Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 23-08-17

Brancheorganisaties: Van Dam laat pluimveehouders aan hun lot over
Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag in een overleg met de sector nogmaals aangegeven dat gedupeerde pluimveehouders die schade lijden door de fipronilcrisis niet op financiële steun vanuit de overheid hoeven te rekenen. De belangenbehartigers Anevei, COBK, LTO/NOP, Nepluvi en NVP zijn diep teleurgesteld. De belangenbehartigers bepleiten bij de leden van de Tweede Kamer om donderdag in het spoeddebat over fipronil de staatssecretaris op te dragen wel over te gaan tot het beschikbaar stellen van een pakket aan steunmaatregelen om gedupeerde pluimveehouders tegemoet te komen in de enorme schade die zij door deze crisis lopen. Lees het persbericht.

Vragen aan de NVWA
Er komen bij de NVWA nog vragen binnen zonder KIP-nummer, adres of stal of duidelijke omschrijving van de situatie. Dit kost onnodig tijd en leidt tot vertraging. Gebruik voor vragen en het aanvragen van monsternames dit formulier.
Let op dat u alleen die monsternames aanvraagt die u ook daadwerkelijk wilt laten uitvoeren. Onnodige monsters aanvragen legt een groot beslag op de beperkte capaciteit van de NVWA. Helaas blijkt dit voor te komen en hierdoor kunnen andere noodzakelijke monsternames niet gedaan worden.
Beperk zo veel mogelijk onnodige herinspecties. Laat uw eieren, pluimvee of mest bij voorkeur eerst door private laboratoria onderzoeken en vraag niet te vroeg een nieuwe (officiële) monstername aan bij de NVWA. Ook dit legt op dit moment een behoorlijk beslag op de capaciteit bij de NVWA.

Geen toestemming slachting Duitsland en Polen
Duitsland en Polen geven definitief geen toestemming voor het slachten van uitgelegde hennen uit vrijgegeven stallen van geblokkeerde bedrijven, dit ondanks alle inspanningen van het ministerie. Eerder was ditzelfde standpunt al ingenomen door de Belgische overheid. Dit betekent dat deze hennen uitsluitend in het binnenland geslacht kunnen worden.
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined