Copy
Persbericht
Bekijk dit bericht in uw browser

PERSBERICHT


Beste persmedewerker,

Hierbij bezorgen wij u een reactie van de Vlaamse Beroepsvereniging van Vroedvrouwen op het artikel “Keizersnede om seksleven te redden” dat deze ochtend verscheen in De Standaard.


Met dank voor de publicatie in uw medium! 
“Vrouwen vragen aan hun gynaecoloog steeds vaker een keizersnede. Niet om medische maar om praktische redenen én om het vuur tussen de lakens laaiende te houden.” (De Standaard, 08/11/2016)
 
De reactie van de Vlaamse Beroepsvereniging van Vroedvrouwen hierop:

Sensibilisatie en persoonlijke begeleiding moet keuze voor keizersnede verminderen

ANTWERPEN - “Wanneer een vrouw zich in een gezonde zwangerschap bevindt, is een natuurlijke bevalling wanneer de tijd ervoor rijp is nog steeds de juiste keuze”, vertelt VBOV-voorzitster Joke Muyldermans. “Keizersnedes hebben immers een negatieve invloed op de gezondheid van moeder en kind en zijn enkel aangeraden wanneer de gezondheid van moeder en/of kind in gevaar komt.”
 

De rol van zorgverleners in het zwangerschapsproces speelt nog steeds een prioritaire rol. De huidige bevalcultuur is vooral op het medische gericht. Er hangt een sfeer van angst en risico rond bevallen, waardoor vrouwen hun bevalling vaak uit handen geven en soms sneller kiezen voor een ingreep. “Zorgverleners hebben de opdracht te observeren of het bevallingsproces normaal verloopt, maar de gouden raad is om zo weinig mogelijk in te grijpen”, gaat Joke Muyldermans verder. “In een maakbare wereld waarbij de illusie wordt gegeven dat alles kan gepland worden, is het aan de zorgverleners om toekomstige ouders de kennis en het inzicht te geven hoe een bevalling verloopt en hoe het lichaam functioneert. Enkel zo zijn ze in staat de juiste keuzes te maken.” 

Goede samenwerking zorgverleners
 

Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kan het aantal keizersnedes op vraag verminderen. “Ouders dienen te beseffen dat een keizersnede niet zomaar een minimale ingreep is, maar een buikoperatie die goed overwogen dient te worden en niet kan op aanvraag. De vraag naar een keizersnede moet dan ook gepaard gaan met een uitgebreid gesprek waarin samen met de ouders gezocht wordt naar andere oplossingen in plaats van ‘de clean cut’ waarvan sprake is in het artikel in De Standaard”, vertelt Joke Muyldermans. “Een goede samenwerking tussen vroedvrouwen en gynaecologen is bijgevolg noodzakelijk om een doortastende sensibilisatie op gang te brengen met als doel ‘de normale bevalling’ meer kansen te geven.”
 
Meer persoonlijke begeleiding
 

Steun van de overheid zou de sensibilisatiecampagne, in het voordeel van natuurlijke bevallingen, kunnen versterken. “De overheid is steeds op zoek naar besparingen. Investeren in demedicaliseren kan een goede return on investement opleveren. Studies hebben immers aangetoond dat persoonlijke begeleiding van vrouwen in arbeid de medicalisering doet verminderen. Verloskamers zouden daarom zodanig georganiseerd moeten worden dat we die begeleiding standaard kunnen aanbieden. De huidige verloskamers waar je als vroedvrouw verschillende vrouwen tegelijk in arbeid dient te begeleiden, laten dit niet toe. We willen beleidsmakers dan ook oproepen om meer aandacht te besteden aan persoonlijke begeleiding in de Vlaamse verloskamers en niet enkel rendabiliteit voorop te zetten. De zorg voor moeder en kind dient centraal te staan.” 
Contactgegevens (niet voor publicatie)
 
Joke Muyldermans – voorzitter VBOV vzw 
joke_muyldermans@hotmail.com - 0498 48 11 02

Marlene Reyns – schatbewaarder VBOV vzw

marlene.reyns@skynet.be – 0479 90 06 43
Copyright © 2016 VBOV, All rights reserved.


uitschrijven    wijzig uw voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp