Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief Fipronil – 6/12/2017
 
Norm voor hoeveelheid Amitraz in mest vastgesteld
Minister Schouten van LNV heeft de norm voor de maximale hoeveelheid Amitraz in pluimveemest vastgesteld op 10 microgram per kilo* mest. Rekening houdend met de meetonzekerheid betekent dit dat alle pluimveemest met een gehalte Amitraz boven 20 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand. De mest met een Amitraz gehalte onder de 20 microgram per kilo mest kan worden vrijgegeven. Met het vaststellen van de norm voor Amitraz in mest schept de minister duidelijkheid voor de pluimveehouders.

U kunt hier de brief naar de Tweede Kamer terugvinden met de titel ‘Stand van zaken Fipronil in eieren en Commissie Sorgdrager’.
 
* 10 microgram per kilo = 0.010 mg/kg
 
Aangepaste protocollen t.a.v. mest
AVINED heeft in het verleden twee protocollen opgesteld voor de kanalisatie van mest uit vrije stallen. Deze mestprotocollen gaan zowel over Fipronil als Amitraz. De mestprotocollen zijn aangepast op de door het ministerie van LNZ gepubliceerde norm voor Amitraz. De norm van Amitraz wijkt af van de norm voor Fipronil.
 
De aangepaste protocollen vindt u op onze website (rechtsonder).
 
Protocol kanalisatie afvoer mest voor geografisch gescheiden locaties
Er is overeenstemming bereikt met de NVWA over een protocol voor bedrijven met meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waar nog een blokkade op zit met betrekking tot afvoer van vrije mest. Het protocol vindt u op onze website.
 
Er zijn bedrijven met meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met Fipronil en / of zijn vrijgegeven door de NVWA voor mest. Op deze locaties zit echter nog wel een blokkade. Door middel van dit protocol kan de blokkade bij locaties, die voldoen aan voorwaarden (geografische gescheiden, zelfstandig functioneren mb.t. eigen mestopslag etc.), worden opgeheven.

Wij adviseren u om het protocol goed door te nemen. Als u wilt deelnemen aan dit protocol, dan kunt u zich aanmelden via fipronil@avined.nl. AVINED geeft bedrijven door aan de CI.
 
Klik hier voor de Q&A van de NVWA over dit protocol.
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
AVINED I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 
 
Disclaimer: NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.