Copy
Newsletter from 'Sadhana in Counselling' | May 2016

Herd animals: the similarity between Serengeti &
Tulip gardens 'Keukenhof'
 


Hi <<First Name>>!


Last April I went on a safari trip with my husband and son to Tanzania: an exciting journey through Eastern and Central Serengeti. The stress of the busy past months found a natural way out by being absorbed in the overwhelming beauty of nature in Arusha, the coffee plantation in Karatu, the beautiful lodges and the endless plains. The simple lack of wifi or low access by cell phone, also stimulated us to mute our hunted life in Europe for a number of days and to slow down.


First impressions

The unprecedented numbers of different animals in the Ngorongoro crater and on the infinite plains of Namiri were breathtaking. It was rainy season; the herd was migrating in front of our eyes along with their newborns. There are just no words to describe what I felt; it is beyond imagination with the rushing wind through my hair and feeling mesmerized and confused in absorbing all the details: so overwhelming is the beauty of Mother Nature in her full manifestation and the total perception of all living beings. I was fully aware of the presence of creation just like I had ended up in the garden of Eden.
 

Kuddedieren: de overeenkomst tussen Serengeti & Keukenhof

Eind april toog ik met man en zoon naar Tanzania: een spannende safaritocht door oostelijk en centraal Serengeti. De stress van de drukke maanden ervoor vonden een natuurlijke uitweg door het indalen in de overweldigende schoonheid van de natuur in Arusha, de koffieplantage in Karatu, de schitterende lodges en als laatste de eindeloze vlakten. Het eenvoudigweg ontbreken van wifi of telefonisch nauwelijks bereikbaar zijn, stimuleerde ook om ons gejaagde westerse leven voor een aantal dagen te dempen en te vertragen.


De eerste indrukken 

De ongekende aantallen aan verschillende dieren in de Ngorongoro krater en op de oneindige vlaktes van Namiri waren adembenemend. Het was regentijd; de kudde was voor onze ogen aan het migreren tezamen met hun nieuwe boorelingen. Er zijn geen woorden om te omschrijven wat ik voelde; het gaat ieder fantasie te boven terwijl ik de wind door mijn haren voelde ruisen en niet langer wist welke details ik moest opnemen: zo overweldigend is de schoonheid van Moeder Natuur in haar volle manifestatie en de totaalperceptie aan levende wezens. De aanwezigheid van de schepping werd voor mij duidelijk voelbaar net alsof ik in de tuin van Eden was beland.

Structure in the misleading chaos!The 'Big Five' is sometimes grazing together but also lurks from a distance amid the mixed herds, waiting to pounce on a weak prey. Zebra's are alerting the flock with a barking / beaming sound when a cheetah, leopard, lion or otherwise is being signaled. The herd is making off galloping and knows exactly in which direction to move. As a mother wildebeest with her calf gets away from the flock then you perceive that they are getting into great danger. How does she again find her herd?
Can this lonely tree then indicate where the migration or her herd is located?


Structuur in de schijnbare chaos!

De ‘Big Five’ graast soms samen maar loert ook vanaf een afstand temidden van de gemengde kuddes, wachtend om toe te slaan op een zwakke prooi. Zebra’s alarmeren de kudde met een blaffend / balkend geluid als er een cheetah, luipaard, leeuw of anderszins wordt gesignaleerd. De kudde maakt zich dan galloperend uit de voeten en weet exact welke richting het uit moet gaan. Als een moeder gnoe met haar kalf toch los raakt van de kudde dan weet je als toeschouwer dat ze groot gevaar loopt. Hoe vindt ze dan opnieuw haar kudde terug?
Kan deze eenzame boom dan een indicatie zijn voor waar de migratie of haar kudde zich bevindt?Tulip Gardens 'Keukenhof' & Masai

Three days later, back in town, we headed towards the ' Keukenhof ' with a delegation of Chinese business relations newly arrived in Volendam one day before. On this beautiful sunny Sunday the park was extremely crowded with people; we tried to find a quiet route between the beautiful, flowering tulips in all colors and sizes. Interestingly, here too, just as on the Serengeti (Namiri plains), every individual found his own path. In the massive crowds people separated in the secluded gardens or we went all for boating along the tulip fields. Of course there was grumbling that we were trying to obtrude with our guests and we got even pushed away by others to be the first in the same boat. Where the wildebeests and zebra’s, were just pushing each other with their horns or went out of the way, the people at Keukenhof did the same with fierce words or angry looks. The effect in the end was that we all flocked together, because that was one way or another, safer or just pure necessity!
 
A few days before the Masai women came together to welcome us while a group of men took care of the vocals or was watching us from a distance on the hill in their brightly colored robes. They also came together in another cultural and time frame: birds of a feather just flock together!
 

Keukenhof & Masai

Drie dagen later togen we in Nederland, op weg naar de Keukenhof met een delegatie Chinezen die een dag eerder kersvers waren gearriveerd in Volendam. Op deze prachtige zonnige zondag was het over de koppen lopen; we probeerden een rustige route te vinden tussen de prachtige, bloeiende tulpen in alle kleuren en maten. Opvallend was dat ook hier, net zoals op de Serengeti (Namiri vlakten), ieder individu zijn eigen weg vond. Bij te grote drukte zonderden mensen zich af in de wat afgelegen tuinen of we gingen met zijn allen bootje varen langs de tulpvelden. Uiteraard werd er gemopperd dat wij met onze gasten voordrongen en werd er zelfs geduwd om als eerste in dezelfde boot te komen. Waar de gnoes en zebra’s elkaar gewoon wegduwden met hun horens of uit de weg gingen, deden de mensen dat bij de Keukenhof met felle woorden of boze blikken. Het effect was uiteindelijk dat we toch allemaal samenklonterden, want dat was op de één of andere manier veiliger of gewoon pure noodzaak!

Een aantal dagen ervoor kwamen de Masai-vrouwen samen om ons welkom te heten terwijl een groep mannen de zang verzorgde of vanaf een afstand op de heuvel toekeek, in hun felgekleurde gewaden. Ook zij kwamen samen in 
een ander tijds- en cultureel kader: soort zoekt gewoon soort!

HAKUNA MATATA | NO WORRIES | GEEN ZORGENMy inner perception

Every living being, however small or large, takes his own place in the circle of life. How short our lives on the cosmic clock may be, we are the creator of our own destiny; by taking our place we become of meaning to this world because each of us counts ... ... whether you're human, a wildebeest or Tulip.
An example: this lion was laying with his lioness at a distance of approximately three meters from our jeep and looked quiet and yet alert to us when we gently passed by to our last destination. As a couple they were just very present and we watched them with admiration and bewilderment, so much power in this pristine nature and that so close!!
Read more about this trip and my quote...
 

Mijn innerlijke waarneming

Ieder levend wezen, hoe klein of groot ook, neemt zijn eigen plek in de kringloop van het leven. Hoe kort ons leven op de kosmische klok ook moge zijn, wij zijn de schepper van ons eigen lot; door onze plek in te nemen worden we van betekenis voor deze wereld want ieder van ons telt…… of je nu een gnoe, mens of tulp bent. 
Een voorbeeld: deze leeuw lag met zijn leeuwin op ongeveer drie meter afstand van onze jeep en keek rustig en toch alert naar ons toen wij voorzichtig voorbijreden naar onze laatste bestemming. Zij waren als echtpaar gewoon aanwezig in het hier-en-nu en wij keken met bewondering en verbijstering naar zoveel kracht in deze ongerepte natuur en dat van zo dichtbij!!
Lees meer over deze reis en mijn quote...

Subscribe / more information:

Do you wish to subscribe or have more information about the approach of
Sadhana in Counselling?

Please contact me in that case by e-mail or telephone: +31 6 28249929. 
 
Website
Website
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2016 Sadhana in Counselling, All rights reserved.

Address:
Sadhana in Counselling
Beusichemsedijk 23
Culemborg, Utrecht 4101 NV
Netherlands

Uitschrijven    Mijn gegevens wijzigen

Email Marketing Powered by MailChimp