Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 23-08-17

Termijnen aanvraag en uitslag monsternames NVWA
De NVWA streeft ernaar om na ontvangst van een aanvraag de monstername binnen twee dagen uit te voeren. Nadat de monsters zijn genomen, duurt het gemiddeld drie tot vier dagen voordat de uitslag kan worden gecommuniceerd. Dus tussen aanvraag en uitslag liggen gemiddeld vijf tot zes dagen. Bedrijven worden telefonisch geïnformeerd zodra de uitslag bekend is. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de uitslag. Heeft u na zes dagen nog geen reactie ontvangen, vraag dan via het formulier vragen geblokkeerde bedrijven na wat de reden hiervoor is. Voor een snelle afhandeling dient u een aanvraag voor monstername via dit formulier in te dienen.
Daarnaast kunt u het ook aangeven bij AVINED als het nemen van monsters of de uitslag van de monsters lang op zich laat wachten door een e-mail sturen naar fipronil@avined.nl met vermelding van uw telefoonnummer, KIP-nummer, om welke type monters het gaat en de datum monstername(s). AVINED beschikt niet over deze uitslagen, maar draagt wel knelpunten aan bij de NVWA. Als u al eerder via fipronil@avined.nl heeft laten weten dat u wacht op uw uitslag, dan hoeft u niet nogmaals te reageren.
 
Aandachtspunten bij reinigen van fipronil-stallen
Mocht u stallen gaan reinigen, waarin fipronil is toegepast, dan raden we u aan de site van de GD te raadplegen. Op deze site staan praktische tips, maar ook do’s en don’ts, bijvoorbeeld  over het tegengaan van uitspoeling van fipronil naar het milieu. GD coördineert een werkgroep met sectorgenoten die geregeld bijeenkomt om de ontwikkelingen en mogelijkheden te bespreken. De site van de GD wordt regelmatig aan deze ontwikkelingen aangepast. 
Denkt u er daarnaast aan dat, als u IKB Kip of IKB Ei erkend bent, u bij het inzetten van een reinigings- of ontsmettingsbedrijf enkel bedrijven mag inzetten die IKB PSB erkend zijn? Via deze site kunt u nagaan welke bedrijven erkend deelnemer aan IKB PSB zijn.

Stroomschema’s vrijgeven bedrijven en stallen
De stroomschema’s voor het vrijgeven van stallen en bedrijven zijn aangevuld en bijgewerkt. Op de website van AVINED vindt u de volgende stroomschema's:
  • Stroomschema vrijgave legbedrijven
  • Stroomschema vrijgave opfoklegbedrijven
  • Stroomschema vrijgave vermeerderingsbedrijven (deel 1)
  • Stroomschema vrijgave vermeerderingsbedrijven (deel 2)
  • Stroomschema vrijgave opfokvermeerderingsbedrijven
In de stroomschema’s kunt u onder meer informatie vinden over de inzet van verklikkerkippen.
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined