Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 11-09-17
 
Stroomschema’s voor vrijgave van bedrijven aangepast
Vandaag zijn op de website van AVINED en NVWA aangepaste versies (versie 11 september 2017) van de stroomschema’s voor het vrijgeven van bedrijven geplaatst.  De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Voor vrijgave van eieren, kippen of mest hoeft niet gewacht te worden tot het einde van de ronde. Dat kan ook tijdens de ronde plaatsvinden. Hier was de nodige verwarring over. In het nieuwe schema is dit verduidelijkt.
 • In het schema is de term “uitslag onder MRL” gewijzigd in “uitslag conform”. Op het NVWA-uitslagformulier wordt dit aangegeven als oordeel ”conform” en resultaat:
  •  “niet aangetoond” (fipronil onder 0,005 mg/kg), of
  • “< LOQ” (fipronil gelijk aan of meer dan 0,005 mg/kg en minder dan 0,010 mg/kg)
 • In de oude schema’s werd een stal vrijgegeven als fipronil “niet aangetoond” was in eieren, kippen en mest. In het nieuwe schema wordt de stal vrijgegeven als de eieren, kippen en mest vrijgegeven zijn. Voor eieren en kippen is het nu dus voldoende dat de uitslag van de NVWA-monstername of “niet aangetoond” is of “<LOQ”. Voor mest moet de uitslag nog altijd fipronil “niet aangetoond” zijn.
Als een stal na reinigen en ontsmetten weer herbevolkt wordt, dan is bij leg- en vermeerderingskoppels voortaan een monstername door de NVWA van eieren (4 weken na opzet) voldoende om niet alleen de eieren, maar ook de kippen weer vrij te geven. Uiteraard als de uitslag “conform” is. Met andere woorden een aparte proefslachting van de dieren is bij die bedrijven niet meer nodig. Voor opfokbedrijven verandert er op dit punt niets. Daar is nog steeds een proefslachting nodig om de dieren vrij te geven.
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst fipronil bij GD
De werkgroep fipronil nodigt pluimveehouders uit voor een informatiebijeenkomst over fipronil bij de GD te Deventer op 13 september 2017 van 14.00 tot 17.30 uur. De volgende punten komen bij deze bijeenkomst aan de orde:
 • Fipronil wat is het en wat doet het?
 • Overzicht lopend onderzoek en (voorlopige) resultaten.
 • Stand van zaken vanuit de sector.
 • Vraag het de experts: interpretatie laboratorium uitslagen.
 • Vragen en discussie.
U kunt zich aanmelden via site van de GD.

Aandachtspunten bij reinigen van stallen
Mocht u stallen gaan reinigen, waarin fipronil is toegepast, dan raden we u aan de site van de GD te raadplegen. Op deze site staan praktische tips, maar ook do’s en don’ts, bijvoorbeeld  over het tegengaan van uitspoeling van fipronil naar het milieu. GD coördineert een werkgroep met sectorgenoten die geregeld bijeenkomt om de ontwikkelingen en mogelijkheden te bespreken. De site van de GD wordt regelmatig aan deze ontwikkelingen aangepast. 
Denkt u er daarnaast aan dat, als u IKB Kip of IKB Ei erkend bent, u bij het inzetten van een reinigings- of ontsmettingsbedrijf enkel bedrijven mag inzetten die IKB PSB erkend zijn? Via deze site kunt u nagaan welke bedrijven erkend deelnemer aan IKB PSB zijn.
 
Veelgestelde vragen
Op de site van AVINED staat een lijst met veel gestelde vragen. Deze lijst is onlangs geactualiseerd.
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined