Copy
Aktivity europoslankyne Jany Žitňanskej


Prázdniny sa o pár dní skončia, prichádza nový školský rok.

Pre prváčikov v škôlkach a školách to bude čas obrovskej zmeny a veľkých očakávaní. Pre tých starších zasa návrat do známych lavíc. Každý z nich strávi v nasledujúcich mesiacoch viac času v škole než doma a bude môcť objavovať a rozvíjať svoj talent.

Preto aj touto cestou chcem popriať všetkým žiakom a študentom veľa chuti a odhodlania učiť sa a spoznávať nové veci. Učiteľom, asistentom, vychovávateľom a ďalším zamestnancom škôl veľa síl odkrývať a podporovať talent a výnimočnosť u všetkých detí.
Rodičom prajem, aby boli dobrými partnermi pre učiteľov, tak, aby spoločným úsilím previedli deti aj týmto školským rokom bez zbytočného stresu :)

Ty chceš byť učiteľ? Veď máš samé jednotky!

Napriek tomu, že učiteľstvo ročne vyštudujú tisíce študentov, iba jeden z 10 pedagógov, ktorí sa budúci týždeň postavia za katedru, bude mladší ako 30 rokov a väčšina zo začínajúcich pedagógov zistí, že na realitu v triede nie je pripravená.
Na našom odbornom seminári k príprave budúcich učiteľov sa experti z akademického, štátneho a neziskového sektora na školskú politiku sa zhodli, že situácia je skutočne alarmujúca. Zo seminára vzišli praktické odporúčania na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania a kvality ich prípravy.

Richter môže pomôcť, ale nechce.


Stratiť nárok na kompenzačné príspevky môžete aj prijatím daru! 
Zákon hovorí, že dary od nadácií či občianskych združení sa do príjmu posudzovanej osoby nezapočítavajú, avšak
dary od fyzických a právnických osôb áno. Je to však spomenuté len ako poznámka pod čiarou a to znamená, že na zmenu zákona nie je potrebná zdĺhavá novelizácia cez parlament. Stačilo by, aby minister vydal úradom práce metodické usmernenie, aby tieto dary nebrali do úvahy pri posudzovaní príjmu.
Minister Richter to však odmieta. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že by “mohlo dôjsť k zneužívaniu peňažných príspevkov na kompenzáciu” a narušila by sa filozofia zákona.
Jana Žitňanská: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Jana Žitňanská: Privítanie výnimočných ľudí - slovenských olympionikov

Špeciálne olympijské hry 2015


Prenasledovanie kresťanských pastorov v Sudáne

Mnohí ľudia sa pozastavujú nad tým, prečo Európsky parlament rieši prípady jednotlivcov, ktorí sú prenasledovaní a väznení v krajinách mimo Únie. Avšak skúsenosti z minulosti ukazujú, že niektoré iniciatívy majú priamy dopad ihneď, iné zase napomáhajú k pozitívnej zmene v krízových regiónoch pomalšie. 
Medzinárodná spolupráca a spoločný tlak prispeli k tomu, že po ôsmich mesiacoch väzby boli dvaja kresťanskí pastori v Sudáne prepustení. Žiaľ, šťastný koniec ktorého sme sa dočkali takto pred rokom v prípade Meriam Ibrahim, sa ziatiaľ nekoná. Kňazi majú naďalej zákaz vycestovať z krajiny a hrozba prenasledovania tak pretrváva.

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Jana Žitňanská, All rights reserved.


odhlásiť sa z odoberania Noviniek    aktualizovať moje nastavenia 

Email Marketing Powered by Mailchimp