Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief Fipronil (2 mei 2018)

Voorraad bemonstering fipronil mest
Heeft u als pluimveehouder nog een voorraad met fipronil vervuilde mest? Dan kan het zinvol zijn om via een ambtelijke monstername door de NVWA het fipronil gehalte opnieuw te laten bepalen.

Waarom?
De halfwaarde tijd van fipronil in mest bedraagt ongeveer 180 dagen. Het kan dus voorkomen dat uw voorraad mest in de loop van tijd onder de norm van 0,01 mg/kg fipronil is gedaald en u de mest via de normale weg kunt afzetten. Hiermee voorkomt u hoge kosten.
Daarnaast is het voor de sector belangrijk om inzicht te krijgen hoeveel met fipronil vervuilde mest met de daarbij behorende gehaltes nog op de bedrijven aanwezig is. De sector is in gesprek met het ministerie van LNV om te komen tot een oplossing voor de resterende voorraden die nog op de bedrijven aanwezig zijn. Inzicht in de hoeveelheid mest en de bijbehorende gehaltes fipronil kan bijdragen aan het vinden van een oplossing.

Hoe kan ik mij aanmelden?
De ambtelijke bemonstering dient plaats te vinden volgens het bestaande “kanalisatieprotocol voorraad bemonstering vrije mest”. Klik hier voor dit kanalisatie protocol voorraadbemonstering.  

U kunt zich aanmelden voor voorraadbemonstering via het aanmeldingsformulier.
AVINED stuurt het aanmeldingsformulier door naar Certicon (OMO). Zij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. In verband met de verwachte drukte kan dit even duren.

Wij verzoeken u de resultaten van de ambtelijke bemonstering door te sturen naar AVINED via fipronil@avined.nl. Deze gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden en na uitvoeren van de inventarisatie worden vernietigd.

Waar moet ik aan denken bij de voorbereiding voor een voorraadbemonstering?
AVINED heeft een checklist opgesteld waar u aan moet denken bij de voorbereiding voor een voorraadbemonstering (klik hier). Bijvoorbeeld: klaarleggen van R&O materiaal, bedrijfseigenkleding en –schoeisel, eventueel bouwhekken, schroefoogjes in de muur etc.

 

 

Archief Nieuwsbrief Fipronil
AVINED I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 
 
Disclaimer: NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.