Copy
View this email in your browser

 

Terugblik Suriname
&
Vooruitblik 2016
 
Klik hier voor de promovideo!
Klik hier voor alle foto's
Klik hier voor het volledige programma
Van 20 tot en met 23 juni organiseerde Women Entrepreneurs Netherlands de eerste vrouwelijke handelsmissie vanuit Nederland naar Suriname.

We kijken terug op een zeer geslaagde handelsmissie waarbij er goede businesscontacten zijn opgedaan, mooie vriendschappen zijn ontstaan en een historisch moment heeft plaatsgevonden.

Houttuyn Wellness Resort
Tijdens de handelsmissie werd de Nederlandse delegatie ontvangen op de splinternieuwe Houttuyn. Hier kregen zij een bedrijfspresentatie van Marisol van der Kuyp, aandeelhouder van het wellness resort.

Bezoek Nederlandse ambassade
De groep vrouwelijke ondernemers werd op de Nederlandse ambassade verwelkomd door Mascha Baak, plaatsvervangend ambassadeur.

Tijdens deze bijeenkomst nam Karin Refos van Stas International ons mee in de do’s en dont’s bij het zakendoen in Suriname. Bijzonder opvallend was het feit dat Surinamers ondanks hun warme en gastvrije cultuur na kantoortijd niet gebeld wensen te worden voor zaken.

De vrije tijd is voor het gezin en sportactiviteiten, maar niet voor zaken. Als er eenmaal een bestaande relatie is, kan tijdens een borrel of restaurantbezoek wel kort gesproken worden over de ongoing business. Maar treed vooral niet te veel in details. Die bespreekt men graag tijdens officiële kantoortijden.

Een ander opvallende tip ging over kleding. Ondanks de tropische warmte is het in Suriname niet gebruikelijk om mouwloze kleding te dragen tijdens formele afspraken. Gelukkig werden deze tips nog voor de aanvang van alle formele afspraken gegeven die de dagen daarop volgden.

Matchmaking bij Courtyard Marriott
In het Courtyard Marriott Hotel vonden de Business Elevator Pitch en Cocktail Networking Reception plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de ruim 80 vrouwelijke ondernemers in de gelegenheid gesteld hun business te pitchen.

Daarna was er gelegenheid tot netwerken tijdens een door de Nederlandse ambassade gesponsorde netwerkborrel. Wij danken de ambassade voor hun medewerking en de gelegenheid tot effectief netwerken.
Vereniging Surinaamse Bedrijven (VSB)
Bij de VSB kregen wij een inkijkje in de keuken van het Surinaamse bedrijfsleven. Steven Mac Andrew, directeur van de VSB, informeerde de delegatie over de actuele zaken in het Surinaamse bedrijfsleven en de voorgenomen activiteiten vanuit de VSB.

Daarbij kwam naar voren dat de huidige situatie, waarbij er sprake is van devaluatie van de munteenheid, een grote impact had op het bedrijfsleven. De uitdaging om de leden bij te staan in deze snel veranderende economische situatie is dan ook enorm voor de VSB.

Bergendal
Tijdens het bezoek aan de voormalig plantage Berg en Dal, tegenwoordig Bergendal Eco & Cultural River Resort, vertelde de beroemde schrijfster Cythia McLeod aangrijpende historische verhalen aan de delegatie.

Ook gaf ze een inkijkje in het turbulente leven van Charlotte Elisabeth van der Lith, toenmalig plantage-eigenaresse van Berg en Dal.
 
Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
Als memorabele afsluiter van de handelsmissie tekende Carmen Breeveld, voorzitter van Women Entrepreneurs Netherlands, op 29 juni 2016 − naar aanleiding van de Women in Leadership Summit die plaatsvond bij de KKF − een Memorandum van Overeenstemming.

Dit deed zij samen met de Surinaamse minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie. De overeenkomst draait om de formalisatie van de voorgenomen intensivering van de samenwerking met Suriname op het gebied van ondernemerschap. Meer hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
 
Women in Leadership Summit
De Women in Leadership Summit vond plaats op 22 juni bij de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Hier werden de aanwezige ondernemers verwelkomd door voorzitter Jayant A. Padarath.

Ook werden zij toegesproken door de drie vrouwelijke Surinaamse ministers Sieglien Burleson (Handel en Industrie), Niermala Badrising (Buitenlandse Zaken) en Jennifer van Dijk-Silos (Justitie en Politie).

Jimmy Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank, Karin Refos, oprichter van STAS International, Marion Stekkel-Vroom, voorzitter van Women in Business Suriname, Jeannine La Rose van S.T.E.M. en Carmen Breeveld, voorzitter van Women Entrepreneurs Netherlands waren allen keynote speakers tijdens deze unieke bijeenkomst.
‘Marketingplan voor NV Suriname’
Tijdens haar toespraak deelde Breeveld haar visie met de aanwezige topvrouwen en spoorde hen aan te gaan werken aan een Visie 2020 voor de ‘NV Suriname’.

Enkele pijlers die zij noemde waren:
 • de samenstelling van een denktank voor de middellange strategie en langetermijnstrategie;
 • intensivering van de samenwerking tussen mannen en vrouwen;
 • een faciliterende overheid naar ondernemers toe;
 • het creëren van een veilige en lerende omgeving;
 • de ontwikkeling van een groeistrategie;
 • de focus leggen van binnen naar buiten;
 • ruimte en acceptatie van diaspora-Surinamers;
 • en inspelen op internationale behoeften, zoals vluchtelingenopvang.
Memorandum van Overeenstemming
Minister Burleson van Handel en Industrie wilde naar aanleiding van Breevelds ideeën meteen de daad bij het woord voegen, waarop zij aangaf een MoU te willen aangaan met de club van Breeveld. Op 29 juni 2016 werd deze ondertekend in het Courtyard Mariott Hotel te Paramaribo in bijzijn van de Surinaamse pers.

In het Memorandum van Overeenstemming staat onder andere dat er naar aanleiding van de samenwerking c.q. kennisuitwisseling met Women Entrepreneurs Netherlands het volgende wordt ondernomen:
 • kennis, kapitaal en technische assistentie aantrekken;
 • kennisoverdracht en coaching voor top- en middenkader voor de overheid en private sector;
 • vrouwen en de diaspora-Surinamers actief betrekken bij duurzame economische ontwikkeling;
 • een platform bieden voor diverse activiteiten, gericht op de bevordering en versterking van ondernemerschap.
‘Getrouwd in ondernemerschap’
“Ik ben blij dat het initiatief vanuit de vrouwen is gekomen”, vertelt Breeveld. “Het is toch een stukje ‘female power’. En natuurlijk sluiten we de mannen niet uit, maar ik vind wel dat vrouwen iets nieuws kunnen toevoegen aan deze samenwerking.”

Over het feit dat er voortaan naar aanleiding van de overeenstemming meer zakelijke reizen georganiseerd zullen worden, zegt Breeveld het volgende: “Ik neem vrouwen en vooral ook zeer invloedrijke mannen mee, want die hebben we hartstikke hard nodig.”

Naar eigen zeggen is Breeveld zeer trots op het zakelijke huwelijk dat Women Entrepreneurs Netherlands is aangegaan met het ministerie van Handel en Industrie.

Bekijk ook de video-opname van de MvO-ondertekening.
Women Entrepreneurs Network Suriname in  stroomversnelling (soela) na bezoek Nederlandse vrouwelijke ondernemers

Op 13 juli 2016 werd de stichting Women Entrepreneurs Network Suriname (WENS) opgericht. Na het bezoek van de vrouwelijke delegatie uit Nederland kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht.

Dit kwam mede door de aansluiting bij Business Women Links. Binnenkort volgt er een officiële lancering voor de Surinaamse samenleving. De interne organisatie daarvoor is in volle gang.

Het doel
Doelstelling van WENS is het ontwikkelen van vrouwelijk ondernemerschap. Hierbij ligt de focus op duurzaam ondernemen en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en netwerken. Om dit te realiseren, gaat de stichting ook internationale samenwerkingsverbanden aan.

Het bestuur
 • Cheryl Vroom voorzitter (plv. secretaris)
 • Angele Veldman plv. voorzitter (plv. penningmeester)
 • Dorothy Krolis (secretaris)
 • Leanda Zeldenrust (penningmeester)
Momenteel staat er een vacature open voor een vijfde bestuurslid.
SOELA
WENS heeft ook een ondersteunend orgaan in het leven geroepen, genaamd Suriname Ondernemerschap En Leiderschap Alliantie (SOELA). Het woord ‘soela’ betekent een rivier met stroomversnelling in het Sranan.

In dit orgaan wordt een raad van wijze vrouwen aangesteld die zich buigen over de strategische ondersteuning. Carmen Breeveld zal daarin zitting nemen.

Met SOELA worden er lokale projecten opgezet.

Projecten
Op 14 juli jongstleden vond de eerste alliantievergadering plaats met partners uit de landbouw, mijnbouwsector en een marronexpert uit Marowijne, het eerste focusgebied van WENS.

In dit gebied worden SOELA Hubs opgezet voor de lokale bevolking. Dit zijn hotspots voor kennisoverdracht en educatie met behulp van internet en ICT-middelen.

Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het verduurzamen van lokale producten. Een voorbeeld hiervan is kwak, een streekproduct gemaakt van cassave.
Business Women Links
Speciaal voor WENS wordt er een eigen omgeving ingericht op www.businesswomenlinks.com, één van de meest geavanceerde businessplatformen voor vrouwelijke ondernemers in de gehele wereld.

Onder het kopje Women Suriname vindt u de ledengroep van WENS die in Suriname actief is. Het digitale platform biedt vele voordelen, maar hieronder vindt u een tipje van de sluier. Zo kunnen vrouwelijke ondernemers:
 • met elkaar communiceren;
 • hun bedrijf promoten;
 • gebruikmaken van de crowdfunding faciliteit op het platform;
 • nieuwsbrieven verzenden;
 • evenementen aanmaken;
 • tickets verkopen voor bijeenkomsten met behoud van gegenereerde omzet.
Wilt u zich aanmelden voor de omgeving van WENS? Stuur dan een mail naar stwenssoela@gmail.com voor meer informatie.
Wilt u mee op handelsmissie in het najaar 2016?
De eerstvolgende uitgaande handelsmissie van Women Entrepreneurs Netherlands is naar New York/Washington DC. De missie naar deze zakelijke hotspots in de USA vindt plaats van 5-9 oktober 2016.
Onze laatste uitgaande handelsmissie van dit jaar is op Aruba/Curaçao en vindt plaats van 10-16 november 2016. Daarnaast is van 17-18 november 2016 de Green Conference Aruba. Ook hieraan kunt u dan eventueel aansluitend deelnemen op eigen gelegenheid.
Van 21-23 november 2016 kunt u deelnemen aan een business cruise tijdens de inkomende handelsmissie vanuit België.

Begin dit jaar gingen wij op handelsmissie naar Brussel en legden wij contacten met Markant & Artemis. Dit is het grootste vrouwennetwerk voor vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen met zo’n 25.000 aangesloten leden. Vanwege het grote succes wordt er in november een tegenbezoek gebracht aan Nederland.

De Belgische delegatie verblijft 3 dagen aan boord van het cruiseschip. Voor Nederlandse deelnemers bestaat de mogelijkheid om overdag aanwezig te zijn. Overnachten is indien gewenst mogelijk. De kosten voor de 3-daagse cruise bedragen €495,-.

Als u ervoor kiest om een dagprogramma bij te wonen, bedragen de kosten €150,- per dag exclusief overnachting.
De voorbereidingen zijn momenteel voor alle handelsmissies in volle gang. Binnenkort vindt u meer informatie over de programma's op onze website, Facebook-pagina en in de volgende nieuwsbrieven.

Meld u direct aan via www.womennetherlands.com/#trades.

LET OP: nieuw budget missievouchers
Het budget voor RVO-missievouchers was in het tweede kwartaal van 2016 op. Sinds 8 juli is het weer mogelijk om missievouchers aan te vragen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft namelijk budget beschikbaar gesteld voor 150 extra missievouchers ter waarde van maximaal €1.500,-.

Wilt u ook gebruikmaken een missievoucher? Wees er dan snel bij. Klik hier voor meer informatie.