Copy
Si no pots veure aquest email fes clic aquí.

Comunicat de Justícia i Pau de Catalunya
davant l'atemptat contra l'autogovern i les llibertats

 

Justícia i Pau de Catalunya, entitat cristiana que té per missió la defensa i promoció dels drets humans de les persones i els pobles, davant del moment que viu el nostre país, volem expressar:

  1. La nostra extrema preocupació, rebuig i consternació per les diferents actuacions administratives, policials i penals que està duent a terme el Govern i altres institucions de l’Estat espanyol, que suposen una gravíssima ingerència en el dret a l’autogovern i en el funcionament de les institucions catalanes i que suposen un atemptat contra garanties democràtiques i drets i llibertats bàsics, com ara la llibertat ideològica, d’expressió i de participació política i secret de les comunicacions.
     
  2. La nostra convicció que ens trobem davant d’un conflicte de naturalesa política i, per tant, només es podrà resoldre a través de canals i d’acords polítics i sense imposicions, sobre la base del diàleg serè i sincer sense condicions ni exclusions, la democràcia i els drets de les persones i dels pobles, entre ells el dret de Catalunya a la seva lliure determinació.
     
  3. Ens reafirmem en la Declaració de Justícia i Pau en favor de la legitimitat i conveniència d'un referèndum d'autodeterminació política de Catalunya que vam fer públic el passat dia 11 de juliol. I subscrivim de nou les paraules expressades recentment pels bisbes catalans, que han afirmat que “convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional”. Com ells, “defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat”.


Barcelona, 20 de setembre de 2017
Justícia i Pau de Catalunya

Copyright © 2017 Justícia i Pau, All rights reserved.
Justícia i Pau Barcelona
C/ Roger de Llúria, 126, 3er 1a
08037 Barcelona
93 317 61 77
justiciaipau@justiciaipau.org