Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 30-08-17

Inzet verklikkerkippen
Er komen veel vragen over de mogelijkheid om via de inzet van verklikkerkippen stallen weer vrij te krijgen. In de nieuwe versie van de diverse stroomschema’s is deze mogelijkheid ook opgenomen. Klik hier voor de stroomschema’s.
De NVWA stelt de volgende eisen aan de inzet van verklikkerkippen:
  • Minimaal 15 kippen per stal door de gehele stal heen.
  • De kippen moeten tenminste 4 weken in de stal zitten, daarna kan bij de NVWA een verzoek tot monstername van de dieren, eieren en mest gedaan worden.
  • Ivm de termijn van 4 weken wordt geadviseerd de datum van opzet door een dierenarts te laten vastleggen.
  • Als de uitslag van alle dan wel een deel van de NVWA-monsternames onder MRL is, wordt de stal geheel vrijgegeven dan wel alleen voor eieren, kippen en/of mest.
Voor meer informatie over de inzet van verklikkerkippen verwijzen wij naar dit protocol van de GD.
 
Herbemonstering
Het is niet mogelijk om onbeperkt een herbemonstering van hetzelfde product (eieren, kippen of mest) aan te vragen bij de NVWA. Er zijn twee opties tot herbemonstering:
  1. Er zijn minimaal 8 dagen verstreken sinds de laatste monstername door de NVWA.
  2. U laat een onafhankelijke monsternemer monsters nemen en onderzoeken door een privaat lab. Wanneer de uitslagen van de monsters onder MRL zijn, komt u in aanmerking om (eerder dan de aangegeven 8 dagen) opnieuw een monstername aan te vragen bij de NVWA.
U kunt de herbemonstering aanvragen via het formulier ‘Aanvraag monstername voor vrijgave’. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de NVWA.
 
Reinigen van stallen – nieuwe resultaten
Vandaag heeft de GD nieuwe resultaten gekregen van laboratoriumtesten m.b.t schoonmaken van de stal. Uit onderzoeken in het laboratorium blijkt dat het inwerken van 5% soda (natriumcarbonaat) gedurende twee uur en daarna behandelen met 15% of 30% waterstofperoxide (H2O2) na weer 2 uur inwerken een zeer significante afname van fipronil en de metabolieten van fipronil geeft. Op de website van de GD worden adviezen gegeven zowel voor het toepassen van de middelen in lege stallen als het toepassen in stallen met dieren.
 
Ook is op de website van de GD een nieuwe lijst met vragen en antwoorden opgenomen. Klik hier voor de lijst.
 
Protocol kanalisatie broedeieren is gereed
Het protocol kanalisatie broedeieren is gereed en operationeel.
 
 
 
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined