Copy
Geachte redactie,

Hieronder treft u een kant en klaar persbericht voor de opening van de expositie '3 Stars'. Deze vind plaats op 28 oktober om 16:00 uur in Gallery Bell'Arte at the Kurhaus.

De onderstaande witte tekst kunt u kopiëren, plakken en opnemen in uw media.
Meer informatie over Gallery Bell'Arte at the Kurhaus en achtergronden van de kunstenaars staan direct daaronder of  kunt u hier downloaden (PDF-bestand). 
Tevens treft u geheel onder het persbericht een selectie foto's welke gebruikt mogen worden. Selecteer de gewenste foto('s) om deze te downloaden.

Mocht u vragen hebben, meer informatie willen ontvangen, een afspraak maken of aanwezig willen zijn bij de opening? We vernemen het graag van u!

Met vriendelijke groet,

Tibor Henkes | PR & Communicatie
+31 (0)6– 51 69 95 10
tibor@gallerybell-arte.com

Gallery Bell’Arte at the Kurhaus haalt een stukje Wit-Rusland naar Scheveningen

Op maandag 28 oktober om 16 uur opent Gallery Bell’Arte in samenwerking met de Wit-Russische ambassade en de Russische Europese Culturele Stichting de expositie '3 Stars'.

Met Victoria Kovalenchikova ontvangt het Kurhaus een hele bijzondere 'gast'. Na exposities in Londen, Manchester, Miami en New York zijn haar nieuwe werken voor het eerst te bewonderen in Nederland. Victoria’s stijl is geïnspireerd door haar fascinatie; de aarde. In deze expositie wil ze laten zien dat onze planeet zelf een “work of art’’ is. Victoria's werken worden vergezeld door de kunstwerken van de 2 andere 'sterren' van de expositie: Arvid Henkes & Chris Tap. De sterrenhemels van Arvid nemen je mee in een reis door het universum terwijl de fascinerende dieren van Chris de vloeren van het Kurhaus verrijken.

De expositie wordt om 16 uur geopend door Stanislav Vassilevsky,
(Ambassadeur Wit-Rusland in NL) en Ljoedmila van Vyve (Directeur van de RECF*). Om in Wit-Russische sferen te blijven kan er tijdens het ontdekken van '3 Stars' tot 18 uur genoten worden van traditionele Wit-Russische bites en de muzikale talenten van de pianisten Vital Stahievitch & Aksana Stahievitch en operazangeres Elena Syssojeva.

De intentie is dat de expositie het begin is van bijzondere relatie tussen de Wit-Russische en Nederlandse kunstwereld. Zo maken Arvid- en Chris’ werken binnenkort hun debuut in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.
 

De in totaal ongeveer 100 kunstwerken worden geëxposeerd in de gallery, de lobby, de Kurzaal, de Serre, Restaurant Waves en de terrassen buiten.

Deelnemende kunstenaars: Victoria Kovalenchikova - Arvid Henkes - Chris Tap - Gerti Bierenbroodspot - Emile Cornelis – Jan Desmarets Carlos Mata – Jan Mul..

Dagelijks te bezichtigen van 9.00- 22.00 uur
Expositie duurt t/m 15 mei 2019

Voor alle informatie :
Doret Huibers
+31 (0)6 54 353 464

www.gallerybell-arte.com
welkom@gallerybell-arte.com

Gallery Bell’Arte at the Kurhaus

Doen wat je hart je ingeeft. Dat is heel vrij vertaald de boodschap die Petrus Augustus de Génestet (1829 – 1861) de lezers van zijn gedicht ‘Stem des Harten’ (uit 1848) meegaf. Voor Doret Huibers is het credo van de Nederlandse dichter en theoloog nog steeds actueel. Zij begon ruim 25 jaar geleden in Maastricht haar Gallery Bell’Arte, die sinds april 2015 hier in het Kurhaus is gevestigd.

Je hart volgen. Voor Doret Huibers betekende dit dat zij haar werkzaamheden in de zorg in 1993 verruilde voor die van galeriehoudster. Ondanks de onzekere tijden waarin zij die stap zette, beleefde zij met Gallery Bell’Arte een vliegende start. MetPaulus Reinhard, Fons Bemelmans en Emile Cornelis was Nic Jonk één van de eerste exposanten. Zijn succesvolle expositie in Maastricht droeg niet alleen bij aan de naamsbekendheid van de galerie, maar was voor Doret ook het bewijs dat zij met haar bewuste specialisatie (zij exposeerde aanvankelijk alleen beeldhouwkunst) op het goede spoor zat.

“Iedereen verklaarde me voor gek,” herinnert de galeriehoudster zich nog goed. “Maar de galerie liep vanaf de eerste tentoonstelling heel goed. Bij de selectie van kunstenaar volg ik nog steeds mijn hart. In Maastricht hebben we geweldige jaren beleefd.” Doret verhuisde haar in Maastricht opgebouwde levenswerk Gallery Bell’Arte van het diepe zuiden naar het Kurhaus. “Aan de verhuizing naar Scheveningen liggen onder meer praktische overwegingen ten grondslag. Het Kurhaus ligt vlak naast Museum Beelden aan Zee. Dat kan een bijzondere synergie opleveren en biedt goede mogelijkheden voor verschillende vormen van samenwerking. Ik denk daarbij aan een beeldenboulevard tussen beide toplocaties. De hotels van de Amrâth Groep zijn vaak gevestigd in monumentale panden met grote cultuurhistorische waarde. Ook op dat vlak is er dus sprake van een bijzondere vorm van synergie.”

In de regels uit de laatste strofe van ‘Stem des Harten’, raakt De Génestet de kern van de schepping, die ook van toepassing is op de kunstwerken die Doret Huibers bij voorkeur laat zien in haar galerie Bell’Arte. Ze lijken stuk voor stuk aangeraakt door een goddelijke hand of gekust door een engel. Voor de huidige expositie in het Kurhaus - 3 Stars - , selecteerde zij werken van kunstenaars die naar het hogere reiken.

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in een kunstwerk? Neem dan contact op met Doret Huibers via welkom@gallerybell-arte.com of telefoonnummer +31 (0)6 54 35 34 64

Gallery Bell’Arte at the Kurhaus 

Do what your heart tells you. That is (very freely translated) the message that Peter Augustus de Génestet (1829 - 1861) gave the readers of his poem "Voice of the Heart" (from 1848). For Doret Huibers, the credo of the Dutch poet and theologian is still current. More than 25 years ago she started her Gallery Bell’Arte, which has been established in the Kurhaus since April 2015.

Follow your heart. For Doret Huibers, this meant that she exchanged her work in health care in 1993 for that of gallery owner. Despite the uncertain times in which she took that step, she experienced a flying start with Gallery Bell’Arte. With Paulus Reinhard, Fons Bemelmans and Emile Cornelis, Nic Jonk was one of the first exhibitors. His successful exhibition in Maastricht not only contributed to the name recognition of the gallery, but also proved to Doret that she was on the right track with her original specialization (she initially only exhibited sculpture).

"Everyone said I was crazy," the gallery owner remembers. “But the gallery ran very well from the first exhibition. I still follow my heart when I select an artist. We have had wonderful years in Maastricht.” Doret moved her life's work Gallery Bell’Arte, which was built up in Maastricht, from the deep south to the Kurhaus. “The relocation to Scheveningen is based on, among other things, practical considerations. The Kurhaus is right next to Museum Beelden aan Zee. This results in a special synergy and offers good opportunities for various forms of cooperation. I am thinking of a sculpture boulevard between both top locations. The hotels of the Amrâth Group are often located in monumental buildings with great cultural-historical value. "

In the lines from the last stanza of "Voice of the Heart", De Génestet touches the core of creation, which also applies to the works of art that Doret Huibers prefers to exhibits in her Bell’Arte gallery. They all seem to be touched by a divine hand or kissed by an angel. For the current exhibition at the Kurhaus – ‘3 Stars’ -, she selected works by artists who reach for the higher.

Do you have a question or are you interested in an artwork? Then contact Doret Huibers via welcome@gallerybell-arte.com or telephone number +31 (0) 6 54 35 34 64.

Chris Tap

Voor zijn studie van de anatomie, verbleef Chris vaak in dierentuinen om katachtigen te bestuderen. Hij kreeg in Artis de mogelijkheid om de dieren van heel dichtbij te zien, als ze onder narcose gingen voor medische behandeling. Naast zijn fascinatie voor dieren waren deze ervaringen de ideale basis voor zijn andere passie: kunst.

Sinds 13 jaar is Chris fulltime beeldhouwer. Zijn beelden van met name wilde dieren zijn krachtig en imposant. De beelden zijn veelal gemaakt van brons of gietmarmer in combinatie met edelstenen. Een bijzondere combinatie waarin het karakter en emotie de bijna perfecte weergave van de dieren onderstreept.

Chris' dieren hebben hebben in de Kurzaal een heerlijk onderkomen gevonden. Loop naar ze toe, kijk ze in de ogen en zie zelf hoe Chris beelden kan laten leven.

Chris Tap

For his study of anatomy, Chris often stayed in zoos to study felines. In Artis (Dutch zoo), he was given the opportunity to see the animals up close when they went under anesthesia for medical treatment. In addition to his fascination with animals, these experiences were the ideal basis for his other passion: art.

Chris has been a full-time sculptor for 13 years. His sculptures of  (in particular) wild animals are powerful and impressive. The sculptures are mostly made of bronze or cast marble in combination with gemstones. A special combination in which the character and emotion underline the almost perfect representation of the animals.

Chris' animals have found a wonderful home in the Kurzaal. 
Walk towards them, look them in the eye and see for yourself how Chris can make sculptures alive.

Arvid Henkes

Toen de nu 30-jarige Arvid nog een talent-in-de-dop was, experimenteerde hij in het atelier van zijn vader (beeldhouwer Emile Cornelis) met klei en was. Zo ontstonden uiteindelijk de dierenfamilies die nu in het Kurhaus te zien zijn. De groepen olifantjes, pinguïns, stokstaartjes en ijsbeertjes hebben vaak zachte, ronde en rustige vormen.

In de sterrenstelsels volgt Arvid een ander spoor. Hij typeert zichzelf als “een dromer” enfotografeert al heel lang de sterrenhemel. Hij zoomt in op het heelal en maakt planetenstelsels die fungeren als metaforen voor menselijke dromen. Met technische raffinement bouwt hij luchtkastelen in het luchtledige. De sterrenstelsels die u in het Kurhaus ziet, zijn projecties in lichtbakken die aangestuurd worden door sensoren. Zodra u een werk nadert, springt het licht aan en staat u oog en oog met een gedroomde werkelijkheid die tot nadenken stemt en aanspoort tot fantaseren over leven op verre planeten. Arvid probeert ‘dat leven’ op een indirecte, niet expliciete manier zichtbaar te maken. Zijn fascinatie voor het universum levert persoonlijke kunstwerken op waarinhet zonnestelsel als katalysator fungeert.

Vanuit de verlichte sterrenstelsels die hij maakte voor boven het bed, dienden zich nieuwe mogelijkheden aan. Zo maakt hij nu ook verlichte tafels, nachtkastjes en wanddecoraties van ons sterrenstelsel, aquariums, natuur en architectuur met het motto: “turning imagination into reality”

Arvid Henkes
When the now 30-year-old Arvid was still just a talented boy, he experimented in the atelier of his father (sculptor Emile Cornelis) with clay and wax. This is how the animal families were born that can now be seen in the Kurhaus. The groups of elephants, penguins, meerkats and polar bears often have soft, round and calm shapes.

Arvid followed a different course when he started making the galaxies. He describes himself as "a dreamer" and has been photographing the starry sky for a long time. He zooms in on the universe and creates planetary systems that act as metaphors for human dreams. With technical sophistication he builds castles in the sky. The galaxies that you see in the Kurhaus are projections in light boxes that are controlled by sensors. As you approach a work, the light turns on and you are faced to a dreamed reality that makes you think and encourages you to fantasize about living on distant planets. Arvid tries to make "that life" visible in an indirect, non-explicit way. His fascination for the universe produces personal works of art in which the solar system acts as a catalyst.

New possibilities opened up from the illuminated galaxies that he made. Now he also makes illuminated tables, bedside tables and wall decorations from our galaxy, aquariums, nature and architecture with the motto: "turning imagination into reality".

Ljoedmila van Vyve

President RECF The Netherlands (Russian European Cultural Foundation)

De met Aziatische roots in Rusland opgegroeide Ljoedmila van Vyve doceert al 8 jaar Russische taal bij verschillende universiteiten. Daarnaast geeft ze lezingen over Russische kunst, geschiedenis en cultuur en is ze de voorzitter van de RECF. Een functie die haar -met haar passie voor geschiedenis, cultuur, kunst, reizen en haar ruime ervaring als manager/organisator in de muziekindustrie- op het lijf is geschreven.

De RECF is opgericht in 2010 en organiseert verschillende internationale concerten, culturele evenementen, kunsttentoonstellingen, modeshows en lezingen.

Foto's in hoge resolutie kunt u downloaden door de foto selecteren:

Victoria Kovalenchikova
Second Earth van Arvid Henkes
Jaquar van Chris Tap
Gallery Bell’Arte at the Kurhaus
Gevers Deynootplein 30
2586 CK Den Haag (Scheveningen)
The Netherlands


 
+31 (0)6 5435 3464
welkom@gallerybell-arte.com
www.gallerybell-arte.com
Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram
Wilt u uw e-mail instellingen wijzigen?
U kunt uw profiel aanpassen of afmelden voor deze nieuwsbrief.