol zal spelen. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV vzw) ondernam verschillende stappen om de zorg na de bevalling opnieuw uit te tekenen zodat kraamgezinnen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De VBOV adviseert gezinnen om reeds vroeg in de zwangerschap een vroedvrouw aan huis te contacteren. 

Vroeg naar huis na de bevalling, geen reden tot bezorgdheid

In België verlaten mama’s en baby’s de kraamafdeling steeds vroeger. Deze evolutie leidde het afgelopen jaar tot enige bezorgdheid bij gezinnen, maar ook bij zorgverleners. Zo vrezen artsen en vroedvrouwen dat niet alle moeders en baby’s thuis verder zullen worden opgevolgd, waardoor mogelijke verwikkelingen in het kraambed onopgemerkt blijven.

“En toch hoeft een vroeg ontslag geen probleem te zijn“, vertelt Kaat Helsloot, wetenschappelijk medewerker van de VBOV. “Integendeel, want sneller naar huis, in je eigen vertrouwde omgeving, omringd door familie en vrienden, kan een positieve ervaring zijn voor het kraamgezin. Uit wetenschappelijke studies blijkt bovendien dat een vroeg ontslag een prima optie is voor een gezonde moeder en haar gezonde baby. Belangrijk is wel dat er thuis opvolging is door een vroedvrouw en dit in goede samenwerking met andere zorgverleners zoals de huisarts en de verpleegkundige van Kind en Gezin.”

De vroedvrouw aan huis

Om goede zorg na een (kort) ziekenhuisverblijf te kunnen voorzien, heeft de VBOV aanbevelingen en kwaliteitscriteria voor vroedvrouwen uitgewerkt die moeten bijdragen tot kwaliteit en continuïteit van zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast moet de zorg ook naadloos aansluiten op de zorg in het ziekenhuis. Vroedvrouwen, ziekenhuizen en Kind en Gezin zitten regelmatig samen rond de tafel om de veranderingen op een goede manier te kunnen opvolgen.
 
Plan je vroedvrouw

Om de zorg na ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden, is het belangrijk dat kraamgezinnen reeds vroeg in de zwangerschap een vroedvrouw aan huis contacteren. Op de website van de VBOV kunnen gezinnen een lijst van de vroedvrouwen in de buurt vinden. Vroedvrouwen met een icoontje naast hun naam hebben het engagement aangegaan om zorg te bieden die voldoet aan de kwaliteitscriteria die de beroepsorganisatie voorstelt.
 
“Elke (toekomstige) moeder en haar baby kunnen een beroep doen op een vroedvrouw. Een vroedvrouw contacteren zou op het to-do lijstje moeten komen tussen de geboortekaartjes en de doopsuiker”, concludeert Kaat Helsloot.


Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vroedvrouw organiseren de vroedvrouwen een bijscholingsdag op 3 mei in Vormingscentrum Destelheide in Dworp. Ontdek hier het programma. 
 
Contactgegevens (niet voor publicatie)
 
Kaat Helsloot - wetenschappelijk medewerker VBOV vzw
wetenschap@vroedvrouwen.be
0488/37.40.20

Marlene Reyns - schatbewaarder VBOV vzw

marlene.reyns@skynet.be 
0479/90.06.43 

VBOV vzw
Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen

info@vroedvrouwen.be
03/218.89.67
Copyright © 2016 VBOV, All rights reserved.


uitschrijven    wijzig uw voorkeuren 

Email Marketing Powered by MailChimp