Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 03/10/17
 

Datum monstername bepalend voor opheffen blokkade voor eieren

De NVWA beslist op basis van een ambtelijk (NVWA) genomen monster of de blokkade op afvoer van eieren van een stal opgeheven kan worden. Er was de afgelopen tijd discussie over het moment waarop de opheffing van de blokkade zou ingaan. De NVWA ging tot nu toe uit van de datum van melding van de uitslag aan de pluimveehouder. Op dringend verzoek van de sector is dat met ingang van deze week veranderd in de datum van monstername.

 

Dit houdt in dat na opheffing van de blokkade, eieren die geproduceerd zijn vanaf de datum van monstername in de handel gebracht mogen worden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat het gehalte fipronil in eieren onder de 0,005 mg/kg moet liggen. De NVWA zal de datum van vrijgave nu ook expliciet vermelden in hun e-mailbericht aan de pluimveehouder, dit om misverstanden te voorkomen.

 

Win advies in als fipronil gehalte erg langzaam daalt op uw bedrijf

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is om advies in te winnen bij experts om het gehalte fipronil op uw bedrijf zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Fipronil is een stof die langzaam afbreekt, enkel door specifieke technieken kan dit proces versnelt worden. Afwachten totdat de fipronil uit uw stal (lees: pluimvee, eieren en mest) is verdwenen werkt over het algemeen niet.

 

De GD heeft op haar website adviezen staan over het chemisch onschadelijk maken van fipronil. Ook hebben zij een protocol opgesteld voor het bemonsteren van uw stal op fipronil resten.

Wij willen u adviseren om de fipronil gehaltes in uw stallen te monitoren door zelf monsters te nemen en op te sturen naar een erkend laboratorium. Zodra u ziet dat de waarden voldoen aan de gestelde eisen door de NVWA, kunt u een ambtelijke monstername aanvragen bij de NVWA om vrijgave te realiseren. De NVWA neemt enkel besluiten op basis van ambtelijke monsternames.

 

Klik hier om lijst met veel gestelde vragen over fipronil te lezen van de GD.

Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined