Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 29/9/17
 
Mag ik eieren boven MRL in de handel brengen?
Voor alle bedrijven in de eierketen (pluimveehouders, pakstations, ei-productenbedrijven etc.) geldt dat er geen eieren in de handel mogen worden gebracht met een fipronil gehalte hoger of gelijk aan 0,005mg/kg. Deze verantwoordelijkheid geldt altijd, dus ook bij stallen / voor bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA. Eieren met een fipronil gehalte hoger of gelijk aan 0,005mg/kg zijn categorie 1 materiaal en mogen alleen afgevoerd worden naar Rendac.
 
De NVWA heeft de volgende toelichting opgesteld over de bovenstaande situatie.
 
Protocol verklikkerkippen.
We krijgen nog vaak vragen of plaatsing van verklikkerkippen door een dierenarts moet worden geregistreerd. Dat is niet nodig. Wel dient u de opzet van verklikkerkippen tijdig te registreren in het KIP-systeem via Mijn AVINED. De datum van opzet in KIP is voor de NVWA bepalend wanneer de termijn van minimaal 4 weken is verlopen. Voor meer informatie over de inzet van verklikkerkippen verwijzen wij naar het protocol van de GD. De eisen van de NVWA zijn hierin verwerkt. Als uit de monsternames van de NVWA bij de verklikkerkippen blijkt dat dieren, eieren en mest vrijgegeven kunnen worden, dan kan de stal worden vrijgegeven en vervolgens zonder verdere beperkingen herbevolkt worden met een volledig koppel. Voor verdere procedures rondom het vrijgeven van stallen verwijzen wij u naar de stroomschema’s op onze website. Klik hier voor de stroomschema’s.
 
Reinigen van stallen
Het fipronil-vrij maken van stallen is een uitdaging. Mocht u stallen gaan reinigen, dan raden we u aan de site van de GD hiervoor te raadplegen. Deze website wordt regelmatig aangepast en vernieuwd als er meer (praktijk)informatie bekend wordt over de aanpak van fipronil. Daarnaast is er ook extra aandacht aan besteed door  Pluimveehouderij en Pluimveeweb.
 
Verder is het belangrijk (en verplicht) dat, als u IKB Kip of IKB Ei erkend bent, u bij het inzetten van een reinigings- of ontsmettingsbedrijf enkel bedrijven inzet die IKB PSB erkend zijn. Via deze site kunt u nagaan welke bedrijven erkend deelnemer aan IKB PSB zijn.
 
Rendac
Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van 19 september is er brand geweest bij Rendac in Son. Sinds afgelopen weekend is de fabriek in Son gelukkig weer opgestart. Het verwerken van kadavers ligt al weer op het reguliere niveau, de verwerking van eieren zal komende week weer op het reguliere niveau komen. Mocht u verdere vragen hebben, neem dan contact op met Rendac: 0499-364 600 of dienstverlening@rendac.com
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined