Copy

 
Klik hier als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.
 
 
#02 - Juni 2016
Je ontvangt deze nieuwsbrief als gewaardeerde relatie van Youké.
 
» Veilig opgroeien
» Supergewone mensen
» Ervaringen
» Tip
» Dit ben ik
» Pleegouderraad
» Jeugdherinnering
 

» Activiteiten voor aspirant-pleegouders
 

Informatieavond 2016 Utrecht
29 november
Meld je aan voor deze informatieavond »
 

Informatieavond 2016 Hilversum

26 september
Meld je aan voor deze informatieavond »
 

TOP-training Utrecht

13, 20, 27 september en 4 oktober
Schrijf je in voor deze training »
 

TOP-training Hilversum

3, 10, 17, 24 november
Schrijf je in voor deze training »
 

» Activiteiten voor Youké pleeggezinnen


Netwerktraining
11 en 25 oktober en 1 november van 9.30 tot 11.30 in Hilversum
Schrijf je in voor deze training »
 

Training Zorgen voor een getraumatiseerd kind

Start 21 september in Utrecht
Start 3 oktober in Hilversum
Schrijf je in voor deze training »

 

Workshop Mijn Backpack

5 oktober
Voor pleegkinderen van 5-12 jaar
Lees meer op www.mijnbackpack.nl
Schrijf je pleegkind in voor de workshop »
 

Studiemiddag juridische aspecten pleegzorg

23 september in Leiden
Gratis voor pleegouders
Lees meer over deze bijeenkomst »
 

Landelijke Week van de Pleegzorg

29 oktober tot en met 6 november
 

Landelijke Pleeggrootouderdag

29 oktober in Veenendaal
 

Gezocht: pleeggezin in Maarssen


Rick (13) woont tijdelijk op een behandelgroep mede door overbelasting van zijn ouders. Rick is een lieve en spontane jongen met zeer betrokken en zorgzame ouders.
 
 

Gouden combinatie

Als we kleurrijke pleegzorg willen, moeten we inzetten op de gouden combinatie: diversiteit plus culturele sensitiviteit. Pleegouders met eenzelfde culturele achtergrond sluiten vaak makkelijker aan bij cultureel specifieke behoeftes van hun pleegkinderen.

Lees meer »
 

De klik met tieners

Groei pleegzorg zet door. Nieuwe pleegouders blijven nodig. Wij merken dat er veel behoefte is aan pleeggezinnen voor specifiek kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Lees meer »
 
Naam:
Peter

Pleegouder van:
Joost
 

Zelf een trein besturen

Wat zou jij wensen als je een dag op bezoek bent bij NS/ProRail? Nou, dat was niet zo moeilijk, zelf een trein besturen natuurlijk! Dankzij NS/ProRail kon een groep pleegkinderen van Youké mee op de Spoorwensdag 2016. Pleegvader Peter en pleegzoon Joost vertellen.

Lees meer »
 
 

Pleidooi voor sterke pleegzorg

Een karakteristiek gebouw van de Universiteit Leiden was de locatie voor het symposium ‘Een pleidooi voor sterke pleegzorg’. Inspirerende sprekers droegen pleegzorg een warm hart toe. Deze bijeenkomst wordt herhaald in september en is gratis voor pleegouders.

Lees meer »
 

Ruud van Toor Teamhoofd Pleegzorg

Wat betekent pleegzorg voor jou?

"Ik zeg altijd: ‘Pleegzorg is het goud van de organisatie!’ In de huidige tijd van transitie en transformatie willen we meer gebruik maken van de eigen kracht in netwerken en dat kinderen onder zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen opgroeien.  Voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen biedt (netwerk)pleegzorg bij uitstek een plek die zo “thuis” mogelijk is, waarin kinderen deel kunnen nemen aan het gewone gezinsleven. Pleeggezinnen zijn goud waard en dat moet je als organisatie koesteren. Daar sta en ga ik voor!"
 
Welke uitdaging zie je als Teamhoofd Pleegzorg?

"Als Teamhoofd Pleegzorg zie ik de uitdaging om pleegouders meer te betrekken bij ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de pleegzorg. Daarnaast is het wenselijk dat er meer diversiteit komt in het bestand aan pleeggezinnen in sociaal-cultureel opzicht en specialistische pleegzorgvormen."
 
Wat is je eerste indruk van pleegzorg bij Youké?

"Youké is een creatieve organisatie waar samenwerken prettig verloopt. Ik voel me welkom en werk met een erg leuk team van deskundige en gedreven medewerkers die de pleeggezinnen begeleiden. Youké is oké!"
 
 

Impressie pleegzorgfestival

Op zaterdag 11 juni heeft het eerste Youké pleegzorg festival, onder fantastische weersomstandigheden, plaatsgevonden op de locatie Waterdaal te Amersfoort. Ongeveer 150 pleegouders en (pleeg)-kinderen hadden zich aangemeld voor dit evenement. De Pleegouderraad was erbij en voorzitter en pleeggrootouder Ton Mulder vertelt.

Lees meer »
 

De jeugdherinnering van…

Kelly (17)

Wat als je moeder zo verslaafd is, dat je niet thuis kunt wonen? Kelly (17) werd een aantal keer uit huis geplaatst, omdat haar moeder niet van de alcohol af kon blijven. Als het dan weer beter ging, mocht ze naar huis. Voor eventjes…..

Lees meer »
 
 
  Ieder kind is oké. Met eigen talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze hulp bij opvoeden & opgroeien voor kind & jongere van 0-23 jaar en hun gezin.
 
Correspondentieadres
Koppestokstraat 38
3554 BD Utrecht

pleegzorg@youke.nl
030 232 80 22

 
 
Als je deze mail niet langer wilt ontvangen, schrijf je hier uit.